Comparison of Different Induction Dose Strategies of Rocuronium and Vecuronium in Neuroanaesthesia Practice [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(1): 6-11 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.41  

Comparison of Different Induction Dose Strategies of Rocuronium and Vecuronium in Neuroanaesthesia Practice

Behiye Doğruel, Giray Varnalı, Çiğdem Selek, Lütfi Telci, İbrahim Özkan Akıncı
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, İstanbul University Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: To evaluate the efficiency of use of rocuronium and vecuronium in different dose regimens in neuroanesthesia practice in terms of intubation time and first additional dose requirement.
METHODS: Sixty-eight neurosurgery patients with intracranial mass which were operated, included to our study. Patients randomly divided into 4 groups according to the induction doses of curares as: Group1: Vecuronium 0.1 mg kg-1, Group2: Priming, 20% of total vecuronium need (0.1mg kg-1) for induction injected 5 minutes before induction and then the rest used for induction, Group3: Rocuronium group: 0.6 mg/kg, Group 4: Rocuronium with rapid-sequence induction dose (RSID) (1.2 mg kg-1). TOF (Train of four) test was used for deciding to intubation and additional curare dose during surgery. Intubation quality, the time from induction to intubation, need for the first additinal curare dose and subsequent curare dose intervals were recorded.
RESULTS: RSID of rocuronium provided significantly shorter time period for intubation against the other groups. Also the time period from induction to first additional curare requirement time was significantly longer in RSID group than others. There were no statistically differences between the groups’ time period for monitorisation, positioning and start of surgery.
CONCLUSION: With the use of RSID of rocuronium, it was seen that the excellent intubation quality is provided around 1 minute and with its longer effect period until the first additional dose it covers the time period for monitorisation, positioning and start of surgery. Because of these efects, we think that the RSID of rocuronium may be a beter choice of dose regimen for neuroanesthesia practice.

Keywords: Rocuronium, vecuronium, neuromuscular blockade, priming, neurosurgery


Nöroanestezi Pratiğinde Farklı İndüksiyon Dozlarında Uygulanan Rokuronyum ve Vekuronyumun Karşılaştırılması

Behiye Doğruel, Giray Varnalı, Çiğdem Selek, Lütfi Telci, İbrahim Özkan Akıncı
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon A.d. İstanbul

AMAÇ: Rokuronyum ve vekuronyumun farklı indüksiyon dozlarında kullanımının entübasyon zamanı ve ilk kürar ihtiyacında oluşturduğu değişikliklerin nöroanestezi pratiğine uygunluğunun değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya, intrakraniyal kitlesi olup elektif olarak operasyona alınan 68 beyin cerrahisi hastası kabul edildi. Olgular, indüksiyonda kullanılan kürarların dozlarına göre; Grup 1 (Vekuronyum): 0,1 mg kg-1 ile indüksiyon, Grup 2 (Priming doz): Normal vücut ağırlığına göre hesaplanan 0,1 mg kg-1 vekuronyum dozunun %20’sinin indüksiyona başlamadan 5 dak önce uygulanması ve kalan dozun hipnotik ajandan sonra uygulanması, Grup 3 ( Rokuronyum): 0,6 mg kg-1 ile indüksiyon, Grup 4 (Hızlı sıralı indüksiyon): Rokuronyum 1,2mg kg-1 ile indüksiyon uygulaması olacak şekilde ayrıldı. TOF (Train of four) testine göre olguların entübasyon süreleri, kürar doz aralıkları, ilk kürar ihtiyaç süreleri belirlendi ve kaydedildi. Entübasyon kaliteleri, invazif monitörizasyon, cerrahi pozisyon verme, cerrahi başlangıç ve operasyon süreleri kaydedildi.
BULGULAR: Entübasyon süresinin, 1,2 mg kg-1 rokuronyum uygulanan grupta diğer gruplara göre anlamlı derecede daha kısa olduğu görüldü. İlk kürar ihtiyaç süresinin de aynı şekilde hızlı sıralı indüksiyon dozu uygulanan bu grupta diğer gruplara göre anlamlı derecede uzun olduğu bulundu. Gruplar arasında hastaların monitörizasyon, cerrahi pozisyon verme, cerrahiye başlama ve operasyon süreleri ile kürar doz aralıklarında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi.
SONUÇ: Rokuronyumun hızlı sıralı indüksiyon dozunda uygulanması ile mükemmel entübasyon kalitesinin 1 dakika civarında sağlandığı, bu dozda sağlanan uzun etki süresinin monitorizasyon, pozisyon verme ve cerrahinin başlamasına kadar olan dönemi kapsadığı görüldü. Bu etkilerinden dolayı monitörizasyon, pozisyon verme ve cerrahiye başlamanın uzun sürdüğü nörocerrahi hastalarında, roküronyumun hızlı seri indüksiyon dozunun iyi bir seçenek olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Rokuronyum, vekuronyum, nöromüsküler blokaj, priming, beyin cerrahisi


Behiye Doğruel, Giray Varnalı, Çiğdem Selek, Lütfi Telci, İbrahim Özkan Akıncı. Comparison of Different Induction Dose Strategies of Rocuronium and Vecuronium in Neuroanaesthesia Practice. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(1): 6-11

Corresponding Author: İbrahim Özkan Akıncı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar