Clinical Experiences with the FRONT Formula for Pre-Operative Airway Assessment and Documentation: a Multi-Centre Study [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(4): 225-230 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.97992  

Clinical Experiences with the FRONT Formula for Pre-Operative Airway Assessment and Documentation: a Multi-Centre Study

Calin Mitre1, Ileana Mitre2, Zoltán Gyöngyösi3, Béla Fülesdi3, Claudiu Zdrehus1, Caius Breazu1, Peter Biro4
1Department of Anesthesiology and Intensive Care, University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca, Romania
2Department of Anesthesiology for Buco Maxillo-Facial Surgery, University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca, Romania
3Department of Anesthesiology and Intensive Care, University of Debrecen, Debrecen, Hungary
4Institute of Anesthesiology, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland

Objective: The prediction of difficult airway is one of the most important challenges before general anaesthesia. This study aimed to assess the clinical usefulness of the FRONT score, a recently developed scoring system to predict and document airway difficulties.
Methods: This multi-centre, inter-observer, prospective and double- blinded study included 976 patients from two university centres. The pre-operative evaluation of the patients was performed by a pre-operative team of anaesthesiologists (team A) who evaluated and scored the expected difficulty of airway management. An intra-operative team of evaluators (team B) working independently of team A, performed the actual instrumentation of the airway and scored the actual findings. Both teams used the FRONT scoring system and worked independently of each other to ensure blinded assessments. The statistical analysis of the preand intra-operative FRONT scores was performed in an off-line blinded manner.
Results: Our results show a fair and promising association between pre-operative composite FRONT score and that observed at the induction phase (Spearman=0.43). Among the score components, the best correlation was observed for the F and R components (kappa=0.44 and 0.36, respectively), and the worse correlation was observed for the O and T components (kappa=0.25 and 0.24, respectively).
Conclusion: The FRONT formula for the prediction and documentation of the airway status is a simple and effective method for assessing and defining airway management difficulties. Further prospective studies are required to assess the sensitivity and specificity of the system.

Keywords: Difficult airway, prediction of intubation, documentation of airway status, FRONT score


Pre-operatif Havayolu Değerlendirmesi ve Dokümantasyonu İçin FRONT Formülü ile İlgili Klinik Deneyimler: Çok Merkezli Bir Çalışma

Calin Mitre1, Ileana Mitre2, Zoltán Gyöngyösi3, Béla Fülesdi3, Claudiu Zdrehus1, Caius Breazu1, Peter Biro4
1Department of Anesthesiology and Intensive Care, University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca, Romania
2Department of Anesthesiology for Buco Maxillo-Facial Surgery, University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca, Romania
3Department of Anesthesiology and Intensive Care, University of Debrecen, Debrecen, Hungary
4Institute of Anesthesiology, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland

Amaç: Zor havayolunun tahmini genel anestezi öncesindeki en önemli zorluklardan birisidir. Bu çalışmanın amacı son zamanlarda geliştirilen bir skorlama sistemi olan FRONT skorun klinik yararlılığını değerlendirmektir.
Yöntemler: Bu çok merkezli, inter-observer (gözlemciler arası), prospektif ve çift-kör çalışmaya iki üniversite hastanesindeki 976 hasta dahil edildi. Hastaların pre-operatif değerlendirmeleri havayolu yönetiminde beklenen zorluğu değerlendiren ve skorlayan anestezi uzmanlarından oluşan bir ekip (A) tarafından gerçekleştirildi. Bu A ekibinden bağımsız bir şekilde çalışan intraoperatif hava yolunu değerlendiren diğer ekipte (B) gerçek havayolu enstrümantasyonunu yaptı ve gerçek bulguları puanladılar. Her iki takım da FRONT skorlama sistemini kullandılar ve kör değerlendirme yapmak için birbirinden bağımsız çalıştılar. Pre- and intra-operatif FRONT skorlarının istatiksel analizi çevrimdışı kör olarak yapıldı.
Bulgular: Çalışma sonuçlarımıza göre, pre-operatif karma FRONT skoru ile indüksiyon aşamasında gözlemlenen skor arasında kayda değer ve umut verici bir ilişki vardır (Spearman=0,43). Skor ögeleri arasında en iyi korelasyon F ve R ögeleri (sırasıyla kappa=0,44 ve 0,36) için ve en kötü korelasyon O ve T ögeleri (sırasıyla kappa=0,25 ve 0,24) için gözlenmiştir.
Sonuç: Havayolu durumunun tahmini ve dokümantasyonu için kullanılan FRONT formülü havayolu yönetimi zorluklarını değerlendirmek ve tanımlamak için basit ve etkili bir yöntemdir. Sistemin duyarlılığını ve özgüllüğünü değerlendirmek için başka prospektif çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Zor havayolu, tahmin, FRONT skoru


Calin Mitre, Ileana Mitre, Zoltán Gyöngyösi, Béla Fülesdi, Claudiu Zdrehus, Caius Breazu, Peter Biro. Clinical Experiences with the FRONT Formula for Pre-Operative Airway Assessment and Documentation: a Multi-Centre Study. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(4): 225-230

Corresponding Author: Peter Biro, Switzerland


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar