Perioperative Factors Affecting Ambulatory Outcomes Following Laparoscopic-Adjustable Gastric Banding [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(5): 282-288 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.70037  

Perioperative Factors Affecting Ambulatory Outcomes Following Laparoscopic-Adjustable Gastric Banding

Mirsad Dupanovic1, Ron Krebill2, Iris Dupanovic3, John Nachtigal1, Melissa Rockford1, Walter Orr1
1Department of Anesthesiology, University of Kansas Medical Center, Kansas City, Kansas, USA
2Department of Biostatistics, University of Kansas Medical Center, Kansas City, Kansas, USA
3Tufts University, Boston, Massachusetts, USA

Objective: Morbidly obese patients are traditionally hospitalised following bariatric surgery. However, laparoscopic-adjustable gastric banding (LAGB) is amenable for ambulatory care. We hypothesised that the majority of patients can receive an ambulatory LAGB and that both surgical and anaesthetic perioperative factors will significantly affect non-ambulatory LAGB outcomes.
Methods: Medical records of 201 consecutive LAGB patients performed at the University of Kansas Medical Centre during a 3-y period were reviewed. Demographic, medical, laboratory, anaesthetic, intraoperative and postoperative data were collected. Factors associated with non-ambulatory outcomes were identified and analysed using logistic regression, and a classification tree analysis was used to rank the descriptive model factor to the non-ambulatory outcome.
Results: Average patient age was 43.4±11.4 years, and average body mass index was 48.2±10.3 kg m2-1. A total of 155 patients (77.1%; 95% confidence interval, 71%–83%; p<0.0001) were discharged home within 2–3 hours of surgery, whereas 36 stayed for 23 hours and 10 required hospital admission for 1–2 days. Increased surgical port numbers (p=0.007), ≥50% of total intraoperative fentanyl administered in the recovery room (post-anaesthesia care unit) for the treatment of postoperative pain (p=0.007) and a lack of prophylactic beta-blockade (p=0.001) were three factors associated with non-ambulatory outcomes. Obstructive sleep apnoea was not associated with a non-ambulatory outcome (p=0.83).
Conclusion: The majority of patients received an ambulatory LAGB. Meticulous laparoscopic surgical technique with the least feasible number of access ports and multimodal analgesic technique aimed at reduction of postoperative opioid consumption are the most important factors for a successful ambulatory LAGB outcome.

Keywords: Ambulatory surgery, bariatric surgery, laparoscopic surgery, outpatient surgery


Laparoskopik-Ayarlanabilir Gastrik Band Ameliyatı Sonrası Ambulatuvar Sonuca Etki Eden Perioperatif Faktörler

Mirsad Dupanovic1, Ron Krebill2, Iris Dupanovic3, John Nachtigal1, Melissa Rockford1, Walter Orr1
1Department of Anesthesiology, University of Kansas Medical Center, Kansas City, Kansas, USA
2Department of Biostatistics, University of Kansas Medical Center, Kansas City, Kansas, USA
3Tufts University, Boston, Massachusetts, USA

Amaç: Morbid obez hastalar geleneksel olarak bariatrik cerrahi sonrası yatırılarak takip edilirler. Ancak, laparoskopik-ayarlanabilir gastrik band (LAGB) ameliyatı, günübirlik cerrahi için uygun bir yöntemdir. Bu çalışmada, hastaların büyük çoğunluğunun LAGB sonrası ayaktan takip edilebileceği ve cerrahi ile anestetik perioperatif faktörlerin, ayaktan/yatırılarak takip sonuçlarını anlamlı derecede etkileyebileceği varsayımında bulunulmuştur.
Yöntemler: Üç yıllık bir süreçte Kansas Üniversitesi Tıp Merkezi’nde LAGB operasyonu geçiren ardışık 201 hastanın tıbbi kayıtları incelendi. Hastaların demografik, tıbbi, laboratuvar, anestetik, intraoperatif ve postoperatif verileri toplandı. Operasyon sonrasında yatış gerektiren faktörler belirlendi ve lojistik regresyon ile analiz edildi. Betimleyici model faktörünü “operasyon sonrası yatış” sonucuna göre derecelendirmek için sınıflandırma ağacı analizi kullanıldı.
Bulgular: Çalışmada hasta yaşı ortalaması 43,4±11,4 yıl ve vücut kitle indeksi ortalaması 48,2±10,3 kg m2-1 olarak bulundu. Toplam 155 hasta ameliyat sonrası 2-3 saat içerisinde evlerine taburcu edilirken, 36 hasta yatırılarak 23 saat hastanede tutuldu ve 10 hastanın 1-2 gün boyunca hastanede yatışı gerekti. LAGB sonrası hastane yatışı ile ilişkili üç faktör; yüksek cerrahi port sayısı (p=0,007), intraoperatif kullanılan fentanil miktarının %50'den fazlasının uyanma odasında postoperatif ağrının tedavisi için kullanılması (p=0,007) ve profilaktik beta blokaj uygulanmamış olması (p=0,001) olarak saptandı. Obstruktif Uyku Apne Sendromu hastane yatışı ile ilişkili bulunmadı (p=0,83).
Sonuç: Hastaların çoğunluğuna LAGB günübirlik cerrahi olarak uygulandı ve sonrasında hastalar taburcu edilerek ayaktan takip edildi. Mümkün olan en az sayıda erişim portu ile titizlikle uygulanan laparoskopik cerrahi tekniği ve postoperatif opioid tüketimini azaltmayı amaçlayan multimodal analjezi tekniği, LAGB sonrası ayaktan takip sonucunu elde etmek için en önemli faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Ambulatuvar cerrahi, bariatrik cerrahi, laparoskopik cerrahi, günübirlik cerrahi


Mirsad Dupanovic, Ron Krebill, Iris Dupanovic, John Nachtigal, Melissa Rockford, Walter Orr. Perioperative Factors Affecting Ambulatory Outcomes Following Laparoscopic-Adjustable Gastric Banding. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(5): 282-288

Corresponding Author: Mirsad Dupanovic, United States


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar