Analyzing Exposures to Electromagnetic Fields in an Intensive Care Unit [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(5): 236-240 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.98470  

Analyzing Exposures to Electromagnetic Fields in an Intensive Care Unit

Necati Gökmen1, Sabri Erdem2, Kadir Atilla Toker3, Elvan Öçmen1, Başak Ilgım Gökmen4, Ahmet Özkurt5
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University School of Business, İzmir, Turkey
3Department of Software Engineering, İzmir University School of Engineering, İzmir, Turkey
4Dokuz Eylül University Graduate School of Natural and Applied Sciences Biomedical Engineering Master Science Student, İzmir, Turkey
5Department of Electrical and Electronic Engineering, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Objective: In this study we conducted a numerical analysis of exposure to electric and magnetic fields (EMFs) in a hospital’s intensive care unit that is the one of the most crucial one in terms of hazardous areas among all service units. This study is new for measuring electromagnetic fields in an intensive care unit as well as other healthcare services in Turkey.
Methods: We measure the electromagnetic field in the intensive care unit with SRM-3006 (selective radiation meter) which is used for measurement of the absolute and the limit values of high frequency electromagnetic field. The measurement point has been chosen to represent the highest levels of exposure to which a person might be subjected. We obtain dataset, which involves 5929 observations with 96 extreme values, through measuring the magnetic field in terms of V/m.
Results: The measurements show the frequency varies from 47 MHz to 2.5 GHz as 17 frequency ranges at the measurement point as well. According to findings, the reference safety limit of maximum was not exceeded. However, it is also found that mobile telecommunication is the most critical one for causing magnetic fields.
Conclusion: Further studies need to be performed with different frequency antennas to assess the electromagnetic fields in intensive care units.

Keywords: Electromagnetic fields, Healthcare, Risk, Safety, Occupational, Intensive Care Unit


Yoğun Bakımda Elektrik ve Manyetik Alan Maruziyetinin Değerlendirilmesi

Necati Gökmen1, Sabri Erdem2, Kadir Atilla Toker3, Elvan Öçmen1, Başak Ilgım Gökmen4, Ahmet Özkurt5
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, İzmir, Türkiye
3İzmir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye
4Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi
5Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada bir hastanede elektrik ve manyetik alanlar açısından en tehlikeli bölge olan yoğun bakımda bu alanların ölçümü amaçlanmıştır. Bu çalışma Türkiye’ deki yoğun bakımlardaki elektromanyetik alanların ölçümü açısından yeni bir çalışmadır.
Yöntemler: Yüksek frekanslı elektromanyetik alanın absolü ve sınır değerlerini ölçebilen bir radyasyon metre ile (SM-3006) yoğun bakım ünitesinde ölçüm yapıldı. Ölçüm noktası olarak bir insanın en fazla elektromagnetik alana maruz kalabileceği düşünülen yer seçildi. Manyetik alanın ölçümlerinde V/m’ ler kullanılarak 5929 değerlendirme yapıldı.
Bulgular: Ölçümlerde elektromanyetik alan frekansının 47 MHz ile 2.5 GHz arasında değiştiği ve ölçüm noktasında 17 frekans aralığı olduğu bulunmuştur. Yapılan ölçüm sonuçlarına göre güvenlik limitleri aşılmamıştı. Ayrıca mobil telekominikasyonun en çok manyetik alan oluşturan neden olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Yoğun bakımlarda manyetik alan ölçümlerini farklı frekanslardan da yapan daha ayrıntılı çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik alanlar, Sağlık Riski, Güvenlik, mesleki, Yoğun bakım


Necati Gökmen, Sabri Erdem, Kadir Atilla Toker, Elvan Öçmen, Başak Ilgım Gökmen, Ahmet Özkurt. Analyzing Exposures to Electromagnetic Fields in an Intensive Care Unit. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(5): 236-240

Corresponding Author: Necati Gökmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar