Takotsubo Cardiomyopathy Occurring in the Postoperative Period [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 47-49 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.90582  

Takotsubo Cardiomyopathy Occurring in the Postoperative Period

Süleyman Deniz, Ömer Bakal, Gökhan İnangil, Hüseyin Şen, Sezai Özkan
Gulhane Military Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, Department of Anesthesiology, Istanbul

Takotsubo cardiomyopathy simulates acute myocardial infarction, and it is characterised by reversible left ventricular failure. A case of Takotsubo cardiomyopathy diagnosed after emergency angiography performed in a patient with evidence of acute myocardial infarction in the postoperative period will be described in this report. Transurethral resection of a bladder tumour (TUR-BT) was performed in a 92-year-old male patient by the urology clinic. The patient was transferred to the post-anaesthesia care unit after the operation. An echocardiography was performed because of the sudden onset of dyspnoea, tachycardia (140-150 beats per minute, rhythm-atrial fibrillation) and ST-segment elevation on electrocardiography (ECG) at the first postoperative hour, and midapical dyskinesia was detected at the patient. An immediate angiography was performed due to suspicion of acute coronary syndrome. Patent coronary arteries and temporary aneurysmatic dilatation of the apex of the heart were revealed by angiography. As a result of these findings, the patient was diagnosed with Takotsubo cardiomyopathy by the cardiology service. The patient was discharged uneventfully following 10 days in the intensive care unit. Aneurysm of the apex of the left ventricle and normal anatomy of the coronary arteries in the angiography have diagnostic value for Takotsubo cardiomyopathy. Diuretics (furosemide) and beta-blockers (metoprolol) are commonly used for the treatment of Takotsubo cardiomyopathy. Even though Takotsubo cardiomyopathy is a rare and benign disease, it should be kept in mind in patients suspected for acute myocardial infarction in the postoperative period.

Keywords: Anaesthesia, Takotsubo cardiomyopathy, acute myocardial infarction


Postoperatif Evrede Gelişen Bir Takatusubo Kardiyomiyopatisi

Süleyman Deniz, Ömer Bakal, Gökhan İnangil, Hüseyin Şen, Sezai Özkan
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi, İstanbul, Türkiye

Takatusubo kardiyomiyopatisi, akut miyokard infarktüsünü taklit eder ve geri dönüşümlü sol ventrikül yetmezliği ile karakterizedir. Burada, postoperatif dönemde akut miyokard infarktüsü bulguları olan bir hastada uygulanmış acil anjiografi ile tanısı konmuş Takatusubo kardiyomiyopatisi olgusu anlatılacaktır. Doksan iki yaşında erkek hastaya mesane tümörü nedeniyle üroloji kliniği tarafından transüretral rezeksiyon-mesane tümörü (TUR-MT) operasyonu uygulandı. Hasta ameliyattan sonra anestezi sonrası bakım ünitesine alındı. Postoperatif 1. saatte ani olarak gelişen nefes darlığı, taşikardi (140-150 vuru dk-1 atriyum fibrilasyonu (AF) ritminde) ve elektrokardiyografide (EKG) ST segment elevasyonu gözlenmesi nedeniyle ekokardiyografi uygulandı ve hastada midapikal diskinezi tespit edildi. Akut koroner sendrom düşünülen olguya hemen anjiografi yapıldı. Anjiografide koroner arterlerin açık olduğu ve kalbin apeksinde geçici anevrizmatik genişlemeler saptandı. Bu bulgular neticesinde hastaya Kardiyoloji Servisi tarafından Takatusubo kardiyomiyopatisi tanısı konuldu. Hasta 10 gün yoğun bakımda takip edildikten sonra problemsiz olarak taburcu edildi. Anjiyografide görülen sol ventrikül apikal balonlaşma ve koroner arterlerin normal olması Takatusubo kardiyomiyopatisi için tanısal değer taşır. Takatusubo kardiyomiyopatisinin tedavisi için genellikle diüretik (furasemid) ve beta blokerler (metoprolol) kullanılmaktadır. Takatusubo kardiyomiyopatisi az görülen iyi seyirli bir hastalık olmasına rağmen postoperatif akut miyokard infarktüsü düşünülen hastalarda akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, Takatusubo kardiyomiyopatisi, akut miyokard infarktüsü


Süleyman Deniz, Ömer Bakal, Gökhan İnangil, Hüseyin Şen, Sezai Özkan. Takotsubo Cardiomyopathy Occurring in the Postoperative Period. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 47-49

Corresponding Author: Süleyman Deniz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar