Assessment of the Ability of Anaesthetists to Locate the Internal Jugular Vein by the Anatomic Landmark Technique with Ultrasonography: Right or Left, Does it Make any Difference? [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(5): 167-170 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.34  

Assessment of the Ability of Anaesthetists to Locate the Internal Jugular Vein by the Anatomic Landmark Technique with Ultrasonography: Right or Left, Does it Make any Difference?

Jülide Ergil, Mustafa Özmen, Taylan Akkaya, Derya Özkan, Haluk Gümüş
Clinic Of Anaesthesiology And Reanimation, Ministry Of Health Dışkapı Yıldırım Beyazit Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

Objective: To assess senior and junior anaesthetists’ ability to locate the right and left jugular vein (IJV) using the anatomic landmark technique.

Methods: A total of 45 anaesthetists were included in this study. Initially, a questionnaire assessing the experiences of the anaesthetists was completed. The anaesthetists were grouped into two groups, junior and senior. The anaesthetists, who were blind to the screen, were asked to point to the internal jugular vein bilaterally on the neck of a healthy volunteer using an ultrasound probe with the midpoint as an ‘imaginary needle’. The success rates for locating the right and left IJV in both junior and senior groups were assessed separately.

Results: The success rate for locating the right IJV was 88% (n=26, 23/26) in the senior and 68.4% (n=19, 13/19) in the junior group (p<0.001). The success rate for locating the left IJV was 69% (18/26) in the senior and 78% (15/19) in the junior group (p<0.001), while the difference in success rates for locating the right and left IJV in the senior group was found to be statistically significant (p<0.001).

Conclusion: Both use of the anatomic landmark technique and experience increased the success rate. Especially in the less preferred left IJV catheterization, use of the anatomic landmark technique independent of the experience factor could increase the success rate.

Keywords: Internal jugular vein, landmark technique, anesthesia training, ultrasound


Anestezistlerin Anatomik Landmark Yöntemi İle İnternal Juguler Veni Bulabilme Becerisinin Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi: Sağ ve Sol Fark Eder mi?

Jülide Ergil, Mustafa Özmen, Taylan Akkaya, Derya Özkan, Haluk Gümüş
Sb Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Tecrübeli ve tecrübesiz anestezistlerin sağ ve sol İnternal juguler veni (İJV) anatomik landmark tekniği uygulanarak bulabilme becerilerinin karşılaştırılmak.

Yöntemler: Bu çalışmaya toplam 45 anestezist dahil edildi. Başlangıçta kullanıcıların daha önceki deneyimlerini sorgulayan bir anket uygulandı. Anestezistler tecrübeli ve tecrübesiz olarak iki gruba ayrıldı. Anestezistlerden ultrason probunun orta noktasını hayali bir iğne olarak kullanıp, ekrana kör olarak sağlıklı bir gönüllünün boynunda internal juguler veni çift taraflı göstermeleri istendi. Her iki grupta sağ ve sol internal juguler veni bulabilme başarıları incelendi.

Bulgular: Sağ internal juguler veni bulabilme başarısı tecrübeli grupta %88 (n=26, 23/26) iken, tecrübesiz grupta ise %68,4 (n=19, 13/19) idi (p<0,001). Sol İJV’yi bulabilme başarısı tecrübeli grupta %69 (18/26) iken tecrübesiz grupta %78 (15/19) idi (p<0,001). Buna karşılık tecrübeli grupta sağ İJV’yi bulabilme başarısı sol İJV’yi bulabilme başarısından daha iyiydi (p<0,001).

Sonuç: Hem anatomik landmark tekniği hem de tecrübe başarı yüzdesini artırmaktadır. Özellikle daha az tercih edilen İJV kanülasyonunda tecrübeden bağımsız olarak anatomik landmark tekniğini kullanmak başarı yüzdesini artırabilir.

Anahtar Kelimeler: İnternal juguler ven, landmark tekniği, anestezi eğitimi, ultrason


Jülide Ergil, Mustafa Özmen, Taylan Akkaya, Derya Özkan, Haluk Gümüş. Assessment of the Ability of Anaesthetists to Locate the Internal Jugular Vein by the Anatomic Landmark Technique with Ultrasonography: Right or Left, Does it Make any Difference?. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(5): 167-170

Corresponding Author: Jülide Ergil, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar