Short-Term and Long-Term Effects of Dexamethasone on Cognitive Dysfunction Induced by Sevoflurane in Adult Rats [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(3): 158-163 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.98624  

Short-Term and Long-Term Effects of Dexamethasone on Cognitive Dysfunction Induced by Sevoflurane in Adult Rats

Tuğba Karaman, Serkan Karaman, Serkan Doğru, Hakan Tapar, Aynur Şahin, Mustafa Süren
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Tokat, Turkey

Objective: Postoperative cognitive dysfunction (POCD) is common after anaesthesia in elderly patients. However, it may appear in patients of all ages. The main pathogenesis of cognitive dysfunction remains unclear, although there is some evidence that brain inflammation may alter cognitive abilities. In the present study, we aim to evaluate short-term and long-term effects of dexamethasone on cognitive dysfunction induced by sevoflurane anaesthesia in adult rats.
Methods: Seven-month-old 30 male Wistar albino rats were randomised into three groups: sevoflurane group (exposure to sevoflurane), sevoflurane + dexamethasone group (exposure to sevoflurane and dexamethasone injection), and control group (exposure to 100% oxygen). Spatial learning and short-term (7 days after exposure) and long-term (30 days after exposure) memory were evaluated using Morris water maze test.
Results: Sevoflurane induced significant deficit in spatial learning and short-term and long-term memory in adult rats. Dexamethasone-treated animals exposed to sevoflurane had equivalent performance as control animals in training and probe trials.
Conclusion: Sevoflurane may impair spatial learning and short-term and long-term memories in adult rats. The co-administration of dexamethasone and sevoflurane may ameliorate short-term and long-term cognitive dysfunctions induced by sevoflurane in adult rats.

Keywords: Sevoflurane, dexamethasone, cognitive disorders


Eriskin Ratlarda Sevofluran ile Olusturulmus Kognitif Disfonksiyon Üzerine Deksametazonun Erken ve Geç Dönem Etkileri

Tuğba Karaman, Serkan Karaman, Serkan Doğru, Hakan Tapar, Aynur Şahin, Mustafa Süren
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Tokat

Amaç: Postoperatif kognitif disfonksiyon (POKD) yaşlı hastalarda anestezi sonrası sık olmaktadır. Ancak POKD tüm yaşlarda da görülebilmektedir. Kognitif disfonksiyonun temel patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte beyin inflamasyonunun bilişsel yetenekleri değiştirebildiğine dair bazı kanıtlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, erişkin farelerde sevofluran anestezisi ile oluşturulmuş kognitif disfonksiyon üzerine deksametazonun erken ve geç dönem etkilerini araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Yedi aylık 30 erkek wistar albino rat üç gruba ayrıldı; grup sevofluran (sevofluran anestezisine maruziyet), grup sevofluran+deksametazon (sevofluran anestezisiyle birlikte deksametazon enjeksiyonuna maruziyet) ve grup kontrol (%100 oksijene maruziyet). Uzaysal öğrenme, erken (maruziyetten 7 gün sonra) ve geç (maruziyetten 30 gün sonra) dönem hafıza Morris su labirenti testi ile değerlendirildi.
Bulgular: Sevofluran anestezisi erişkin ratlarda uzaysal öğrenme, erken ve geç dönem hafıza üzerinde anlamlı derecede olumsuz etki oluşturdu. Deksametazon ile tedavi edilmiş ratlar ise eğitim ve araştırma testlerinde kontrol grubuna benzer bir performans gösterdi.
Sonuç: Sevofluran erişkin ratlarda uzaysal öğrenmeyi, erken ve geç dönem hafızayı olumsuz etkileyebilir. Sevofluran anestezisi ile birlikte deksametazon uygulanması erişkin ratlarda sevofluran ile oluşturulmuş erken ve geç dönem kognitif disfonksiyonu iyileştirebilir.

Anahtar Kelimeler: Sevofluran, deksametazon, biliş bozuklukları


Tuğba Karaman, Serkan Karaman, Serkan Doğru, Hakan Tapar, Aynur Şahin, Mustafa Süren. Short-Term and Long-Term Effects of Dexamethasone on Cognitive Dysfunction Induced by Sevoflurane in Adult Rats. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(3): 158-163

Corresponding Author: Tuğba Karaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar