Morbid Obez Gebede Epidural Anestezi Sonrası Gelişen Tek Taraflı Horner Sendromu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 196-198 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.03360  

Morbid Obez Gebede Epidural Anestezi Sonrası Gelişen Tek Taraflı Horner Sendromu

Canan Yılmaz, Derya Karasu, Demet Özer, Ümit Çağlayan, Oya Karakaş
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Bursa, Türkiye

Horner sendromu epidural anestezide nadir olarak görülür. Pitozis, enoftalmi, miyozis, anizokori, konjunktival hiperemi, etkilenen yüz yarısında kızarma (flushing) ve anhidroz ile karakterizedir. Genellikle kalıcı nörolojik kusur bırakmadan düzelen bir komplikasyondur. İntraoral anestezi, stellat, servikal ve brakiyal pleksus bloğu, torakal, lomber, kaudal epidural anestezi yöntemleri, ayrıca intraplevral analjezi Horner sendromunun başlıca anestezi ile ilgili nedenleridir. Diğer nedenler arasında baş-boyun cerrahisi, travma ve internal juguler ven ponksiyonu yer alır. Bu olguda morbid obez gebeye uygulanan lomber epidural anestezi sonrası ortaya çıkan tek taraflı Horner sendromunu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Epidural anestezi, gebe, Horner sendromu


Unilateral Horner Syndrome Following Epidural Anaesthesia in a Morbidly Obese Parturient

Canan Yılmaz, Derya Karasu, Demet Özer, Ümit Çağlayan, Oya Karakaş
Bursa Sevket Yilmaz Training And Education Hospital Anaesthesiology And Reanimation

Horner syndrome is rarely observed in epidural anaesthesia; it is characterized by ptosis and enophthalmos on the affected side; miosis, anisocoria, and conjunctival hyperemia in the affected eye and anhydrosis and flushing on the affected side of the face. It is usually a complication spontaneously resolved without permanent neurological deficits. Intraoral anaesthesia, stellate, cervical and brachial plexus block, thoracic, lumbar and caudal epidural anaesthesia and intrapleural analgesia are the main causes associated with anaesthesia in Horner syndrome. Among the other causes of Horner syndrome are head and neck surgery, trauma and puncture of the internal jugular vein. We aimed to present a case with unilateral Horner syndrome, which appeared in the morbidly obese parturient after lumbar epidural anaesthesia.

Keywords: Epidural anaesthesia, pregnant, Horner syndrome


Canan Yılmaz, Derya Karasu, Demet Özer, Ümit Çağlayan, Oya Karakaş. Unilateral Horner Syndrome Following Epidural Anaesthesia in a Morbidly Obese Parturient. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 196-198

Sorumlu Yazar: Derya Karasu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar