Airway Surgery in Tracheostomised Patients with Wegener Granulomatosis Leading to Subglottic Stenosis [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(5): 363-366 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.98360  

Airway Surgery in Tracheostomised Patients with Wegener Granulomatosis Leading to Subglottic Stenosis

Demet Altun, Nükhet Sivrikoz, Emre Çamcı
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Wegener granulomatosis (WG) is a multisystemic disorder characterised by granulomatous inflammation of the respiratory system. The growing of proliferative tissue towards the larynx and trachea may cause airway obstruction on account of subglottic stenosis. In this situation, the surgical goal is to eliminate the airway obstruction by providing natural airway anatomy. While mild lesions do not require surgical intervention, in fixed lesions, surgical intervention is required, such as tracheostomy, laser resection and dilatation. In tracheostomised patients, granuloma formation surrounding the tracheostomy cannula may occur in the trachea. Inflammation and newly formed granulation tissue result in severe stenosis in the airways. During surgical treatment of such patients, airway management is important. In this case report, we will discuss gas exchange and airway management with jet ventilation (JV) during excision of the granulation tissue with endolaryngeal laser surgery, leading to subglottic stenosis in tracheostomised patients in WG.
Keywords: Endolaryngeal laser surgery, jet ventilation (JV), subglottic stenosis, Wegener granulomatosis.

Keywords: Endolaryngeal laser surgery, jet ventilation (JV), subglottic stenosis, Wegener granulomatosis


Subgottik Stenoz Gelişen Trakeostomili Wegener Granülomatozisi Olgusunda Havayolu Cerrahisi

Demet Altun, Nükhet Sivrikoz, Emre Çamcı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Wegener granülomatozis (WG) solunum sisteminin granülomatoz inflamasyonu ile seyreden multisistemik bir hastalıktır. Dokunun proliferatif olarak larinks ve trakeaya doğru büyümesiyle, subglottik stenoza bağlı solunum yolu obstrüksiyonuna neden olabilmektedir. Bu durumda cerrahi hedef, havayolu obstrüksiyonunu doğal havayolu anatomisini sağlayarak ortadan kaldırmaktır. Hafif lezyonlar cerrahi müdahale gerektirmezken fikse olmuş lezyonlarda trakeostomi, lazer rezeksiyon ve dilatasyon gibi cerrahi müdahale gereklidir. Trakeostomili hastalarda, trakeada trakeostomi kanülünün çevreleyen granülom oluşumu gözlenebilir. İnflamasyon ve yeni oluşan granülasyon dokusu gelişimi hava yollarında ciddi darlık oluşturmaktadır. Bu tip hastaların cerrahi işlem esnasında hava yolu kontrolü önem arz etmektedir. Bu olgu sunumunda WG’li trakeostomize hastada subglottik stenoza yol açan granülasyon dokusunun endolaringeal lazer cerrahisi ile eksizyonu esnasında jet ventilasyon (JV) ile sağlanan gaz değişimi ve havayolu yönetimini tartışacağız.

Anahtar Kelimeler: Endolaringeal lazer cerrahi, jet ventilasyon (JV), subglottik stenoz, Wegener granülomatozisi


Demet Altun, Nükhet Sivrikoz, Emre Çamcı. Airway Surgery in Tracheostomised Patients with Wegener Granulomatosis Leading to Subglottic Stenosis. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(5): 363-366

Corresponding Author: Demet Altun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar