Effect of Low Dose Remifentanil on Postoperative Pain Relief and Heart Rate Variability in Post-Anaesthesia Care Unit [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(5): 297-302 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.34341  

Effect of Low Dose Remifentanil on Postoperative Pain Relief and Heart Rate Variability in Post-Anaesthesia Care Unit

Shynma Uchida1, Yuji Kadoi2, Shigeru Saito2
1Department of Anesthesia, Gunma Cancer Center, Maebahsi, Japan
2Department of Anesthesiology, Gunma University Hospital, Maebahsi, Japan

Objective: Several reports have shown the negligible adverse effects of low-dose remifentanil on the autonomic nervous system. We propose that the administration of low-dose remifentanil would be beneficial without adverse respiratory and hemodynamic effects. This study aimed to examine the effects of low-dose remifentanil on postoperative pain relief and heart rate variability (HRV) after surgery.
Methods: In total, 20 patients, who underwent breast cancer surgery, were analysed for HRV in the post-anaesthesia care unit (PACU). A sedative dose of remifentanil was continuously infused if patients experienced pain while in PACU. The remifentanil infusion dose was determined by achieving analgesia with no adverse effects on hemodynamics and/or respiration. Variables of low-frequency power, high-frequency power and low-frequency power/ high-frequency power ratio were measured before and after the administration of remifentanil. Pain score was expressed as the numeric rating scale (NRS) from 0 to10.
Results: The mean dosage of remifentanil administered as a continuous infusion was 0.029±0.0042 μg kg−1 min−1. After remifentanil administration, the value of the NRS decreased from 4.2±2.9 to 2.7±2.6. In addition, the value of high-frequency power increased from 35.6±14.3 to 49.4±3.0.
Conclusion: The continuous infusion of low-dose remifentanil may reduce post-operative pain scores and trigger the relative activation of the parasympathetic nervous system in post-surgical patients. This indicates that continuous infusion of low-dose remifentanil may be a useful option for postoperative pain relief in cases where postoperative pain control proves inadequate even with the application of regional block technique.

Keywords: Heart rate variability, remifentanil, after surgery, low dose


Anestezi Sonrası Bakım Ünitesinde Düşük Dozda Remifentanilin Postoperatif Ağrıyı Gidermede ve Kalp Atım Hızı Değişkenliği Üzerindeki Etkisi

Shynma Uchida1, Yuji Kadoi2, Shigeru Saito2
1Gunma Kanser Merkezi, Anestezi Bölümü, Maebashi, Japonya
2Gunma Üniversitesi Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, Maebahsi, Japonya

Amaç: Bazı raporlarda düşük doz remifentanilin otonom sinir sistemi üzerindeki önemsiz yan etkileri gösterilmektedir. Düşük doz remifentanil uygulamasının solunumsal ve hemodinamik yan etkileri olmaksızın daha faydalı olacağını düşünmekteyiz. Bu çalışmanın amacı düşük doz remifentanilin postoperatif ağrının giderilmesi ve kalp atım hızı değişkenliği (HRV) üzerindeki etkilerini incelemektir.
Yöntemler: Meme kanseri ameliyatı geçiren toplam 20 hasta anestezi sonrası bakım ünitesinde (PACU) HRV açısından analiz edildi. Hastalar PACU’de iken ağrıları olduğunda sedatif dozda remifentanil sürekli olarak uygulandı. Remifentanil infüzyon dozu, hemodinamikler ve/veya respirasyon üzerinde herhangi bir yan etkisi olmayan analjeziye ulaşılmasıyla belirlendi. Düşük frekans gücü, yüksek frekans gücü ve düşük frekans gücü/yüksek frekans gücü oranı değişkenleri remifentanil uygulamasından önce ve sonra ölçüldü. Ağrı skoru sayısal derecelendirme ölçeği (NRS) ile 0 ve 10 değerleri arasında gösterildi.
Bulgular: Sürekli bir infüzyon şeklinde uygulanan ortalama remifentanil dozajı 0,029±0,0042 μg kg−1 dk−1 idi. Remifentanil uygulaması sonrası, NRS değerinin 4,2±2,9’dan 2,7±2,6’ya düştüğü görüldü. Ayrıca, yüksek frekans gücü değeri 35,6±14,3’ten 49,4±3,0’a yükseldi.
Sonuç: Düşük doz remifentanilin sürekli infüzyonu, postoperatif ağrı skorlarını düşürebilir ve ameliyat sonrası hastalarda parasempatik sinir sisteminin rölatif aktivasyonunu tetikleyebilir. Bu da göstermektedir ki, düşük doz remifentanilin sürekli infüzyonu, postoperatif ağrı kontrolünün rejyonal blok tekniğinin uygulanmasıyla bile yetersiz kaldığı vakalarda postoperatif ağrının giderilmesinde faydalı bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: atım hızı değişkenliği, remifentanil, ameliyat sonrası, düşük doz


Shynma Uchida, Yuji Kadoi, Shigeru Saito. Effect of Low Dose Remifentanil on Postoperative Pain Relief and Heart Rate Variability in Post-Anaesthesia Care Unit. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(5): 297-302

Corresponding Author: Yuji Kadoi, Japan


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar