The Comparison of the Effects of Epidural Bupivacaine and Levobupivacaine on the Autonomic Nervous System and Cardiac Arrhythmia Parameters in Inguinal Hernia Surgeries [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 78-83 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.34635  

The Comparison of the Effects of Epidural Bupivacaine and Levobupivacaine on the Autonomic Nervous System and Cardiac Arrhythmia Parameters in Inguinal Hernia Surgeries

Aynur Demir1, Ayşe Günay Kaya1, Bünyamin Yavuz2, Çiğdem Ünal Kantekin3, Hülya Başar1
1Ankara Training and Education Hospital, Ankara, Turkey
2Keçiören Training and Education Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Bozok University, Yozgat, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study is to investigate the effects of bupivacaine and levobupivacaine, used to create epidural anaesthesia in inguinal hernia operations, on heart rate variability and cardiac arrhythmia parameters.
METHODS: Sixty male patients of the American Society of Anesthesiology (ASA) I-II group, scheduled to be operated on for inguinal hernia surgery with epidural anaesthesia, were randomly divided into two groups. The patients, with a 12-channel Holter recorder (Rozinn RZ153+12 -USA) attached 1 hour before the operation to record until the end of the surgery, were taken into the preparation room and anaesthetised. In group L (n=30), 17 mL of 0.5% levobupivacaine (Chirocain 0.5%-Abbot, El-verum, Norway) was given into the epidural space within 10 minutes, versus 17 mL of 0.5% bupivacaine in (Marcain 0.5%, Astra Zeneca, İstanbul, Turkey) group B (n=30). After 30 minutes, when there was enough block, the operation had been started. Holter recordings, starting 1 hour before the anaesthetic procedure and completed by the end of the operations, were transferred to the computer. The records were evaluated by the cardiologists.
RESULTS: When analysing the frequency effect measurement results of the heart rate variability, it was seen that neither of the medications created any statistically significant change in or among the groups in total, very-low-frequency (VLF), low-frequency (LF), high-frequency (HF) and LF/HF ratio levels. Only normalised low-frequency band was significantly lower in Group L (p=0.013).
CONCLUSION: In the volumes and concentrations that were used in our study, levobupivacaine and bupivacaine created sensory blockade at the same level on average and did not reduce heart rate variability at the levels of these blockages.

Keywords: Anaesthesia, epidural, levobupivacaine, bupivacaine, arrhythmia


İnguinal Herni Ameliyatlarında Epidural Bupivakain ve Levobupivakainin Otonom Sinir Sistemi ve Kalp Ritim Bozukluğu Parametreleri Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması

Aynur Demir1, Ayşe Günay Kaya1, Bünyamin Yavuz2, Çiğdem Ünal Kantekin3, Hülya Başar1
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı inguinal herni ameliyatlarında epidural anestezi oluşturmak için kullanılan bupivakain ile levobupivakain’in, kalp hızı değişkenliği ve kalp ritim bozukluğu üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Epidural anestezi ile inguinal herni ameliyatı yapılması planlanan American Society of Anesthesiology (ASA) I-II grubu 60 erkek hasta rastgele 2 gruba ayrıldı. Ameliyat günü, hasta hazırlık odasına alınan ve işlemden 1 saat önce 12 kanallı holter kayıt cihazı (Rozinn RZ153+12 -USA) takılmış ve operasyon sonuna kadar kayıt yapılması planlanmış hastalara epidural anestezi uygulandı. Grup L’de (n=30) 17 mL %0,5’lik levobupivakain (Chirocain %0,5- Abbott, El-verum, Norveç), grup B’de (n=30) 17 mL %0,5’lik bupivakain (Marcain %0,5, Astra Zeneca, İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, İstanbul, Türkiye) 10 dakika içerisinde epidural aralığa verildi. Yeterli blok düzeyi sağlanan hastalarda 30.dakikada operasyonun başlamasına izin verildi. Anestetik işlemlerden bir saat önce başlayan ve girişim sonunda bitirilen Holter kayıtları, bilgisayar ortamına aktarıldı. Kayıtlar kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirildi.
BULGULAR: Kalp hızı değişkenliğinin frekans etkili ölçüm sonuçları incelendiğinde her iki ilacın hem grup içi hem de gruplar arasında total, çok düşük frekans bandı VLF (very low frequency), düşük frekans bandı LF (low frequency), yüksek frekans bandı HF (high frequency) ve LF/HF oranı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı sayılacak bir değişiklik meydana getirmedikleri görüldü. Yalnızca normalize edilmiş düşük frekans bandı grup L’de istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p=0,013).
SONUÇ: Çalışmamızda kullanmış olan hacim ve konsantrasyonlarda levobupivakain ve bupivakain ortalama olarak aynı seviyelerde duyu bloğu oluşturmakta ve bu blok seviyelerinde kalp hızı değişkenliğini azaltmamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Epiduaral anestezi, levobupivakain, bupivakain, aritmi


Aynur Demir, Ayşe Günay Kaya, Bünyamin Yavuz, Çiğdem Ünal Kantekin, Hülya Başar. The Comparison of the Effects of Epidural Bupivacaine and Levobupivacaine on the Autonomic Nervous System and Cardiac Arrhythmia Parameters in Inguinal Hernia Surgeries. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 78-83

Corresponding Author: Aynur Demir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar