Airtraq, LMA CTrach and Macintosh Laryngoscopes in Tracheal Intubation Training: A Randomized Comparative Manikin Study [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 76-80 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.79553  

Airtraq, LMA CTrach and Macintosh Laryngoscopes in Tracheal Intubation Training: A Randomized Comparative Manikin Study

Ayten Saraçoğlu, Didem Dal, Ömer Baygın, Fevzi Yılmaz Göğüş
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Training students on simulators before allowing their direct contact with patients is well accepted. There is no clinical or manikin-based simulation study in the literature comparing tracheal intubation with Airtraq, laryngeal mask airway (LMA) CTrach and Macintosh laryngoscopes performed by medical students having no prior intubation experience.
METHODS: After obtaining written informed consents, 123 participants were included in the study. The participants were asked to intubate the manikin five times with each device randomly. After all the participants had completed their fifth intubations, the measurements were performed. The primary outcome variables were the first-attempt success rate and the time for a successful intubation, while the secondary outcome variables were to determine the scores of dental trauma, the difficulty visual analogue scale and the optimization manoeuvres.
RESULTS: The LMA CTrach group revealed a significantly higher number of intubation attempts. The mean time for a successful intubation was the longest in the LMA CTrach group (17.66±8.22 s, p<0.05). Students defined the Airtraq as the easiest to use and the Macintosh laryngoscope as the most difficult device to use and learn. Dental trauma severity was significantly lower in the Airtraq group than in the other groups (p<0.05), and it was found to be 0 in 81.1% in the Airtraq group. The head extension optimization manoeuvre rate was significantly higher with the Macintosh laryngoscope than with the Airtraq laryngoscope (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study, in which different types of laryngoscopes were compared, revealed that the Airtraq laryngoscope has advantages, such as shorter intubation duration, less additional optimization manoeuvres, less dental trauma intensity and is easier to learn compared with the LMA CTrach and Macintosh laryngoscopes.

Keywords: Airway, tracheal intubation, laryngoscope


Trakeal Entübasyon Eğitiminde “Airtraq”, “LMA CTrach” ve “Macintosh” Laringoskoplar: Randomize, Karşılaştırmalı Bir Manken Çalışması

Ayten Saraçoğlu, Didem Dal, Ömer Baygın, Fevzi Yılmaz Göğüş
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastalar ile doğrudan temasa izin vermeden önce öğrencilerin simülatörler üzerinde eğitimi kabul edilen bir tekniktir. Daha önce entübasyon deneyimi olmayan tıp öğrencileri tarafından gerçekleştirilen Airtraq, Laryngeal Mask Airway (LMA) CTrach ve Macintosh laringoskop ile trakeal entübasyonu karşılaştıran klinik veya manken - bazlı bir simülasyon çalışması bulunmamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yazılı bilgilendirilmiş onamların ardından, 123 katılımcı çalışmaya dahil edildi. Katılımcılardan rastgele her bir cihaz ile mankeni beş kez entübe etmeleri istendi. Tüm öğrenciler beşinci entübasyonu tamamladıktan sonra ölçümler yapıldı. Primer amaç birinci denemede başarı oranı, başarılı entübasyon zamanı, ikincil amaç dental travma, zorluk Görsel Analog Ölçeği ve optimizasyon manevralarını belirlemekti.
BULGULAR: Entübasyon girişim sayısı LMA CTrach grubunda anlamlı olarak daha yüksekti. Başarılı entübasyon için ortalama süre LMA CTrach grubunda en uzundu (17,66±8,22 sn, p<0,05). Öğrenciler öğrenme ve kullanma bakımından Airtraq’i en kolay, Macintosh laringoskopu ise en zor olarak tanımladı. Dental travma şiddeti Airtraq grubunda diğer gruplardan anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05) ve %81,1’inde 0 bulundu. Baş ekstansiyon optimizasyon manevra oranı Airtraq ile karşılaştırıldığında Macintosh laringoskop grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Farklı türde laringoskopların karşılaştırıldığı bu çalışmada Airtraq’in kısa entübasyon süresi, daha az ek optimizasyon manevraları, daha düşük dental travma şiddeti ve daha kolay öğrenilebilirliği ile avantajlı olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Havayolu, trakeal entübasyon, laringoskop


Ayten Saraçoğlu, Didem Dal, Ömer Baygın, Fevzi Yılmaz Göğüş. Airtraq, LMA CTrach and Macintosh Laryngoscopes in Tracheal Intubation Training: A Randomized Comparative Manikin Study. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 76-80

Corresponding Author: Ayten Saraçoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar