Comparison of Effects of Low-Flow Sevoflurane and Low-Flow Desflurane Anaesthesia on Renal Functions Using Cystatin C [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(2): 93-97 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.72325  

Comparison of Effects of Low-Flow Sevoflurane and Low-Flow Desflurane Anaesthesia on Renal Functions Using Cystatin C

Gökçen Duymaz, Seyhan Yağar, Ayşegül Özgök
Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Objective: Numerous studies have indicated nephrotoxic effects of sevoflurane because of its two bioproducts compound A and fluoride. Cystatin C (CyC) is a more sensitive biomarker than creatinine to show early and mild changes in kidney function. We designed this prospective randomised study to compare the effects of low-flow sevoflurane anaesthesia and low-flow desflurane anaesthesia on renal functions based on CyC levels. No studies have evaluated the effects of low-flow sevoflurane anaesthesia on renal functions based on CyC levels to date.
Methods: Thirty American Society of Anesthesiologists (ASA) physical status I–II patients who were scheduled for urological procedures were enrolled in this study. The patients were randomly assigned to 2 groups: low-flow sevoflurane anaesthesia or low-flow desflurane anaesthesia. Serum urea, creatinine and CyC levels were measured before the operation, just before extubation and 24 h after the operation. Creatinine clearance was calculated in the first 24-h urine sample.
Results: There were no significant differences in serum urea, creatinine and CyC levels or 24 h creatinine clearance between the groups.
Conclusion: Our study demonstrates with a more sensitive biomarker, CyC, that low-flow sevoflurane anaesthesia is safe in terms of the effects on renal function.

Keywords: Low-flow anaesthesia, sevoflurane, deslurane, cystatin C, renal dysfunction


Düşük Akım Sevofluran ve Desfluran Anestezilerinin Böbrek Fonksiyonları Üzerindeki Etkilerinin Sistatin C ile Karşılaştırılması

Gökçen Duymaz, Seyhan Yağar, Ayşegül Özgök
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Sistatin C böbrek fonksiyonlarındaki minimal değişiklikleri erken dönemde göstermek açısından kreatinine göre daha duyarlı olan bir biyogöstergedir. Bu prospektif randomize çalışmada düşük akım sevofluran ve desfluran anestezilerinin böbrek fonksiyonları üzerindeki etkisini sistatin C düzey ölçümleri ile karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) fiziksel durumu I-II olan ve ürolojik cerrahi planlanan 30 hasta çalışmaya alındı. Hastalar randomize edilerek düşük akım sevofluran ve düşük akım desfluran grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Serum üre, kreatinin ve sistatin düzeyleri anestezi indüksiyonundan önce, ekstübasyon sonrası ve postoperatif 24. saatlerde ölçüldü. Postoperatif ilk 24 saatte toplanan idrarda kreatinin klirensi hesaplandı.
Bulgular: İki grubun serum üre, kreatinin ve sistatin C düzeyleri ile kreatinin klirensleri benzer bulundu.
Sonuç: Bu çalışmada düşük akım sevofluran anestezisinin böbrek fonksiyonları yönünden güvenli olduğu daha duyarlı bir biyogösterge olan sistatin C düzeyleri ile gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Düşük akım anestezi, sevofluran, desfluran, sistatin C, böbrek disfonksiyonu


Gökçen Duymaz, Seyhan Yağar, Ayşegül Özgök. Comparison of Effects of Low-Flow Sevoflurane and Low-Flow Desflurane Anaesthesia on Renal Functions Using Cystatin C. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(2): 93-97

Corresponding Author: Seyhan Yağar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar