Turk J Anaesthesiol Reanim: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Nörolojik Disabilitesi olan Çocuklarda Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışmasında Deksmedetomidin ve Propofol ile Sedasyon Süresince Havayolu Boyutları
Airway Dimensions in Children with Neurological Disabilities During Dexmedetomidine and Propofol Sedation for Magnetic Resonance Imaging Study
Kamath Sriganesh, Jitender Saini, Kaushik Theerth, Sudhir Venkataramaiah
doi: 10.5152/TJAR.2017.48285   (21 kere görüntülendi)

2.
Buji Rehberliğinde Nazal Entübasyonların Kanama Üzerindeki Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Effect of bougie guided nasal intubations upon bleeding - A randomized controlled clinical trial
Prasanna Vadhanan, Debendra Kumar Tripaty
doi: 10.5152/TJAR.2017.51333   (25 kere görüntülendi)

3.
Elektif Herniyorafi Ameliyatı Olan Çocuklarda Preemptif Parasetamol İnfüzyonunun Postoperatif Analjezik Tüketimine Etkisi
Effect of Pre-Emptive Paracetamol Infusion on Postoperative Analgesic Consumption in Children Undergoing Elective Herniorrhaphy
Ana Cicvaric, Dalibor Divkovic, Ozana Katarina Tot, Slavica Kvolik
doi: 10.5152/TJAR.2017.43765   (113 kere görüntülendi)

4.
An Unusual Cause Of Electrocardiographic Artefact: Patient’s Warming Blanket
Gaurav Misra, Sanjay Dhiraaj, Aditya Kapoor, Puneet Goyal


5.
Area under the curve of the finger photoplethysmography as the evaluation measure for sympathetic activity during lumbar epidural anaesthesia
Slobodan Mihaljevic, Milenko Bevanda, Kresimir Reiner, Krunoslav Sporcic, Ljiljana Mihaljevic, Marko Cacic


6.
Amantadin subaraknoid kanamalarda nörokognitif fonksiyonları iyileştiriyor mu? Bir ön çalışma
Can amantadine ameliorate neurocognitive functions after subarachnoid hemorrhage? A preliminary study
Eren Fatma Akcil, Ozlem Korkmaz Dilmen, Hayriye Vehid, Yusuf Tunali


7.
Comparative Study of Three Methods for Depth of Central Venous Catheter Placement in Children- An Observational Pilot Study
Vaishali Chaskar, Priyanka Pradeep Karnik, Nandini Malay Dave, Madhu Garasia


8.
Farklı Kaf Basıncı ile Kullanılan Supreme Laringeal Maskenin Hemodinamik Cevap, Kaçak Basıncı ve Postoperatif Yan Etkiler Açısından Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Bir Çalışma
Comparison of Different Cuff Pressure use with the Supreme Laryngeal Mask Airway Depending on Haemodynamic Response, Seal Pressure and Postoperative Adverse Events: A Prospective Randomized Study
Achmet Ali, Demet Altun, Nukhet Sivrikoz, Mesut Yornuk, Namigar Turgut, İbrahim Özkan Akıncı
doi: 10.5152/TJAR.2017.89587   (121 kere görüntülendi)

9.
Nazal ve Paranazal Cerrahilerde Endotrakeal Tüp (ETT) ve Larengeal Maske'nin (LMA) Karşılaştırılması; Retrospektif Bir Çalışma.
Comparison of Laryngeal Mask (LMA) and Endotracheal Tube (ETT) in Nasal and Paranasal Surgery; A Retrospective Study.
Varlık K Erel


10.
High dose of pralidoxime reverses paraoxon-induced respiratory toxicity in mice
Houzé Pascal, Berthin Thomas, Raphalen Jean-herlé, Hutin Alice, Baud J Frédéric


11.
Hypobaric unilateral spinal anesthesia versus general anesthesia in elderly patients undergoing hip fracture surgical repair: A prospective randomized open trial

Pascal Meuret, Lionel Bouvet, Benoit Villet, Mohamed Hafez, Bernard Allaouchiche, Emmanuel Boselli


12.
Kritik travma hastalarında noninvaziv mekanik ventilasyon: Sistematik derleme
Non-invasive mechanical ventilation in critically ill trauma patients: A systematic review
Annia Schreiber, Fatma Yıldırım, Giovanni Ferrari, Andrea Antonelli, Pablo Bayoumy Delis, Murat Gündüz, Karez Marcin, Peter Papadakos, Roberto Cosentini, Yalım Dikmen, Antonio M Esquinas
 (1 kere görüntülendi)

13.
Reliability of passive leg raising, stroke volume variation and pulse pressure variation to predict fluid responsiveness during weaning from mechanical ventilation after cardiac surgery: a prospective, observational study
Christoph Karl Hofer, Martin Geisen, Sonja Hartnack, Omer Dzemali, Michael Thomas Ganter, Andreas Zollinger


14.
Anestezi Tekniğinin Maternal ve Kord Kanı Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör Seviyelerine Etkisi
The Effect of the Anesthetic Technique on Maternal and Cord Blood Brain Derived Neurotrophic Factor Levels
Mehmet Aksoy, Ayse Nur Aksoy, Ali Ahıskalıoglu, Ilker Ince, Esra Laloglu, Aysenur Dostbil, Mine Gursac Celık


OLGU SUNUMU
15.
Pediatrik VIPoma: Elektrolit dengesizlikleri
Paediatric VIPoma: A Jamboree of Electrolytes
Amit Rastogi, Vansh Priya, Rudrashish Haldar, Rameez Riaz
doi: 10.5152/TJAR.2017.22220   (97 kere görüntülendi)