Turk J Anaesthesiol Reanim: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Bilimsel Araştırma Nedir, Nasıl Yapılır?
What is Scientific Research and How Can it be Done?
Ceyda Özhan Çaparlar, Aslı Dönmez
doi: 10.5152/TJAR.2016.34711   2016; 44 - 4 | Sayfalar 212 - 218 (5076 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Anestezi Cihazı Bakımında Anestezi Uzmanlarının Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Approaches of the Anaesthesiologists on Maintenance of Anaesthesia Machines
Uğur Altınışık, Hatice Betül Altınışık, Tuncer Şimşek, Hasan Ali Kiraz, Tuğba Doğu, Hüseyin Toman, Hasan Şahin, Mesut Erbaş
doi: 10.5152/TJAR.2016.80008   2016; 44 - 3 | Sayfalar 134 - 141 (2156 kere görüntülendi)

3.
Lokal Anestezikler ve Toksisitesi Hakkında Araştırma Görevlilerinin Bilgi Düzeyleri
Knowledge of the Research Assistants Regarding Local Anaesthetics and Toxicity
Derya Karasu, Canan Yılmaz, Şeyda Efsun Özgünay, Mürüvvet Dayıoğlu, Çağdaş Baytar, Gülşen Korfalı
doi: 10.5152/TJAR.2016.53138   2016; 44 - 4 | Sayfalar 201 - 205 (1851 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Laparoskopik Feokromasitoma Cerrahisinde Perioperatif Şiddetli Hipertansiyonun Yönetimi
Perioperative Management of Severe Hypertension during Laparoscopic Surgery for Pheochromocytoma
Mehmet Ali Erdoğan, Muharrem Uçar, Ahmet Selim Özkan, Ülkü Özgül, Mahmut Durmuş
doi: 10.5152/TJAR.2016.25993   2016; 44 - 1 | Sayfalar 47 - 49 (1554 kere görüntülendi)

5.
Rubinstein-Taybi Sendromlu Çocuk Hastada Anestezi Yaklaşımı
Anaesthetic Management of Children with Rubinstein-Taybi Syndrome
Mahmut Alp Karahan, Hüseyin Sert, Zeliha Ayhan, Bülend Ayhan
doi: 10.5152/TJAR.2016.76992   2016; 44 - 3 | Sayfalar 152 - 154 (1532 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
6.
Hızlı Seri İndüksiyon ve Entübasyon Modelinde Farklı Ketamin Dozlarının Entübasyon Kalitesine Etkisi
Influence of Different Doses of Ketamine on Intubating Conditions during a Rapid Sequence Induction and Intubation Model
Başak Ceyda Meço, Ahmet Onat Bermede, Zekeriyya Alanoğlu, Olcay Yaka, Neslihan Alkış
doi: 10.5152/TJAR.2016.05657   2016; 44 - 1 | Sayfalar 26 - 31 (1464 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Uzun QT Sendromlu ve Kardiyomiyopatili Bir Hastada Kardiyak Denervasyon İçin Anestezi Uygulaması
Anaesthesia Application for Cardiac Denervation in a Patient with Long QT Syndrome and Cardiomyopathy
Ümit Karadeniz, Aslı Demir, Rabia Koçulu
doi: 10.5152/TJAR.2016.91249   2016; 44 - 1 | Sayfalar 50 - 53 (1442 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
8.
Total İntravenöz Anestezide Etkinliği Artırmak İçin Kullanılan Farklı Narkotik Analjeziklerin Perioperatif Etkileri
Perioperative Effects of Different Narcotic Analgesics Used to Improve Effectiveness of Total Intravenous Anaesthesia
Ayten Saraçoğlu, Zeynep Eti, Deniz Konya, Kadir Kabahasanoğlu, Fevzi Yılmaz Göğüş
doi: 10.5152/TJAR.2016.80037   2016; 44 - 1 | Sayfalar 21 - 25 (1370 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Kombine Spinal Epidural Anestezi Altında Yapılan Total Kalça Protezi Revizyonu Sırasında Masif Kan Tranfüzyonu
Massive Blood Transfusion during Revision Total Hip Arthroplasty under Combined Spinal Epidural Anaesthesia
Tünay Kandemir, Erbin Kandemir, Tuğba Aşkın, Tülay Dal, Yeliz Kılıç, Süheyla Ünver
doi: 10.5152/TJAR.2016.32858   2016; 44 - 1 | Sayfalar 54 - 56 (1370 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
10.
Çocukta Ultrason Kılavuzluğunda Torakal Paravertebral Blok Deneyimimiz
Ultrasound-Guided Thoracic Paravertebral Block Experience in a Child
Pınar Kendigelen, Rahşan Özcan, Şenol Emre
doi: 10.5152/TJAR.2016.32448   2016; 44 - 1 | Sayfalar 57 - 58 (1355 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

OLGU SUNUMU
11.
Down Sendromu, Patent Foramen Ovale ve Pektus Karinatus Birlikteliği Olan Hastada Laparoskopik Morgagni Herni Onarımında Anestezi Yaklaşımı
Anaesthetic Management of Laparoscopic Morgagni Hernia Repair in a Patient with Coexisting Down Syndrome, Patent Foramen Ovale and Pectus Carinatum
Betül Kozanhan, Betül Başaran, Feride Aygın, İbrahim Akkoyun, Sadık Özmen
doi: 10.5152/TJAR.2016.13007   2016; 44 - 1 | Sayfalar 44 - 46 (1277 kere görüntülendi)

12.
Lepralı Hastada Rejyonal Anestezi Yönetimi: Nadir Olgu Nadir Uygulama
Regional Anaesthesia Management in a Patient with Leprosy: Rare Case with Rare Application
Muharrem Uçar, Mukadder Şanlı, Ahmet Selim Özkan, Duygu Demiröz, Mehmet Ali Erdoğan, Mahmut Durmuş
doi: 10.5152/TJAR.2016.32704   2016; 44 - 1 | Sayfalar 37 - 39 (1258 kere görüntülendi)

13.
Şiddetli Solunum Yetmezlikli Pulmoner Alveoler Proteinozis Hastasında Tüm Akciğer Lavajı
Whole Lung Lavage in a Pulmonary Alveolar Proteinosis Patient with Severe Respiratory Failure
Canan Salman Önemli, Deniz Ayhan Çatal
doi: 10.5152/TJAR.2016.45477   2016; 44 - 2 | Sayfalar 111 - 115 (1257 kere görüntülendi)

14.
Brugada Sendromlu Hastada Sugammadeks Kullanımı
Sugammadex in a Patient with Brugada Syndrome
Ebru Biricik, Zehra Hatipoğlu, Çağatay Küçükbingöz
doi: 10.5152/TJAR.2016.60973   2016; 44 - 2 | Sayfalar 99 - 101 (1253 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
15.
Entübasyonda Beklenmeyen Zorluk: Tanısı Konulmamış Subglottik Stenoz
Unexpected Difficulties in Intubation: Undiagnosed Subglottic Stenosis
Mehtap Özdemir, Yonca Yanlı, Mehmet Erdem Akçay, Nurten Bakan
doi: 10.5152/TJAR.2016.36539   2016; 44 - 3 | Sayfalar 155 - 156 (1223 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

OLGU SUNUMU
16.
Kalıtsal Uzun QT Sendromlu Çocukta Güvenli Anestezi Yönetimi
Safe Anaesthesia Management in a Child with Congenital Long QT Syndrome
Mustafa Özgür, Ayhan Köseoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2016.25348   2016; 44 - 2 | Sayfalar 102 - 104 (1211 kere görüntülendi)

DENEYSEL ARAŞTIRMA
17.
Yapay Beyin Omurilik Sıvısında Lipozomal Bupivakainin Salınım Profili
The Release Pattern of Liposomal Bupivacaine in the Artificial Cerebrospinal Fluid
Ayşe Ünal Düzlü, Berrin Günaydın, Murat Kadir Şüküroğlu, İsmail Tuncer Değim
doi: 10.5152/TJAR.2016.02438   2016; 44 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (1182 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
18.
Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografide Analjezi Amacıyla Kullanılan Deksketoprofen ve Parasetamol’ün Klinik Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Clinical Effects of Dexketoprofen and Paracetamol Used for Analgesia in Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography
Nuran Akıncı, Nurten Bakan, Gülşah Karaören, Senay Göksu Tomruk, Hacı Mehmet Sökmen, Yonca Yanlı, Mehmet Erdem Akçay
doi: 10.5152/TJAR.2016.09483   2016; 44 - 1 | Sayfalar 13 - 20 (1174 kere görüntülendi)

19.
Çocuklarda Roküronyum Enjeksiyonuna Bağlı Çekme Hareketinin Önlenmesinde Parasetamol ve Lidokainin Karşılaştırılması
Prevention of Withdrawal Movement Associated with the Injection of Rocuronium in Children: Comparison of Paracetamol and Lidocaine
Reyhan Polat, Mine Akın, Gülsen Keskin, Dilek Ünal, Aslı Dönmez
doi: 10.5152/TJAR.2016.20981   2016; 44 - 2 | Sayfalar 86 - 90 (1164 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
20.
Situs İnversus Totalis Sendromlu Akut Apandisit Olgusunda Anestezi Yönetimi
Anaesthetic Management for Appendectomy in a Patient with Situs Inversus Totalis
Alparslan Koç, Yalçın Sönmez, Onur Balaban
doi: 10.5152/TJAR.2016.33716   2016; 44 - 2 | Sayfalar 105 - 107 (1144 kere görüntülendi)