Serum Vitamin D Level at ICU Admission and Mortality [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(4): 193-196 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.60234  

Serum Vitamin D Level at ICU Admission and Mortality

Hakan Korkut Atalan1, Bülent Güçyetmez2
1Intensive Care Unit, Atasehir Memorial Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Acıbadem University School of Medicine, Istanbul, Turkey

Objective: Vitamin D is a fat-soluble vitamin that plays a major role in the regulation of bone and calcium metabolism and has effects on the immune and cardiovascular systems. Vitamin D deficiency is commonly seen in the general population as well as in critically ill patients and is reported to be associated with increased mortality and morbidity. Our aim was to determine the relationship between vitamin D level at ICU admission and mortality.
Methods: A total of 491 patients admitted to the ICU between January 2014 and January 2015 were evaluated retrospectively. The patients who were under 18 years old, had elective surgery, or whose serum vitamin D levels and outcomes were unknown were excluded. The patient's age, gender, APACHE II score, number of organ dysfunction, serum vitamin D level at ICU admission and outcomes were recorded.
Results: Vitamin D level was low (<25 ng dL-1) in 166 (77.1%) of the patients. In non-survivor patients, APACHE II score and the number of organ dysfunction were significantly higher than the survivor patients (p<0.001 and p<0.001). There was a negative correlation between vitamin D level and APACHE II score (r2=0.04, p=0.006). In multivariate analyses, the likelihood of mortality was increased 9.8-fold (range 4.2–17.6) and 8.9-fold (range 3.9–14.1) with an APACHE II score ≥24 and the number of organ dysfunction ≥2, respectively (p<0.001 and p<0.001).
Conclusion: Vitamin D deficiency is commonly seen in intensive care patients. Although it is not an independently decisive factor for mortality, it might be related with poor clinical status at ICU admission. The APACHE II score and number of organ dysfunction are still important parameters for increased mortality.

Keywords: Vitamin D, APACHE II score, number of organ dysfunction, mortality


Yoğun Bakım Girişinde Serum D Vitamini Düzeyi ve Mortalite

Hakan Korkut Atalan1, Bülent Güçyetmez2
1Ataşehir Memorial Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Istanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Amaç: Yağda çözünen bir vitamin olan D vitamini kemik ve kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde majör bir rol oynar ve immün ve kardiovasküler sistem üzerinde etkilere sahiptir. D vitamini eksikliği genel populasyonun yanı sıra kritik hastalarda da sık görülür ve morbidite ve mortaliteyi arttırdığı bildirilmiştir. Bizim amacımız yoğun bakım girişindeki D vitamini düzeyi ile mortalite ilişkisini araştırmaktı.
Yöntemler: Ocak 2014 ile Ocak 2015 arasında yoğun bakıma alınmış toplam 491 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 18 yaşın altında, elektif cerrahi hastaları ve serum D vitamini düzeyleri ve hastane çıkış statüleri bilinmeyen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, APACHE II skoru, yetersiz organ sayısı, yoğun bakım girişindeki D vitamini düzeyi ve mortalite kaydedildi.
Bulgular: 166 (%77,1) hastanın yoğun bakım girişindeki serum D vitamini düzeyi düşüktü (<25 ng dL-1). Ölen hastalarda APACHE II skoru ve yetersiz organ sayısı yaşayan hastalardan anlamlı yüksekti (p<0,001; p<0,001). Yoğun bakım girişindeki D vitamin düzeyi ile APACHE II skoru arasında negatif korelasyon tespit edildi (r2=0,04 p=0,006). Multivariate analizde, APACHE II skorunun 24'e eşit ve üstünde olması ve organ yetersizliği sayısının 2'ye eşit ve üstünde olması mortalite ihtimalini sırasıyla 9,8 kat (4,2-17,6) ve 8,9 kat (3,9-14,1) arttırmaktaydı (p<0,001 p<0,001).
Sonuç: D vitamin eksikliği yoğun bakım hastalarında sıklıkla görülmektedir. D vitamini düzeyi mortalite için bağımsız belirleyici bir faktör olmamasına rağmen yoğun bakım girişindeki kötü klinik durum ile ilişkili olabilir. APACHE II skoru ve organ yetersizliği ise artmış mortalite için hala önemli parametrelerdir.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, APACHE II skoru, yetersiz organ sayısı, mortalite


Hakan Korkut Atalan, Bülent Güçyetmez. Serum Vitamin D Level at ICU Admission and Mortality. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(4): 193-196

Corresponding Author: Bülent Güçyetmez, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar