A Prospective Randomised Clinical Trial for the Comparison of Two Techniques for the Insertion of Proseal Laryngeal Mask Airway in Adults-Index Finger Insertion Technique versus 90° Rotation Technique [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(2): 98-102 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.70298  

A Prospective Randomised Clinical Trial for the Comparison of Two Techniques for the Insertion of Proseal Laryngeal Mask Airway in Adults-Index Finger Insertion Technique versus 90° Rotation Technique

Pavan V. Dhulkhed1, Sunil V. Khyadi2, Parbati B. Jamale3, Vithal K. Dhulkhed3
1Earlier Department of Anesthesiology, Krishna Institute of Medical Sciences, Karad, Maharashtra; Presently at Department of Anesthesiology, J. N. Medical College Belgaum, Karnataka, India
2Department of Anesthesiology, BLDEU Medical College, Vijayapura, Karnataka, India
3Department of Anesthesiology, Krishna Institute of Medical Sciences, Karad, Maharashtra, India

Objective: The 90° rotation technique for inserting the Proseal laryngeal mask airway (PLMA) is reported to be better than the standard index finger insertion technique to improve the insertion success rate. The objective of this study was to evaluate and compare the ease of insertion through the 90° rotation and standard insertion techniques in terms of number of attempts, duration of insertion and occurrence of complications.
Methods: One hundred and twenty adult patients were allocated to either a standard technique group or rotation technique group with 60 patients in each. In the rotation technique group, the entire cuff of the PLMA was placed in the patient’s mouth in a midline approach without finger insertion, rotated 90° counter- clockwise around the patient’s tongue, advanced and rotated back until resistance was felt.
Results: The success rate of the rotation technique group at the first insertion attempt was greater than that of the standard index finger insertion technique (98% vs. 78%; p=0.001), and less time for insertion was required (11.88±3.62 s vs. 25.98±10.92 s; p<0.0001). The incidence of post-operative sore throat was lower (15% vs. 38.34%; p=0.0067), and blood staining on the PLMA was less (11.7% vs. 45%; p<0.0001). The increase in the mean arterial pressure was more in the standard technique group.
Conclusion: The 90° rotation technique has a higher success rate at first insertion attempt for inserting the ProSeal LMA than the index finger insertion technique with less time for insertion and fewer side effects.

Keywords: LMA insertion techniques, 90° rotation technique, airway management, laryngeal masks, ProSeal LMA


Yetişkinlerde Proseal Laringeal Maske Havayolunun Takılmasında Kullanılan İki Yöntemin Karşılaştırılması İçin Yapılan Prospektif Randomize Bir Klinik Çalışma-İşaret Parmağı Kullanarak Takma Tekniği ve 90° Rotasyonla Takma Tekniği

Pavan V. Dhulkhed1, Sunil V. Khyadi2, Parbati B. Jamale3, Vithal K. Dhulkhed3
1Earlier Department of Anesthesiology, Krishna Institute of Medical Sciences, Karad, Maharashtra; Presently at Department of Anesthesiology, J. N. Medical College Belgaum, Karnataka, India
2Department of Anesthesiology, BLDEU Medical College, Vijayapura, Karnataka, India
3Department of Anesthesiology, Krishna Institute of Medical Sciences, Karad, Maharashtra, India

Amaç: Proseal laringeal maske havayolunun (PLMA) takılmasında 90° rotasyonla takma tekniğinin başarı oranının standart işaret parmağıyla takma tekniğinden daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı 90° rotasyonla takma tekniğini ve standart teknikleri, takma girişimi sayısı, işlemin süresi ve komplikasyonlar açısından değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.
Yöntemler: Yüz yirmi yetişkin hasta standart teknik grubu veya rotasyon tekniği grubuna, her grupta 60 hasta olacak şekilde dağıtıldı. Rotasyon tekniği grubunda, PLMA kafı tamamen hastanın ağzına parmak sokulmadan orta hat yaklaşımıyla yerleştirildi, hastanın dilinin çevresinde saat yönü tersine 90° döndürüldü, ilerletildi ve direnç hissedilene kadar geri döndürüldü.
Bulgular: Rotasyon tekniği grubunun ilk girişimdeki başarı oranı standart işaret parmağıyla takma tekniğinden daha yüksekti (%98'e karşı %78; p=0,001) ve işlem süresi daha kısaydı (11,88±3,62 sn'ye karşı 25,98±10,92 sn; p<0,0001). Ameliyat sonrası boğaz ağrısı insidansı daha düşüktü (%15'e karşı %38,34; p=0,0067) ve PLMA’da kan lekesi daha azdı (%11,7'ye karşı %45; p<0,0001). Ortalama arter basıncındaki artış, standart teknik grubuna göre daha fazla bulundu.
Sonuç: Proseal LMA’nın takılması açısından, 90° rotasyon tekniğinin ilk girişimdeki başarı oranı işaret parmağıyla takma tekniğinden daha yüksekti. İşlem süresi daha kısaydı ve yan etkileri daha azdı.

Anahtar Kelimeler: Teknikler, 90° rotasyon tekniği, havayolu yönetimi, laringeal maskeler, ProSeal LMA


Pavan V. Dhulkhed, Sunil V. Khyadi, Parbati B. Jamale, Vithal K. Dhulkhed. A Prospective Randomised Clinical Trial for the Comparison of Two Techniques for the Insertion of Proseal Laryngeal Mask Airway in Adults-Index Finger Insertion Technique versus 90° Rotation Technique. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(2): 98-102

Corresponding Author: Vithal K. Dhulkhed, India


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar