Atypical Presentation of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in a Patient Diagnosed with Postpartum Gestational Hypertension [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 119-122 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.88557  

Atypical Presentation of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in a Patient Diagnosed with Postpartum Gestational Hypertension

Süheyla Karadağ Erkoç1, Ülkü Kayacan1, Alper Can1, Halil Ertuğrul Çöplüoğlu1, Ali Tosun2
1Şanlıurfa Obstetrics and Gynaecology Hospital, Department of Anaesthesiology and Icu
2Şanlıurfa Mehmet Akif Inan Training and Research Hospital, Department of Radiology

Hypertensive disorders of pregnancy are a major cause of maternal mortality and morbidity. Preeclampsia and eclampsia are among the most common causes of posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES). Clinically, PRES is characterised by visual disturbances, headache, nausea, change in mental status and seizure. Although treatment of the underlying cause provides clinical and radiological healing, a delay in the diagnosis and treatment can result in permanent brain damage and death. The exact incidence of new-onset postpartum hypertension is difficult to ascertain. Women with mild hypertension are usually asymptomatic; therefore, patients either can not be diagnosed or are diagnosed with late complications. With this case, we would like to present a patient who had no diagnosis of maternal hypertension or preeclampsia-eclampsia during pregnancy but, after a postpartum seizure, was diagnosed with PRES.

Keywords: Postpartum, gestational hypertension, posterior reversible encephalopathy syndrome


Postpartum Dönemde Gestasyonel Hipertansiyon Tanısı Alan Hastada Atipik Prezentasyon Gösteren Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu

Süheyla Karadağ Erkoç1, Ülkü Kayacan1, Alper Can1, Halil Ertuğrul Çöplüoğlu1, Ali Tosun2
1Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

Gebeliğin hipertansif hastalıkları maternal mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir. Preeklampsi ve eklampsi Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu’nun (PRES) en sık nedenleri arasındadır. PRES, klinik olarak görme bozuklukları, baş ağrısı, bulantı, mental durum değişikliği ve nöbet ile karakterizedir. Altta yatan nedenin tedavisiyle klinik ve radyolojik iyileşme sağlanmasına rağmen tanı ve tedavide gecikme, kalıcı beyin hasarı ve ölüme neden olabilir. Postpartum hipertansiyonun kesin insidansını belirlemek zordur. Hafif hipertansiyonu olan kadınlar genellikle asemptomatiktir, dolayısı ile tanı ya konulamaz ya da geç dönemde komplikasyonlar ile tanı alırlar. Bu olgu ile gebelik döneminde hipertansiyon veya preeklampsi-eklampsi tanısı olmayan, ancak erken postpartum dönemde konvülsiyon geçirmesi ile yapılan incelemelerde PRES tanısı alan bir hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Postparum, gestasyonel hipertansiyon, posterior reversible ensefalopati sendromu


Süheyla Karadağ Erkoç, Ülkü Kayacan, Alper Can, Halil Ertuğrul Çöplüoğlu, Ali Tosun. Atypical Presentation of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in a Patient Diagnosed with Postpartum Gestational Hypertension. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 119-122

Corresponding Author: Süheyla Karadağ Erkoç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar