Turk J Anaesthesiol Reanim: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan Normotensif ve Hipertansif Hastalarda Bolus Desfluran İnhalasyonuna Verilen Hemodinamik Yanıtın Karşılaştırılması
Comparison of Haemodynamic Response to Inhalational Bolus with Desflurane in Normotensive and Hypertensive Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy
Kamlesh Kumari, Tanvir Samra, Vikas Saini, Sameer Sethi, Neerja Banerjee, Sujata Sharma
doi: 10.5152/TJAR.2018.93457   (28 kere görüntülendi)

2.
Spinal Anestezi Komplikasyonu Olan Spinal Epidural ve İntrakranial Subdural Hemorajili Bir Olgu Sunumu
A Case Report of Spinal Epidural and Intracranial Subdural Hemorrhage that is a Complication of Spinal Anesthesia
Zeynep Issı, Vesile Öztürk, Leyla İyilikçi, Yüksel Erkin


3.
A Theoretical Consideration Regarding Static Loading of the Right Ventricle During Resuscitation
Lauren Correa, Joshua Sappenfield, Christoper Giordano

Makale Özeti

4.
Anestezistin Uyanik Kraniyotomi Uygulamalarındaki Yaklaşımı
Anesthesiologist’s Approach To Awake Craniotomy Operations
Onur Özlü


5.
Congenital Common Atrium
Sridhar Reddy Musuku, John Cagino

Makale Özeti

6.
Effect of two techniques of parental interaction on children anxiety at induction of general anaesthesia - a randomized trial
Alia Hussain, Fauzia Anis Khan


7.
Off-Pump Koroner Cerrahisinde Fast-Track Anestezi: Normotansif ve Hipertansif Hastaların Karşılaştırılması
Fast-Track Anaesthesia in Off-Pump Coronary Surgery: A Comparison of Normotensive and Hypertensive Patients
Burçin Melek Öztürk, Ümit Karadeniz, Şerife Gökbulut Bektaş, Aslı Demir, Kerim Çağlı, Özcan Erdemli
doi: 10.5152/TJAR.2018.70493   (45 kere görüntülendi)

8.
High Flow Nasal Oxygen Therapy and Transcutaneous Carbon Dioxide Monitoring for Awake Craniotomy Adam Reese MD, Marty Deruyter MD Kansas University Medical Center Department of Anesthesiology Corresponding Author: areese@kumc.edu 913-588-6670
Adam Reese, Marty Deruyter

Makale Özeti

9.
Left Internal Jugular Vein cannulation in a patient with thrombosed Right Internal Jugular Vein- A Double Jeopardy?
Chetna Shamshery, Vansh Priya

Makale Özeti

10.
Obstetrik hastalarda nöraksiyal bloklar için lomber ultrasonografi: Sonoanatomi ve literatür derlemesi
Lumbar ultrasonography for obstetric neuraxial blocks: Sonoanatomy and review of the literature
Tülay Şahin, Onur Balaban


11.
Quadratum lumborum ııı bloğunun perkütan nefrolitotomi de postoperatif ağrı üzerine etkisi
Quadratus Lumborum Block III for Postoperative Pain After Percutaneus Nephrolithotomy
Ertuğrul Kilic, Ersan Bulut


12.
Intraoperatif dönemde NIRS ile serebral otoregülasyon limitlerinin hızlı değerlendirilmesi
Quick evaluation of cerebral autoregulation limits with NIRS in the intraoperative period
Aslı Demir, Eda Balcı, Ümit Karadeniz


13.
Laparoskopik obezite cerrahisi uygulanan olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of patients who underwent laparoscopic bariatric surgery
Bahattin Tuncalı, Yonca Özvardar Pekcan, Asude Ayhan, Varlık Erol, Tuğba Han Yılmaz, Zeynep Kayhan


14.
Erişkin Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakım Yatış Süresinde Uzama ile İlişkili Risk Faktörleri
Risk Factors for Prolonged Intensive Care Unit Stay After Open Heart Surgery in Adults
Muzaffer Tunç, Cengiz Şahutoğlu, Nursen Karaca, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar
doi: 10.5152/TJAR.2018.92244   (36 kere görüntülendi)

15.
Selecting an appropriate cuffed endotracheal tube using ultrasound image of the cricoid in a child with Down syndrome: A case report
Kenji Kayashima, Ryo Yamasaki


16.
A clinical evaluation of the effect of cricoid pressure on bag mask ventilation, ProSeal laryngeal mask airway placement and ventilation
Shobha Joshi, Smita Prakash, Parul Mullick, Ganapathy Usha, Mridula Pawar


17.
Anaesthetic drug choices by senior anaesthetists: an observational analysis of medication habits in a tertiary hospital
Peter Biro, Laura Münst, Martin Schläpfer


18.
Bundle of care since the pre-hospital settings for septic shock?
Romain Jouffroy, Anastasia Saade, Benoit Vivien

Makale Özeti

19.
Haşimato Ensefalopatisi
Hashimoto Encephalopathy
Seher Erdoğan, Sevinç Kalın


20.
Hypothesis: Is the use of early spontaneous ventilation in the setting of severe diffuse ARDS heretical?
Fabrice Petitjeans, Cyrille Pichot, Marco Ghignone, Luc Quintin

Makale Özeti

21.
Peri-operative anaesthetic documentation: A report of three sequential audits on the quality of outcomes, with an insight into surrounding legal issues
William Brett Curtis, Rajesh Sethi, Thavarajah Visvanathan, Swati Sethi


22.
Hızlı Seri Anestezi İndüksiyonu Uygulanan İzole Sistolik Hipertansiyonlu Hastalarda Propofol ve Tiopentalin Karşılaştırılması: Randomize Çift Kör Klinik Araştırma
Propofol versus Thiopental for Rapid -Sequence Induction in Isolated Systolic Hypertensive Patients: A factorial randomized double blind clinical trial
Nesrin Ahu Aslan, Çağıl Vural, Ali Abbas Yılmaz, Zekeriyya Alanoğlu


23.
Study on efficacy of stellate ganglion block through lateral approach using ultrasonogram and fluoroscopy
Krishnagopal Vinod, Pranjali Kurhekar, Krishnakumar Sharanya, M. S Raghuraman


24.
Kanallı Airtraq: açılı kaşıklı videolaringoskop ile başarısız beklenen zor entübasyonun ardından kurtarıcı cihaz olarak: 2 erkek vaka
The channeled Airtraq®: as a rescue device following expected failed difficult intubation with an angulated video laryngoscope: two male cases
Zehra İpek Arslan


25.
Postoperatif Bulantı ve Kusmayı Önlemede Dekzametazon ve Ondansetron Kombinasyonu ile Dekzametazon ve Aprepitant Kombinasyonun Etkisinin Karşılaştırılması
The Effect Of The Combination Of Dexamethasone With Ondansetron Versus Dexamethasone With Aprepitant To Prevent Postoperative Nausea And Vomiting
Sevgi Bilgen, Nurcan Kızılcık, Murat Haliloğlu, Gazi Yıldırım, Elif Çiğdem Kaspar, Özge Köner


26.
The impact of ultrasound-guided serratus anterior plane block onpost-mastectomy pain: A Randomized Clinical Study
Poupak Rahimzadeh, Farnad Imani, Seyed Hamid Reza Faiz, Banafsheh Valiyan Boroujeni


27.
Waste anaesthetic gas concentration is elevated in the paediatric post-anaesthesia care unit
Timur Jan-Peter Özelsel, Sam Kim, Karen Buro, Ban Tsui
PMCID: PMC46  

28.
Ratlarda Renal İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Direk ve Uzak İskemik Önkoşullamanın Karşılaştırılması
Comparison of Direct and Remote Ischemic Preconditioning on Renal Ischemia Reperfusion Injury in Rats
Keziban Oral, Mert Akan, Sevda Özkardeşler, Nilay Boztaş, Bekir Uğur Ergür, Mehmet Ensari Güneli, Çimen Olguner, Hatice Fidan


