Changing Definitions of Sepsis [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(3): 129-138 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.93753  

Changing Definitions of Sepsis

Fethi Gül1, Mustafa Kemal Arslantaş1, İsmail Cinel2, Anand Kumar3
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey
3University of Manitoba, Medical Microbiology and Pharmacology, Sections of Critical Care Medicine and Infectious Diseases, Winnipeg, MB, Canada

Sepsis is one of the main causes of morbidity and mortality in critically ill patients despite the use of modern antibiotics and resuscitation therapies. Outcomes in sepsis have improved overall, probably because of an enhanced focus on early diagnosis and other improvements in supportive care, but mortality rates still remain unacceptably high. The diagnosis and definition of sepsis is a critical problem due to the heterogeneity of this disease process. Although it is apparent that much more needs to be done to advance our understanding, sepsis and related terms remain difficult to define. A 1991 consensus conference developed initial definitions that systemic inflammatory response syndrome (SIRS) to infection would be called sepsis. Definitions of sepsis and septic shock were revised in 2001 to incorporate the threshold values for organ damage. In early 2016, the new definitions of sepsis and septic shock have changed dramatically. Sepsis is now defined as life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection. The consensus document describes organ dysfunction as an acute increase in total Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score two points consequently to the infection. A significant change in the new definitions is the elimination of any mention of SIRS. The Sepsis-3 Task Force also introduced a new bedside index, called the qSOFA, to identify outside of critical care units patients with suspected infection who are likely to develop sepsis. Recently updated the consensus definitions improved specificity compared with the previous descriptions.

Keywords: Sepsis, definitions, septic shock, SIRS


Sepsis Tanımlarının Değişimi

Fethi Gül1, Mustafa Kemal Arslantaş1, İsmail Cinel2, Anand Kumar3
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
3University of Manitoba, Medical Microbiology and Pharmacology, Sections of Critical Care Medicine and Infectious Diseases, Winnipeg, MB, Canada

Sepsis, modern antibiyotiklerin ve resüsitasyon tedavilerinin kullanılmasına rağmen kritik hastalarda morbidite ve mortalitenin başlıca nedenlerinden birisidir. Klinik sonuçların erken tanı ve destekleyici tedavilerdeki gelişmeler ile birlikte genel anlamda daha iyi olduğu bilinmekle birlikte mortalite oranları halen kabul edilemeyecek kadar yüksek düzeydedir. Sepsiste tanımlama ve teşhis hastalık sürecinin heterojenitesinden dolayı kritik bir sorundur. Sepsis ve ilişkili terimlerin anlaşılması için yapılması gerekenin daha fazla olduğu açık olsa da hastalığın tanımlanmasındaki zorluklar devam etmektedir. 1991’de açıklanan ilk konsensus raporunda, sepsis enfeksiyona karşı gelişen sistemik inflamatuvar yanıt sendromu (SIRS) olarak tanımlanmıştır. 2001’de yapılan revizyonda ise 1991’dekiler geçerliliğini sürdürmekle birlikte sepsis için genişletilmiş bulgular listesi devreye girmiştir. 2016 yılında ise sepsis ilişkili tanımlar ciddi değişikliğe uğramıştır. Güncel olarak sepsis; enfeksiyona karşı organizmanın (konağın) düzensiz (dysregulated) yanıtına bağlı olarak gelişen yaşamı tehdit edici organ disfonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Konsensus raporuna göre organ disfonksiyonu enfeksiyona bağlı olarak Ardışık Organ Yetmezliği Değerlendirme (Sequential Organ Failure Assessment; SOFA) skorunda akut olarak +2 artış olmasıdır. Yeni dönemde en büyük değişiklik ise tanımda SIRS’ın kaldırılmasıdır. Sepsis 3’te yoğun bakım dışındaki hastalarda olası enfeksiyon durumunda gelişebilecek sepsisi öngörebilen yatakbaşı uygulanabilir qSOFA skorlamasıda sunulmuştur. Son konsensus raporunda güncellenen tanımlamalar daha öncekilere göre özgüllük açısından daha üstün olması söz konusudur.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, tanımlamalar, septik şok, SIRS


Fethi Gül, Mustafa Kemal Arslantaş, İsmail Cinel, Anand Kumar. Changing Definitions of Sepsis. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(3): 129-138

Corresponding Author: İsmail Cinel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar