Turk J Anaesthesiol Reanim: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Farklı Kaf Basıncı ile Kullanılan Supreme Laringeal Maskenin Hemodinamik Cevap, Kaçak Basıncı ve Postoperatif Yan Etkiler Açısından Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Bir Çalışma
Comparison of Different Cuff Pressure use with the Supreme Laryngeal Mask Airway Depending on Haemodynamic Response, Seal Pressure and Postoperative Adverse Events: A Prospective Randomized Study
Achmet Ali, Demet Altun, Nukhet Sivrikoz, Mesut Yornuk, Namigar Turgut, İbrahim Özkan Akıncı
doi: 10.5152/TJAR.2017.89587   (50 kere görüntülendi)

2.
Elektif Herniyorafi Ameliyatı Olan Çocuklarda Preemptif Parasetamol İnfüzyonunun Postoperatif Analjezik Tüketimine Etkisi
Effect of Pre-Emptive Paracetamol Infusion on Postoperative Analgesic Consumption in Children Undergoing Elective Herniorrhaphy
Ana Cicvaric, Dalibor Divkovic, Ozana Katarina Tot, Slavica Kvolik
doi: 10.5152/TJAR.2017.43765   (48 kere görüntülendi)

3.
“Comment on debate: Blood friend or /and foe?”.
Raghuraman M S

Makale Özeti

4.
Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis
Jason Chertoff, Ali Ataya


5.
Servikal omurga hareketi: LMA CTrach, C-MAC videolaringoskop ve Macintosh laringoskopun floroskopik karşılaştırması
Cervical spine motion: A fluoroscopic comparison of LMA CTrach, C-MAC videolaryngoscope and Macintosh laryngoscope
Tülay Şahin, Zehra İpek Arslan Aydın, Gür Akansel, Onur Balaban, Derya Berk, Mine Solak, Kamil Toker


6.
Comments on published article in TJAR in April 2017
Raghuraman M S

Makale Özeti

7.
Comparative evaluation of dexmedetomidine or propofol along with scalp block on hemodynamic and postoperative recovery for chronic subdural hematoma evacuation under monitored anaesthesia care
Vinit Kumar Srivastava, Sanjay Agrawal, Sanjay Kumar, Saima Khan, Sunil Sharma, Raj Kumar


8.
Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisinde Labat Yaklaşımı Kullanılarak Yapılan Siyatik Sinir Bloğu İçin %0.5 Ropivakain ve %0,5 Levobupivakain Kullanımının Karşılaştırılması
Comparison of 0.5% Ropivacaine and 0.5% Levobupivacaine for Sciatic Nerve Block Using Labat Approach in Foot and Ankle Surgery
Khusboo Malav, Geeta Singariya, Sadik Mohammed, Manoj Kamal, Puspender Sangwan, Bharat Paliwal
 (11 kere görüntülendi)

9.
Prokalsitoninin bakteriyemik gram negatif sepisisin gram pozitif sepsisten ayrımında tanısal doğruluğu
Diagnostic accuracy of procalcitonin for differentiating bacteraemic gram-negative sepsis from gram-positive sepsis
Beliz Bilgili, Murat Haliloğlu, Melek Süzer Aslan, İsmet Sayan, Umut Sabri Kasapoğlu, İsmail Cinel
doi: 10.5152/TJAR.2017.88965  

10.
Analjezi Sağlamak ve Morbiditeyi Azaltmak İçin Ketamin Kullanılan Donör Hepatektomi Ameliyatı - Retrospektif Bir Tıbbi Kayıt İncelemesi
Donor Hepatectomy Surgery using Ketamine to Compliment Analgesia and Reduce Morbidity - a Retrospective Chart Review Investigation
Thomas M. Halaszynski, Feng Dai, Yili Huang
doi: 10.5152/TJAR.2017.33239   (43 kere görüntülendi)

11.
Pediatrik Vakada Sugammadeks Enjeksiyonunu Takiben Oluşan Hipersensitivite Reaksiyonu: Olgu Sunumu
Hypersensitivity Reaction Following Sugammadex Injection In A Pediatric Patient: Case Report
Alkin Çolak, Elif Yılmaz, Büşra Küçük Kıray


12.
Neuraxial regional anesthesia in the patient with active infection and sepsis. A clinical, narrative review.
Ana María Gimeno, Carlos Luis Errando


13.
Recovery profile after general anaesthesia in paediatric ambulatory surgeries: Desflurane versus Propofol
Aditi Jain, Satinder Gombar, Vanita Ahuja
 (13 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
14.
Pediatrik VIPoma: Elektrolit dengesizlikleri
Paediatric VIPoma: A Jamboree of Electrolytes
Amit Rastogi, Vansh Priya, Rudrashish Haldar, Rameez Riaz
doi: 10.5152/TJAR.2017.22220   (42 kere görüntülendi)

15.
Gebelikte H1N1 İnfluenza Virusu ile Gelişen Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Olgusunun Yönetimi: “Airway Pressure Release Ventilation” ile Başarılı Mekanik Ventilasyon ve
Management Of Acute Respiratory Distress Syndrome with H1N1 Influenza Virus In Pregnancy: Successful Mechanical Ventilation and Weaning with Airway Pressure Release Ventilation
Mehtap Pehlivanlar Küçük, Çağatay Erman Öztürk, Nazan Köylü İlkaya, Selin Eyüpoğlu, Fatma Ülger, Ali Haydar Şahinoğlu
doi: 10.5152/TJAR.2017.33044