29.
Endoskopik sinüs cerrahisinde metoprolol ve tramadolün remifentanil ile karşılaştırılması: randomize kontrollü çalışma
Comparison of metoprolol and tramadol with remifentanil in endoscopic sinus surgery: a randomized controlled trial
Başar Erdivanlı, Özlem Çelebi Erdivanlı, Ahmet Şen, Abdullah Özdemir, Ersagun Tuğcugil, Engin Dursun


30.
Deksmedetomidinin streptozotosin ile indüklenen diyabetik sıçanlarda renal iskemi-reperfüzyon hasarına etkisi
Effects of dexmedetomidine on renal ischemia-reperfusion injury in streptozotocin-induced diabetic rats
Özge Batar, Sevda Özkardeşler, Sule Ozbilgin, Mert Akan, Bekir Uğur Ergür, Gonca Kamacı, Mehmet Ensari Güneli, Nazire Ateş, Ali Rıza Şişman, Reci Meseri Dalak


31.
Mikrovasküler serbest flepler için bölgesel anestezinin değerlendirilmesi - Retrospektif bir çalışma
Evaluation of effect of Regional Anesthesia on Microvascular free flaps- A retrospective study
Kavitha Jayaram, Prasad Rao, Indira Gurajala, Gopinath Ramachandran


32.
Dört farklı laryngoskopa hemodinamik cevap
Hemodynamic response to four different laryngoscopes
Demet Altun, Achmet Ali, Emre Çamcı, Anıl Özonur, Tülay Özkan-seyhan


33.
Identification of Various Perioperative Risk Factors Responsible for Development of Postoperative Hypoxemia
Ashutosh Kaushal, Puneet Goyal, Sanjay Dhiraaj, Aarti Agarwal, Prabhat Kumar Singh
doi: 10.5152/TJAR.2018.82160   (39 kere görüntülendi)

34.
Epinefrinli lidokain’in bupivakainin neden olduğu kardiyotoksisite üzerine etkileri
The effects of lidocaine with epinephrine on bupivacaine-induced cardiotoxicity
Ersöz Gonca, Duygu Çatli


35.
Deksmedetomidinin Ratlarda Mezenterik İskemiye Bağlı İleum ve Böbrek Hasarındaki Koruyucu Rolü
The Protective Role of Dexmedetomidine on Ileum and Kidney Damage due to Mesenchymal Ischemia in Rats
Nuray Çakır Sancaktar, Ali Altınbaş, Bahanur Çekiç


KLINIK ARAŞTIRMA
36.
Perioperatif Ventilasyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Ulusal Anket Çalışması
Evaluation of Perioperative Ventilation Strategies: National Survey Study
Levent Özdemir, Mustafa Azizoğlu, Aslınur Sagün, Davud Yapıcı
doi: 10.5152/TJAR.2018.32392   (16 kere görüntülendi)

37.
Creatinine Excretion as a Determinant of Accelerated Skeletal Muscle Loss with Critical Illness
Jehanzeb Khan, Khushbir Bath, Fareeha Hafeez, Gayoung Kim, Gene R. Pesola
doi: 10.5152/TJAR.2018.60437   (57 kere görüntülendi)

38.
Do Difficult Airway Techniques Predispose Obese Patients to Bronchospasm?
Polyhronis Ieropoulos, Vassilios Tassoudis, Nick Ntafoulis, Ioanna Mimitou, George Vretzakis, George Tzovaras, Dimitrios Zacharoulis, Menelaos Karanikolas
doi: 10.5152/TJAR.2018.02328   (20 kere görüntülendi)

39.
Effects of Spinal Anaesthesia on Left Ventricular Function: An Observational Study using Two-Dimensional Strain Echocardiography
Fabrice Ferré, Clément Delmas, Didier Carrié, Thomas Cognet, Olivier Lairez, Vincent Minville
doi: 10.5152/TJAR.2018.48753   (23 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
40.
A Simple Method of Topicalisation to Facilitate Awake Fibreoptic Nasotracheal Intubation: Experience at a Tertiary Care Hospital
Anju Romina Bhalotra
doi: 10.5152/TJAR.2018.68984   (25 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF