Outcomes of Antepartum and Postpartum Obstetric Admissions to the Intensive Care Unit of A Tertiary University Hospital: An 8-Year Review [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(5): 303-309 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.56323  

Outcomes of Antepartum and Postpartum Obstetric Admissions to the Intensive Care Unit of A Tertiary University Hospital: An 8-Year Review

Menekşe Özçelik, Sanem Turhan, Onat Bermede, Ali Abbas Yılmaz, Necmettin Ünal, Mustafa Kemal Bayar
Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey

Objective: Although their rates are decreasing, pregnancy-related mortality and morbidity are problems worldwide. In this study, we aimed to review the characteristics, diagnoses, required interventions and outcomes of obstetric patients admitted between 2006 and 2014 to the Intensive Care Unit (ICU) of a tertiary university hospital to provide an indicator for improving the management of critically ill obstetric patients.
Methods: A retrospective study of hospital records of obstetric admissions to the ICU was conducted.
Results: The pregnancy-related ICU admission rate was 0.21% among all deliveries during the study period. Nine antepartum (mean gestational age: 23 weeks) and 48 postpartum (mean gestational age: 34 weeks) obstetric ICU admissions were included. Most obstetric patients admitted antepartum were primiparous (88.8%), whereas those admitted postpartum were multiparous (64.6%). The mean ICU stay was 7 days among the patients admitted antepartum and 6 days among those admitted postpartum. Common medical reasons for ICU admission were respiratory failure and HELLP syndrome in both groups; DIC and eclampsia were also medical reasons causing ICU admission among the postpartum patients. Mechanical ventilation and blood derivative transfusion were the most common interventions required during the ICU stay of the obstetric patients. Maternal death was unique to the patients admitted postpartum (6 patients, 12.5%).
Conclusion: We reviewed obstetric admissions to our institution over an 8-year period. We believe that a nationwide study in Turkey that provides an indicator of the frequency, reasons of ICU admission and outcome of obstetric patients is required to improve the quality of intensive care.

Keywords: Pregnancy, maternal health, ICU admissions, maternal morbidity, maternal mortality


Üçüncü Düzey Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Antepartum ve Postpartum Obstetrik Hastaların Sonuçları: 8 Yıllık Değerlendirme

Menekşe Özçelik, Sanem Turhan, Onat Bermede, Ali Abbas Yılmaz, Necmettin Ünal, Mustafa Kemal Bayar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Gebelik ilişkili mortalite ve morbidite, tüm dünyada sıklığı azalmakla birlikte halen ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada 2006 ile 2014 yılları arasında üçüncü düzey bir üniversite hastanesinin yoğun bakım (YB) ünitesine kabul edilen obstetrik hastaların özelliklerini, tanılarını, yapılan girişimleri ve sonuçlarını gözden geçirmeyi amaçladık.
Yöntemler: Yoğun bakım ünitesine kabul edilen obstetrik hastaların hastane verileri retrospektif olarak gözden geçirildi.
Bulgular: Çalışma süresi boyunca gebelik ilişkili YB kabul oranı tüm doğumların %0,21’ini oluşturmaktaydı. Dokuz antepartum (ortalama gestasyonel yaş 23 hafta) ve 48 postpartum (ortalama gestasyonel yaş 34 hafta) dönemdeki hasta çalışmaya dahil edildi. Antepartum dönemde kabul edilen hastaların çoğu primipar (%88,8) iken postpartum dönemdeki hastaların büyük çoğunluğunu multipar gebelikler (%64,6) oluşturmakta idi. Antepartum dönemdeki hastaların ortalama YB kalış süreleri 7 gün iken postpartum hastalarda bu süre 6 gündü. Her iki grup hastada da YB’a kabul nedeni olarak en sık karşılaşılan medikal problemler arasında solunum yetmezliği ve HELLP sendromu yer almakta idi. Bunun yanı sıra DIC ve eklampsi de postpartum hastalarda YB’a kabul nedenleri arasındaydı. Obstetrik hastaların YB’da kalış süreleri boyunca en sık uygulanan tedaviler arasında mekanik ventilasyon ve kan ve kan ürünü transfüzyonları yer almaktaydı. Anne ölümü yalnızca postpartum dönemde YB’a kabul edilen hastalara özgüydü (6 hasta, %12,5).
Sonuç: Bu çalışmada, 8 yıllık bir sürede hastanemiz YB ünitesine kabul edilen obstetrik hastaları gözden geçirdik. Türkiye’de YB’ların kalitesini iyileştirmek için obstetrik hastaların YB’a kabul nedenleri ve sıklığına, bu hasta grubunun sonuçlarına ait bir gösterge ortaya koyan ulusal düzeyde bir çalışmaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, anne sağlığı, YB kabulleri, maternal morbidite, maternal mortalite


Menekşe Özçelik, Sanem Turhan, Onat Bermede, Ali Abbas Yılmaz, Necmettin Ünal, Mustafa Kemal Bayar. Outcomes of Antepartum and Postpartum Obstetric Admissions to the Intensive Care Unit of A Tertiary University Hospital: An 8-Year Review. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(5): 303-309

Corresponding Author: Menekşe Özçelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar