Comparison of Patient Costs in Internal Medicine and Anaesthesiology Intensive Care Units in a Tertiary University Hospital [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 142-148 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.81994  

Comparison of Patient Costs in Internal Medicine and Anaesthesiology Intensive Care Units in a Tertiary University Hospital

İskender Kara1, Fatma Yıldırım1, Dilek Yumuş Başak2, Hamit Küçük1, Melda Türkoğlu1, Gülbin Aygencel1, İsmail Katı1, Lale Karabıyık1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Yan Dal Eğitim Programı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Hastanesi Başhekimliği, Bilgi İşlem Bölümü, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: The allocation of the Gross Domestic Product (GDP) to health is limited, therefore it has made a need for professional management of health business. Hospital managers as well as employees are required to have sufficient knowledge about the hospital costs. Hospital facilities like intensive care units that require specialization and advanced technology have an important part in costs. For this purpose, cost analysis studies should be done in the general health business and special units separately.
METHODS: In this study we aimed to compare the costs of anaesthesiology and internal medicine intensive care units (ICU) roughly.
RESULTS: After approval of this study by Gazi University Faculty of Medicine Ethics Committee, the costs of 855 patients that were hospitalized, examined and treated for at least 24 hours in internal medicine and anaesthesiology ICUs between January 2012-August 2013 (20 months period) were taken and analyzed from chief staff of the Department of Information Technology, Gazi University Hospital.
DISCUSSION AND CONCLUSION: At the end of the study, we observed clear differences between internal medicine and anaesthesiology ICUs arising from transactions and patient characteristics of units. We stated that these differences should be considered by Social Security Institution (SSI) for the reimbursement of the services. Further, we revealed that SSI payments do not meet the intensive care expenditure.

Keywords: Cost analysis, intensive care, reimbursement


Bir Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları ve Anesteziyoloji Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Maliyetlerinin Karşılaştırılması

İskender Kara1, Fatma Yıldırım1, Dilek Yumuş Başak2, Hamit Küçük1, Melda Türkoğlu1, Gülbin Aygencel1, İsmail Katı1, Lale Karabıyık1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Yan Dal Eğitim Programı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Hastanesi Başhekimliği, Bilgi İşlem Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Gayri Safi Milli Hasıladan (GSMH) sağlığa ayrılan payın kısıtlı olması, sağlık işletmelerinin profesyonel yönetimini bir ihtiyaç haline getirmiştir. Hem hastane yöneticilerinin hem de çalışan personelin hastane maliyetleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu işletmelerde ileri teknoloji ve uzmanlık gerektiren yoğun bakım üniteleri gibi bölümlerin maliyetleri önemli bir yere sahiptir. Bu amaçla maliyet analiz çalışmaları hem sağlık işletmelerinin genelinde hem de özellik taşıyan birimler için ayrı ayrı yapılmalıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Biz bu çalışmamızda hastanemiz iç hastalıkları ve anesteziyoloji yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) yatan hastaların maliyet analizlerini kabaca yaparak karşılaştırmayı amaçladık.
BULGULAR: Bu çalışma için Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan onay alındıktan sonra Ocak 2012-Ağustos 2013 tarihleri arasında (20 aylık sürede) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi İç hastalıkları YBÜ ve Anesteziyoloji YBܒlerinde 24 saatten daha fazla yatarak tetkik ve tedavi edilen 855 hastanın gelir ve gider verileri hastanemiz bilgi işlem ve fatura bölümlerinden alınarak değerlendirildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonunda İç hastalıkları YBÜ ve Anesteziyoloji YBÜ arasında hasta özelliklerinden ve yapılan işlemlerden kaynaklanan bariz farklılıklar olduğunu gördük. Bu farklılıkların özellikle hizmet geri ödemesi yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından dikkate alınması gerektiğini belirttik. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan ödemelerin YBÜ maliyetlerini karşılamadığını gösterdik.

Anahtar Kelimeler: Maliyet analizi, yoğun bakım, geri ödeme


İskender Kara, Fatma Yıldırım, Dilek Yumuş Başak, Hamit Küçük, Melda Türkoğlu, Gülbin Aygencel, İsmail Katı, Lale Karabıyık. Comparison of Patient Costs in Internal Medicine and Anaesthesiology Intensive Care Units in a Tertiary University Hospital. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 142-148

Corresponding Author: İskender Kara, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar