Turk J Anaesthesiol Reanim: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Nörolojik Disabilitesi olan Çocuklarda Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışmasında Deksmedetomidin ve Propofol ile Sedasyon Süresince Havayolu Boyutları
Airway Dimensions in Children with Neurological Disabilities During Dexmedetomidine and Propofol Sedation for Magnetic Resonance Imaging Study
Kamath Sriganesh, Jitender Saini, Kaushik Theerth, Sudhir Venkataramaiah
doi: 10.5152/TJAR.2017.48285   (105 kere görüntülendi)

2.
Koroner cerrahisinde preoperatif HbA1c değerleri mortalite için prediktör olabilir mi?
Can preoperative HbA1c values ​​in coronary surgery be a predictor of mortality?
Bahar Aydınlı, Aslı Demir, Harun Özmen, Özden Vezir, Utku Ünal, Mustafa Özdemir


3.
Comments on: 'Relieving Pain After Arthroscopic Knee Surgery: Ultrasound-Guided Femoral Nerve Block or Adductor Canal Block?
Abhijit Nair

Makale Özeti

4.
Comparative study of the efficacy of dexmedetomidine and fentanyl as adjuvants to ropivacaine in ultrasound guided supraclavicular brachial plexus block
Renuka Holyachi


5.
Normal ve peritonitli rat proksimal ve distal kolon spontan kontraksiyonlarına opioid analjeziklerinin in-vitro etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of opioid analgesics’ in-vitro effects on proximal and distal colon spontaneous contractions in healthy rats and rats with peritonitis
İdris Erşan, Sinan Gürsoy, Onur Avcı, Ahmet Altun, İhsan Bağcıvan, Cevdet Düger, İclal Özdemir Kol, Kenan Kaygusuz, Mehmet Caner Mimaroğlu


6.
Complications of endovascular aneurysm repair (EVAR): mortality, myocardial infarction (MI) and acute kidney injury (AKI)
Pedro Videira Reis, Mariana Morgado, Inês Valdoleiros, Marina Dias Neto, Graça Afonso, Joana Mourão


7.
Elektif Herniyorafi Ameliyatı Olan Çocuklarda Preemptif Parasetamol İnfüzyonunun Postoperatif Analjezik Tüketimine Etkisi
Effect of Pre-Emptive Paracetamol Infusion on Postoperative Analgesic Consumption in Children Undergoing Elective Herniorrhaphy
Ana Cicvaric, Dalibor Divkovic, Ozana Katarina Tot, Slavica Kvolik
doi: 10.5152/TJAR.2017.43765   (185 kere görüntülendi)

8.
MTHFR Eksikliği Nadir Fakat Önemli
MTHFR Deficiency Rare But Considerable
Özlem Turhan, Zerrin Sungur

Makale Özeti

9.
Kalp hızı değişkenliği parametrelerinin normalize birimleri ile sunumu
Quotation of heart rate variability parameters with their normalized units
Kenan Erdem, Ertuğrul Kurtoğlu

Makale Özeti

10.
Okul Çocukları da Hayat Kurtarabilir
School Children Can Save Lives
Bahar Kuvaki, Şule Özbilgin


11.
The effect of midazolam and dexmedetomidine sedation on onset and duration of supraclavicular brachial plexus block: a randomized comparative study
GUNJAN KUMAR, PRAKASH K. DUBEY, OM P. SANJEEV


12.
Premedikasyonda kullanılan alprazolam ve melatoninin oksidadif stres, glikokaliks bütünlüğü ve kognitif fonksiyon üzerindeki etkileri
The effects of the alprazolam and melatonin used for premedicatıon on oxidatıve stress, glycocalix integrity and neurocognitive functions
Meltem Güner Can, Halim Ulugöl, Işın Güneş, Uğur Aksu, Melis Tosun, Gülsüm Karduz, Kübra Vardar, Fevzi Toraman


13.
Subdural hematomun burr holle ile boşaltılması için uygulanan skalp bloğundan sonra gelişen geçici fasyal sinir felci
Transient Facial Nerve Palsy After Scalp Block for Burr Holle Evacuation of Subdural Hematoma
Mehmet Sargın, Halil Samancıoğlu, Mehmet Selçuk Uluer