Anaesthesia Management of a Patient with Incidentally Diagnosed Diaphragmatic Hernia During Laparoscopic Surgery [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 50-54 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.82787  

Anaesthesia Management of a Patient with Incidentally Diagnosed Diaphragmatic Hernia During Laparoscopic Surgery

Mehtap Özdemir, Pınar Yonca Yanlı, Şenay Göksu Tomruk, Nurten Bakan
Department of Anesthesiology and Reanimation, Umraniye Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Diaphragmatic hernia is usually congenital. However, it is rarely traumatic and can stay asymptomatic. In this report, we aimed to present the anaesthetic management of a patient with diaphragmatic hernia due to previous trauma (14 years ago), which was diagnosed incidentally during surgery for rectal cancer. The patient (53 years, 56 kg, 165 cm, American Society of Anaesthesiologist (ASA) II), to whom laparoscopic surgery was planned because of rectal cancer, had a history of falling from a height 14 years ago. Preoperatively, the patient did not have any sign except small right diaphragmatic elevation on the chest x-ray. After induction, maintenance of anaesthesia was continued with sevoflurane and O2/N2O. The patient was given a 30° Trendelenburg position. When the trochars were inserted by the surgeon, the diaphragmatic hernia was seen on the right part of the diaphragm, which was hidden by the liver. The surgery was continued laparoscopically but with low pressure (12 mmHg), because the patient did not have any haemodynamic and respiratory instability. The patient, who had stable haemodynamic parameters and no respiratory complications during the operation, was transferred to the ward for monitorised care. Traumatic diaphragmatic hernias can be detected incidentally after a long period of acute event. In our case, it was diagnosed during laparoscopic surgery. The surgery was completed with appropriate and careful haemodynamic monitoring and low intra-abdominal pressure under inhalational anaesthesia without any impairment in the patient’s haemodynamic and respiratory parameters.

Keywords: Traumatic diaphragmatic hernia, anaesthesia, general, oxygen, nitrous oxide


Laparoskopik Cerrahi Sırasında Tesadüfen Saptanan Diyafragma Hernili Hastada Anestezi Yönetimi

Mehtap Özdemir, Pınar Yonca Yanlı, Şenay Göksu Tomruk, Nurten Bakan
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Diyafragma hernisi genellikle kalıtsal olmakla birlikte daha nadiren travmatik olup asemptomatik kalabilir. Bu sunuda 14 yıl önce geçirdiği travmaya bağlı diyafragma hernisi gelişen, ancak tanısı rektum kanseri (Ca) ameliyatı sırasında tesadüfen konulan olgunun anestezi yönetimini sunmayı amaçladık. Rektum Ca nedeniyle laparoskopik cerrahi planlanan olgumuzun (53 yaş, 56 kg, 165 cm, American Society of Anaesthesiologist (ASA)-II erkek hasta) öyküsünde 14 yıl önce geçirilmiş yüksekten düşme anamnezi vardı. Hastanın preoperatif olarak çekilen akciğer grafisinde sağ diyafragmada hafif elevasyon dışında özelliği yoktu. Anestezi indüksiyonu yapıldıktan sonra sevofluran ve O2/N2O ile anestezi idamesine devam edildi. Hasta daha sonra 30° trendelenburg pozisyonuna alındı. Cerrahi ekip tarafından trokarlar yerleştirildiğinde diyafragmanın sağ yarısını kapsayan, karaciğer tarafından kapatılan geniş bir herni görüldü. Hastada herhangi bir hemodinamik veya solunumsal bozukluğa neden olmadığı için, ameliyata laparoskopik olarak, ancak düşük basınçla (12 mmHg) devam edilmesine karar verildi. Ameliyat sırasında hemodinamisi istikrarlı seyreden, solunumsal komplikasyonu olmayan hasta, girişim sonunda monitörize takip edilmek üzere genel cerrahi servisine gönderildi. Travmatik diyafragma hernileri akut dönemden uzun süre sonra tesadüfen saptanabilir. Bizim olgumuzda da laparoskopik cerrahi sırasında saptandı. Ameliyat uygun ve dikkatli hemodinamik takip ve düşük intraabdominal basınçla hastanın hemodinamik ve solunumsal değerleri bozulmadan inhalasyon anestezisi altında sorunsuz bir şekilde sonuçlandırıldı.

Anahtar Kelimeler: Travmatik diyafragma hernisi, anestezi, genel, oksijen, azot protoksit


Mehtap Özdemir, Pınar Yonca Yanlı, Şenay Göksu Tomruk, Nurten Bakan. Anaesthesia Management of a Patient with Incidentally Diagnosed Diaphragmatic Hernia During Laparoscopic Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 50-54

Corresponding Author: Mehtap Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar