Intraoperative 16-Channel Electroencephalography and Bilateral Near Infrared Spectroscopy Monitorization in Aortic Surgery [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(4): 274-278 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.78736  

Intraoperative 16-Channel Electroencephalography and Bilateral Near Infrared Spectroscopy Monitorization in Aortic Surgery

Aslı Demir1, Bahar Aydınlı1, Ertekin Utku Ünal2, Mustafa Bindal1, Rabia Koçulu1, Ahmet Sarıtaş2, Ümit Karadeniz1
1Türkiye Yüksek Ihtisas Training And Research Hospital, Anaesthesiology And Reanimation Clinic, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Training And Research Hospital, Cardiovascular Surgery, Ankara

Transient neurologic dysfunction is common after aortic surgery. Major causes of postoperative complications followed by cardiac surgery are due to hypoperfusion states such as selective cerebral perfusion, embolic debris during cardiopulmonary bypass and ulcerated plaque emboli originated from carotid arteries. Neurologic complications prolong periods of intensive care unit and hospital stay, worsens quality of life and unfortunately they are an important cause of morbidity. Anaesthesia during a carotid and aortic surgery constitutes of providing adequate brain perfusion pressure, attenuating cerebral metabolism by anaesthetic agents and monitoring the cerebral metabolic supply and demand relationship during the intraoperative period. We present a monitoring approach with an intraoperative 16-channel electroencephalography and bilateral near infrared spectroscopy during redo aneurysm of the sinus of Valsalva surgery.

Keywords: Intraoperative neuromonitoring, electroencephalography, aortic surgery, cardiac anaesthesia, near infrared spectroscopy


Aort Cerrahisinde İntraoperatif 16 Kanallı Elektroensefalografi ve Bilateral Near İnfrared Spektroskopi Monitörizasyonu

Aslı Demir1, Bahar Aydınlı1, Ertekin Utku Ünal2, Mustafa Bindal1, Rabia Koçulu1, Ahmet Sarıtaş2, Ümit Karadeniz1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Aort cerrahisi sonrası inme ve geçici nörolojik işlev bozukluğu sıklığı yüksektir. Açık kalp cerrahisinde perioperatif nörolojik komplikasyonlar; hipoperfüzyon, kalbin tromboembolik artıklarından kaynaklanan emboliler, karotis arterlerden oluşan ülsere plak embolileri, selektif serebral perfüzyonda düşük akım gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Gelişen nörolojik komplikasyonlar yoğun bakım ve hastanede kalış süresinde uzama ve morbiditede artışa neden olarak yaşam kalitesini bozabilir. Aort ve karotis cerrahisi anestezisinde hedef beyin perfüzyon basıncının uygun seviyelerde tutulması, serebral metabolik ihtiyaçların anestetik ilaçlarla azaltılması ve bu gereksinim-sunum ilişkisinin intraoperatif dönemde monitörize edilmesini içerir. Bu yazıda, sinüs valsalva anevrizması nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen bir hastada intraoperatif 16 kanallı elektroensefalografi ve bilateral near infrared spektroskopi monitörizasyonu kullanımı anlatıldı.

Anahtar Kelimeler: İntraoperatif nöromonitörizasyon, elektroensefalografi, aort cerrahisi, kardiyak anestezi, near infrared spektroskopi


Aslı Demir, Bahar Aydınlı, Ertekin Utku Ünal, Mustafa Bindal, Rabia Koçulu, Ahmet Sarıtaş, Ümit Karadeniz. Intraoperative 16-Channel Electroencephalography and Bilateral Near Infrared Spectroscopy Monitorization in Aortic Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(4): 274-278

Corresponding Author: Bahar Aydınlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar