The Effects of Different Anaesthetic Techniques on Surgical Stress Response During Inguinal Hernia Operations [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 91-99 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.49092  

The Effects of Different Anaesthetic Techniques on Surgical Stress Response During Inguinal Hernia Operations

Derya Acar1, Ezgi Karakaş Erkılıç1, Tülin Gümüş1, Duygu Şahin2, Aylin Sepici Dinçel2, Orhan Kanbak1
1T. C. Ministry of Health, Atatürk Education and Research Hospital, Anaesthesiology and Reanimation Clinic
2Gazi University, Faculty of Medicine, Departmet of Biochemistry, Ankara

OBJECTIVE: The aim of this study is to compare the effects of 3 different kinds of anaesthesia on stress response induced by surgery.
METHODS: Sixty patients aged between 25-70 American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II group to undergo inguinal herniography were included in this study. Patients were randomly divided into 3 groups of 20. Group 1 received general anaesthesia with sevoflurane/air/remifentanil, patients in Group 2 received total intravenous anaesthesia (TIVA) with propofol/air/remifentanil and Group 3 received spinal anaesthesia induced by hyperbaric bupivacaine, adjoined by remifentanil sedation. Mean arterial pressure (MAP), heart rate and SpO2 values were recorded preoperatively, intraoperatively and postoperatively at certain periods. Cortisol, leptin and glucose levels were preoperatively detected. Intervals were as; 15 minutes prior to the induction of anesthesia, at intraoperative first hour and at the postoperative third and twenty-forth hours.
RESULTS: MAP and heart rate values were similar in the inhalational anaesthesia and TIVA groups but relatively higher in the spinal anaesthesia group. Blood glucose levels were elevated, insulin levels were decreased in all groups, at the intraoperative first hour. Biphasic variation in blood leptin levels was observed in all groups, as the levels were lower than the preoperative control values at the intraoperative first and postoperative third hours and significantly higher at the postoperative twenty-forth hour. There was a significant decrease in cortisol level percentage change in the TIVA group at the intraoperative 1st hour, increasing in the other groups.
CONCLUSION: We concluded that TIVA supresses the stress response induced by surgery better by lowering cortisol levels, leading to a lower increase in blood glucose levels and a lower decrease in blood insulin levels when compared to others. Furthermore, leptin levels were increased at the postoperative twenty-forth hour. The lower increase at the postoperative twenty-forth hour in the TIVA group can be correlated with the anaesthetic agent.

Keywords: Stress response of surgery, leptin, TIVA, inhalation anaesthesia, spinal anaesthesia


İnguinal Herni Cerrahisinde Farklı Anestezi Tekniklerinin Cerrahi Stres Yanıt Üzerine Etkisi

Derya Acar1, Ezgi Karakaş Erkılıç1, Tülin Gümüş1, Duygu Şahin2, Aylin Sepici Dinçel2, Orhan Kanbak1
1T.C. Sağlık Bakanlığı, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada üç farklı anestezi tekniğinin cerrahi stres yanıt üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Çalışmamıza American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II grubu, elektif inguinal herni operasyonu uygulanacak 25-70 yaşları arasındaki 60 hasta dahil edildi. Rastgele 20’şerli üç gruba ayrılan hastalardan Grup 1’e sevofluran/hava/remifentanil ile genel anestezi, Grup 2’ye propofol/hava/remifentanil ile total intravenöz anestezi (TİVA), Grup 3’e remifentanil sedasyonu sağlanarak hiperbarik bupivakain ile spinal anestezi uygulandı. Tüm hastaların anestezi uygulaması başlamadan önce ortalama arter basıncı (OAB), kalp atım hızı (KAH), arter oksijen satürasyonu (SPO2) başlangıç değerleri alındı ve girişim süresince belli aralıklarla takip yapıldı. Kortizol, insülin, leptin ve kan glukoz düzeylerini saptamak üzere indüksiyondan 15 dakika önce, intraoperatif 1. saat, postoperatif 3. saat ve 24. saatlerinde kan örneği alındı.
BULGULAR: Çalışmamızda KAH ve OAB değerleri ameliyat boyunca TİVA ve inhalasyon anestezi grubunda benzer, spinal anestezi grubunda diğer iki gruba göre yüksek olduğu saptandı. Tüm gruplarda kan şekeri düzeyi artış gösterdi ve insülin düzeyi intraoperatif 1. saatte azaldı. Leptin düzeyindeki değişiklikler bifazik bulunmuş olup, intraoperatif 1.saat ve postoperatif 3. saatte ölçülen değerlerde kontrol değerine göre azalma, postoperatif 24. saatte ise anlamlı bir artış mevcuttu. Kortizol düzeyi değişim yüzdesi TİVA grubunda intraoperatif 1. saatte anlamlı olarak azalma gösterirken diğer iki grupta artmıştır.
SONUÇ: İnguinal herni ameliyatı yapılan hastalarda TİVA uygulamasının, intraoperatif dönemde inhalasyon ve spinal anestezi gruplarına göre kortizol düzeyini azaltması, kan şekeri düzeyinde daha az artış göstermesi ve insülin düzeyinde inhalasyon anestezisine göre daha az düşüş göstermesi ile cerrahi stresi daha iyi baskıladığını düşünmekteyiz. Ayrıca leptin düzeyindeki postoperatif 24.saatteki artışın TİVA grubunda daha az olması anestetik madde ile ilişkilendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi stres yanıt, leptin, total intravenöz anestezi (TİVA), inhalasyon anestezisi, spinal anestezi


Derya Acar, Ezgi Karakaş Erkılıç, Tülin Gümüş, Duygu Şahin, Aylin Sepici Dinçel, Orhan Kanbak. The Effects of Different Anaesthetic Techniques on Surgical Stress Response During Inguinal Hernia Operations. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 91-99

Corresponding Author: Aylin Sepici Dinçel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar