Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi | Yazarlara Bilgi

Amaç ve Kapsam

Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi (Turk J Anaesthesiol Reanim); Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’nin bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergi Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 6 sayı yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Derginin amacı; anestezi, yoğun bakım ve ağrı tedavisi alanlarında, etik kurallara uyumlu hazırlanmış klinik ve deneysel araştırma makalelerini, olgu sunumlarını, editöre mektupları ve bilimsel konferans bildirilerini yayınlayarak literatüre ve alanına katkı sağlamaktır.

Derginin hedef kitlesi; anestezi, yoğun bakım ve ağrı tedavisi alanlarında çalışan uzman hekimler ve akademisyenlerdir.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi; PubMed Central, Web of Science - Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EMBASE, Scopus, EMCare, CINAHL, ProQuest tarafından indekslenmektedir.

Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler www.jtaics.org sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Derginin tüm masrafları Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından karşılanmaktadır. Basılı kopyalarda tıbbi ilaç, malzeme ve cihaz üreticilerinin reklamları yayınlanabilir. Reklam vermek isteyenlerin Editöryel Ofis ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Reklam görselleri sadece Baş Editör onayı ile yayınlanmaktadır.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın  değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın  Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Yayınlanan tüm içeriğe www.jtaics.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Basılı kopyalar Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği üyelerine ücretsiz olarak dağıtılır.

Dergide yayınlanan içeriğin tüm telif hakları Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’ne aittir.

Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.
Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.