Approach to Perioperative Hypothermia by Anaesthesiology and Reanimation Specialist in Turkey: A Survey Investigation [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(3): 139-145 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.81567  

Approach to Perioperative Hypothermia by Anaesthesiology and Reanimation Specialist in Turkey: A Survey Investigation

Meltem Aktay İnal1, Sedef Gülçin Ural1, Hamiyet Şenol Çakmak2, Mahmut Arslan3, Reyhan Polat4
1Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Osmaniye State Hospital, Osmaniye, Turkey
2Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Samsun Gynaecology and Child Diseases Hospital, Samsun, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Kahramanmaraş Sütçü İmam University School of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey
4Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Objective: Our aim was to investigate the attitudes of anaesthesiologists working in Turkey on perioperative temperature monitoring.
Methods: The questionnaire comprised 25 questions. Data were obtained through the completion of the questionnaire by hand or via the web.
Results: Two hundred and four questionnaires were evaluated. Most physicians were working in government hospitals. We determined that 26% of physicians often use temperature monitoring and that physicians working in university hospitals monitor temperature significantly more often. The skin/axilla was the most preferred monitoring site; forced-air warming devices were the most common preferred heating systems. New-borns were the most commonly monitored group, and the Turkish Anaesthesiology and Reanimation Society guideline was the most commonly used reference. Physicians working in university or private hospitals were significantly more able to adjust the operating room temperature on demand.
Conclusion: We observed that physicians adopt different practices to avoid perioperative hypothermia. Although they are aware of the effects of anaesthesia on hypothermia and the contribution of hypothermia to complications, this awareness was not enough for them to make temperature monitoring a routine practice. To make temperature monitoring a standard practice, we believe that more studies should be conducted and that this issue needs to be more frequently addressed in congresses, anaesthesia conferences and particularly in residency training clinics.

Keywords: Hypothermia, anesthesiologists, survey


Türkiye'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Perioperatif Hipotermiye Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Anket Çalışması

Meltem Aktay İnal1, Sedef Gülçin Ural1, Hamiyet Şenol Çakmak2, Mahmut Arslan3, Reyhan Polat4
1Osmaniye Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Osmaniye, Türkiye
2Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Samsun, Türkiye
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Türkiye genelinde çalışan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarının perioperatif sıcaklık monitörizasyonu uygulamalarındaki tutumlarını araştırmaktır.
Yöntemler: Anket çalışmamız yirmi beş sorudan oluşmaktaydı. Anketlerin elle veya web üzerinden doldurulması ile veriler elde edildi.
Bulgular: İkiyüzdört anket değerlendirildi ve katılımcıların çoğu devlet hastanesinde çalışmaktaydı. Hekimlerin %26.0'ı sıcaklık monitörizasyonunu sıklıkla yaptığı ve üniversite hastanelerinde çalışanların istatistiki olarak daha fazla yaptığı belirlendi. Kor sıcaklık değerlerine hekimler tarafından farklı yaklaşımlar olduğu anlaşılmıştır. Monitörizasyon yeri olarak ençok cilt/aksillerin, ısıtma yöntemi olarak sıcak hava üflemeli sistemlerin tercih edildiği, enfazla yenidoğan hasta grubunun monitörize edildiği ve enfazla kaynak olarak Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) kılavuzlarına başvurulduğu tesbit edildi. Üniversite ve özel kurumda çalışan hekimler istatistiki anlamlı olarak oda ısısını isteğe bağlı olarak ayarlayabildiklerini belirtmişlerdir.
Sonuç: Perioperatif hipotermiyi önlemede farklı uygulamalar yapılmaktadır. Hekimler anestezinin hipotermiye etkisinin ve hipoterminin komplikasyonlara katkısının farkında olmalarına rağmen, bu farkındalığın sıcaklık monitörizasyonunu rutin uygulama haline getirmelerine yetmediği görülmektedir. Sıcaklık monitörizasyonunun standart haline getirilmesi konu ile ilgili daha fazla çalışma yapılması, asistan eğitimi yapılan kliniklerde daha fazla olmak üzere, kongrelerde, anestezi toplantılarında bu konuya daha sık değinilmesi gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Hipotermi, anestezist, anket


Meltem Aktay İnal, Sedef Gülçin Ural, Hamiyet Şenol Çakmak, Mahmut Arslan, Reyhan Polat. Approach to Perioperative Hypothermia by Anaesthesiology and Reanimation Specialist in Turkey: A Survey Investigation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(3): 139-145

Corresponding Author: Meltem Aktay İnal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar