Management of Neuraxial Anaesthesia for Emergent Caesarean Section for Placenta Previa [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(1): 40-43 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.52385  

Management of Neuraxial Anaesthesia for Emergent Caesarean Section for Placenta Previa

Berrin Günaydın1, Mertihan Kurdoğlu2, İsmail Güler2, Mehrnoosh Bashiri1, Fırat Büyüktaşkın2, Mine Dağgez Keleşoğlu2, Gözde İnan1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Turkey
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, Turkey

Abnormal placental attachments, such as placenta accreta, increta or percrata, can result in increased morbidity and mortality because of the risk of severe postpartum haemorrhage. We aimed to present the management of spinal anaesthesia and surgical approach for emergent caesarean section because of vaginal bleeding in a multiparous pregnant woman with placenta previa at 36 weeks’ gestation. Hyperbaric bupivacaine 12 mg, fentanyl 10 µg and morphine 150 µg were intrathecally administered for spinal anaesthesia. Oxytocin, methyl ergonovin and tranexamic acid were administered after umbilical cord clamping. Breech delivery of the baby was provided by a vertical incision to the uterus for avoiding placental harm. Subtotal hysterectomy was performed leaving the placenta in situ. Two units of red blood cells were transfused during the operation, lasting approximately 40 min. The patient was uneventfully discharged on the postoperative fourth day. In conclusion, a single-shot spinal anaesthesia was successfully maintained without conversion to general anaesthesia until the end of the hysterectomy in the patient in whom placenta increta was observed during caesarean delivery.

Keywords: Abnormal placental attachment, placenta previa, placenta increta, caesarean, spinal anaesthesia


Plasenta Previa için Acil Sezaryende Nöraksiyal Anestezi Yönetimi

Berrin Günaydın1, Mertihan Kurdoğlu2, İsmail Güler2, Mehrnoosh Bashiri1, Fırat Büyüktaşkın2, Mine Dağgez Keleşoğlu2, Gözde İnan1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara

Plasenta akreta, inkreta veya perkrata gibi plasenta yapışma anomalileri ciddi postpartum kanama riski nedeniyle morbidite ve mortalite artışına neden olabilirler. Otuz altı haftalık multipar gebede plasenta previaya bağlı vajinal kanama nedeniyle acil sezaryen için uygulanan spinal anestezi yönetimi ve cerrahi yaklaşımı literatür eşliğinde tartışarak sunmayı amaçladık. Spinal anestezi için intratekal olarak 12 mg hiperbarik bupivakain+10 µg fentanil+ 150 µg morfin verildi. Göbek kordonu klemplendikten sonra oksitosin, metilergonovin ve traneksamik asit verildi. Plasentaya zarar vermekten kaçınmak için uterusa yapılan vertikal kesiyle bebek makat doğurtuldu. Plasentaya dokunmadan yerinde bırakarak subtotal histerektomi yapıldı.Yaklaşık 40 dk. süren girişimde 2 ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Hasta postoperatif 4. günde sorunsuz taburcu edildi. Sonuç olarak sezaryenle doğum sırasında plasenta inkreta ile karşılaşılan olguda genel anesteziye geçilmeden tek doz spinal anestezi, histerektomi ameliyatının sonuna dek başarıyla devam ettirildi.

Anahtar Kelimeler: Plasenta yapışma anomalisi, plasenta previa, plasenta inkreta, sezaryen, spinal anestezi


Berrin Günaydın, Mertihan Kurdoğlu, İsmail Güler, Mehrnoosh Bashiri, Fırat Büyüktaşkın, Mine Dağgez Keleşoğlu, Gözde İnan. Management of Neuraxial Anaesthesia for Emergent Caesarean Section for Placenta Previa. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(1): 40-43

Corresponding Author: Berrin Günaydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar