Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi | Yayın Kurulu

SAHİBİ VE SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ömer Kurtipek
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

BAŞ EDİTÖR
Yalım Dikmen

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
İstanbul, Türkiye
E-mail: ydikmen@istanbul.edu.tr

   
EDİTÖR YARDIMCILARI
Necati Gökmen

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
İzmir, Türkiye
E-mail: necatigokmen@yahoo.com

Güniz Meyancı Köksal
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
İstanbul, Türkiye
E-mail: gunizkoksal@hotmail.com

   

BÖLÜM EDİTÖRLERİ

Perioperatif Bakım

Neslihan Alkış
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
Ankara, Türkiye
E-mail: alkisneslihan@gmail.com

Geriatrik Anestezi
Fatiş Altındaş
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
İstanbul, Türkiye
E-mail: fatisaltintas@hotmail.com

Pediatrik Anestezi
Sibel Barış
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
Samsun, Türkiye
E-mail: sbaris@omu.edu.tr

Ağrı
Nalan Çelebi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
Ankara, Türkiye
E-mail: nalan.celebi@hacettepe.edu.tr

Obstetrik Anestezi
Berrin Günaydın
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
Ankara, Türkiye
E-mail: gunaydin@gazi.edu.tr

Rejyonal Anestezi
Yavuz Gürkan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
Kocaeli, Türkiye
E-mail: yavuzgurkanmd@gmail.com

Günübirlik ve Ameliyathane Dışı Anestezi
Leyla İyilikçi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
İzmir, Türkiye
E-mail: iyilikcileyla@gmail.com

Kardiyovasküler ve Torasik Anestezi
Özge Köner
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
İstanbul, Türkiye
E-mail: okoner@yeditepe.edu.tr

Havayolu Yönetimi
Kamil Toker
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
İstanbul, Türkiye
E-mail: tokerkamil@yahoo.com

Nöroanestezi
Hatice Türe
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
İstanbul, Türkiye
E-mail: htcture@yahoo.com

Ortopedik Anestezi
Aysun Yılmazlar
Özel Medicabil Hastanesi, Bursa, Türkiye
E-mail: aysun.yilmazlar@medicabil.com

Yoğun Bakım
Pınar Zeyneloğlu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
Ankara, Türkiye
E-mail: pinar.zeyneloglu@gmail.com

Biyoistatistik Danışmanı
Necdet Süt
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı,
Edirne, Türkiye
Email: nsut@trakya.edu.tr

DANIŞMA KURULU

Jan Bakker
Hollanda Nörobilim Enstitüsü, Amsterdam, Hollanda

Zeev Goldik
Bayan Davis Carmel Tıp Merkezi, Anestezi ve Yoğun Bakım Bölümü, Post-Anestezi Bakım Ünitesi, Haifa, İsrail

Can İnce
Erasmus MC Üniversitesi Tıp Merkezi, Yoğun Bakım Yetişkinler Bölümü, Rotterdam, Hollanda

Jan Peter Jantzen
Johannes Gutenberg Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji, Yoğun Bakım ve Ağrı Merkezi Bölümü, Mainz, Almanya

Zsolt Molnar
Szeged Üniversitesi, Anestezi ve Yoğun Terapi Bölümü, Szeged, Macaristan

Paolo Pelosi
Genoa Üniversitesi, Cerrahi Bilimler ve Entegre Teşhis Bölümü, Genoa, İtalya

Rolf Rossaint
Tıp Fakültesi Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Aachen, Almanya

Philippe Scherpereel
Lille Bölge Üniversitesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Lille, Fransa

 

Yayıncı
İbrahim KARA

Yayın Yönetmeni
Ali ŞAHİN

Mali ve İdari İşler
Zeynep YAKIŞIRER

Yayın Yönetmeni Yardımcısı
Gökhan ÇİMEN

Editöryel Geliştirme
Gizem KAYAN

Yayın Koordinatörleri
Betül ÇİMEN
Özlem ÇAKMAK
Okan AYDOĞAN
İrem DELİÇAY
Büşra PARMAKSIZ
Nergis KALKAN
Arzu YILDIRIM

Proje Asistanları
Ecenur ASLIM
Neslihan KÖKSAL
Cansu ASLAN

Grafik Departmanı
Ünal ÖZER
Deniz DURAN