Absence of the Right Internal Jugular Vein During Ultrasound-Guided Cannulation [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 212-214 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.82713  

Absence of the Right Internal Jugular Vein During Ultrasound-Guided Cannulation

Ali Alagöz1, Mehtap Tunç1, Hilal Sazak1, Polat Pehlivanoğlu1, Atila Gökçek2, Fatma Ulus1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Radiology, Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Cannulation of the internal jugular vein (IJV) may be diffucult because of anatomical variations. A 66-year-old female patient, who was in the intensive care unit, underwent ultrasound-guided cannulation ofthe right IJV. The right IJV could not visualized by ultrasonography despite positional changes of the patient and Valsalva maneuvre. The left IJV was easily determined by ultrasonography and cannulated. Although the landmark technique may be sufficient for most of the central vein cannulations, the rate of anatomical variations and related complications is quite high. We point out that even if ultrasound cannot be used in real-time, the ultrasonographic confirmation during the pre-insertion period may be crucial for successful central vein cannulation.

Keywords: Right internal jugular vein, ultrasonography, complication, anatomic variation


Sağ İnternal Juguler Venin Ultrason Eşliğinde Kanülasyonu Sırasında Yokluğu

Ali Alagöz1, Mehtap Tunç1, Hilal Sazak1, Polat Pehlivanoğlu1, Atila Gökçek2, Fatma Ulus1
1Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

İnternal juguler ven (İJV) kanulasyonu anatomik varyasyonlar nedeniyle zor olabilir. Yoğun bakımda 66 yaşındaki kadın olguya ultrasonografi eşliğinde sağ İJV kanülasyonu planlandı. Sağ İJV olgunun pozisyonunu değiştirmemize ve Valsalva manevrası uygulamamıza rağmen görüntülenemedi. Sonrasında Sol İJV kolayca görüntülenerek ultrasonografi eşliğinde kanülasyon yapıldı. Anatomik işaretlere göre santral ven kanülasyonu birçok hastada başarılı olmakla birlikte, anatomik varyasyonların oranı çoktur ve buna bağlı komplikasyon oranı da oldukça yüksektir. Santral ven kanülasyonlarında ultrasonografi eş zamanlı kullanılmasa dahi işlem öncesi anatomik yapıların ultrasonografi ile doğrulanmasının başarılı santral ven kanülasyonu için önemli olduğunu vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Sağ internal juguler ven, ultrasonografi, komplikasyon, anatomik varyasyon


Ali Alagöz, Mehtap Tunç, Hilal Sazak, Polat Pehlivanoğlu, Atila Gökçek, Fatma Ulus. Absence of the Right Internal Jugular Vein During Ultrasound-Guided Cannulation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 212-214

Corresponding Author: Ali Alagöz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar