Tramadole Bağlı Anjioödem: Olgu Sunumu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(6): 327-328 | DOI: 10.5152/TJAR.2012.015  

Tramadole Bağlı Anjioödem: Olgu Sunumu

Semra Küçükgöncü, Ahmet Başel, İ. Özkan Akıncı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Tramadol, opioidlere göre daha az solunum depresyonu yapması sebebiyle güvenilir bir profile sahiptir ve bu nedenle postoperatif dönemde ağrı tedavisinde giderek daha sık kullanılmaktadır. Bu olguda, arteriovenöz malformasyon ve subaraknoid kanama sebebiyle opere edilen kadın hastada tramadol uygulanması sonrası gelişen masif anjioödem tablosu sunulmaktadır. Hastamız beş saat süren operasyon sonrası nörolojik takip amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı. Postoperatif analjezi amacıyla intravenöz yoldan 25 mg tramadol uygulanmasından yaklaşık yarım saat sonra konuşma güçlüğü, dilde şişme, taşipne ve nefes darlığı şikayetleri gözlendi. Hastanın dilinin ödemli olduğu ve büyüyerek ağzın dışına 4-5 cm kadar taştığı izlendi. Gelişen tablonun anjioödem olduğu düşünülerek intravenöz yoldan 250 mg metil prednizolon, 8 mg deksametazon ve 45,5 mg pheniramine uygulandı. Antiallerjik tedaviyi takiben dildeki ödemin giderek gerilediği ve 48 saat sonra tamamen kaybolduğu görüldü. Bu olgu, güvenilir bir opioid ajan olarak bilinen tramadolün de masif anjioödem gibi hayatı tehdit edebilecek allerjik yan etkilere yol açabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tramadol, allerji, anjioödem


Angioedema Induced by Tramadol: A Case Report

Semra Küçükgöncü, Ahmet Başel, İ. Özkan Akıncı
Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology, Istanbul, Turkey

Tramadol has a safer profile compared to opioids due to its lower potential of respiratory depression and, therefore, is increasingly used for treatment of postoperative pain. This case report presents massive angioedema following tramadol administration in a female patient who was operated due to arteriovenous malformation and subarachnoid hemorrhage. Our patient was transferred to the intensive care unit (ICU) after five hours of operation for neurologic follow up. Due to postoperative pain, 25 mg of tramadol was injected via an intravenous line and 30 minutes later, the patient started to have difficulty in speaking, swollen tongue, tachypnea and shortness of breath. The tongue swelled massively within minutes and protruded 4-5 cm out of oral cavity. She was diagnosed as massive angioedema; and, 250 mg methyl prednisolone, 8 mg dexamethasone and 45.5 mg pheniramine was administered intravenously. Edema of the tongue subsided following anti-allergic therapy and disappeared 48 hours later. This case indicates that, although considered to be a safe opioid, tramadol may cause life threatening allergic reactions such as massive angioedema.

Keywords: Tramadol, allergy, angioedema


Semra Küçükgöncü, Ahmet Başel, İ. Özkan Akıncı. Angioedema Induced by Tramadol: A Case Report. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(6): 327-328

Sorumlu Yazar: Semra Küçükgöncü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar