Ultrasound-Guided Continuous Interpectoral Block for Patient Undergoing Mastectomy and Axillary Clearance [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(2): 112-115 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.43815  

Ultrasound-Guided Continuous Interpectoral Block for Patient Undergoing Mastectomy and Axillary Clearance

Mario Fajardo-pérez Fajardo-pérez1, Ece Yamak Altınpulluk2, Javier García - Miguel3, Borja Quintana - Gordon1
1Department of Anesthesiology, Móstoles University Hospital, Madrid, Spain
2Department of Anesthesiology, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology, Segovia General Hospital, Segovia, Spain

Using a single dose of local anaesthetics has some disadvantages and provides limited analgesia depending on the pharmacokinetic characteristics of the local anaesthetic used. Nevertheless, the use of continuous perineural infusions allows sustained pain control. Ultrasound-guided interpectoral block followed by the placement of catheters in patients undergoing mastectomies with or without lymph node axillary dissections can result in sufficient pain control. We present a case of a 58-year-old woman undergoing mastectomy and axillary clearance who received ultrasound- guided continuous interpectoral block for postoperative analgesia. After the induction of general anaesthesia, interpectoral ultrasound block was performed and levobupivacaine was administered through a catheter placed between the pectoralis minor and pectoralis major muscles using an ultrasound-guided technique. We used an elastomeric pump containing the 0.125% levobupivacaine anaesthetic solution, with an infusion rate of 5 mL h-1 for 48 h. Excellent postoperative pain control was observed. Local anaesthetic- and catheter-related side-effects were not observed. The ideal infusion rate for interpectoral block in patients under mastectomy has not been determined. More randomised studies are needed to confirm whether interpectoral techniques are appropriate for routine clinical practice.

Keywords: Mastectomy and axillary clearance, continuous interpectoral block, pain control


Mastektomi ve Aksiller Klerens Uygulanan Hastada Ultrason Eşliğinde Devamlı İnterpektoral Blok

Mario Fajardo-pérez Fajardo-pérez1, Ece Yamak Altınpulluk2, Javier García - Miguel3, Borja Quintana - Gordon1
1Department of Anesthesiology, Móstoles University Hospital, Madrid, Spain
2Department of Anesthesiology, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology, Segovia General Hospital, Segovia, Spain

Tek doz bir lokal anestetik kullanımının bazı dezavantajları vardır ve kullanılan lokal anestetiğin farmakokinetik özelliklerine bağlı olarak sınırlı analjezi sağlar. Bununla birlikte, devamlı perinöral infüzyonların kullanımı uzun süreli ağrı kontrolüne olanak sağlar. Lenf nodu aksiller disseksiyonu ile veya olmadan mastektomi uygulanan hastalarda, kateter yerleştirilmesinin izlediği ultrason eşliğinde interpektoral blok yeterli ağrı kontrolü ile sonuçlanabilir. Bu vaka çalışmasında mastektomi ve aksiller klerens uygulanan ve postoperatif analjezi için ultrason eşliğinde devamlı interpektoral blok alan 58 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır. Genel anestezi indüksiyonundan sonra interpektoral ultrason gerçekleştirildi ve levobupivakain ultrason eşliğinde pektoral minör ve pektoral majör kasları arasına yerleştirilen bir kateterden uygulandı. 48 saat boyunca 5 mL saat-1 infüzyon hızında, %0,125 levobupivakain içeren elastomerik pompa kullanıldı. Mükemmel postoperatif ağrı kontrolü izlendi. Lokal anestetik ve kateterle ilişkili yan etkiler görülmedi. Mastektomi altındaki hastalarda interpektoral blok için ideal infüzyon hızı belirlenmemiştir. İnterpektoral tekniklerin rutin klinik uygulama için uygun olup olmadığını teyit etmek için daha fazla sayıda randomize çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Mastektomi ve aksiller klerens, devamlı interpektoral blok, ağrı kontrolü


Mario Fajardo-pérez Fajardo-pérez, Ece Yamak Altınpulluk, Javier García - Miguel, Borja Quintana - Gordon. Ultrasound-Guided Continuous Interpectoral Block for Patient Undergoing Mastectomy and Axillary Clearance. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(2): 112-115

Corresponding Author: Mario Fajardo-pérez Fajardo-pérez, Spain


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar