Vitamin D and Anaesthesia [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(4): 269-273 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.28482  

Vitamin D and Anaesthesia

Ebru Biricik, Yasemin Güneş
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Çukurova University, Adana, Turkey

Vitamin D is a vitamin not only associated with calcium-phosphorus metabolism but also affects many organ systems. Because of its effect on the immune system in recent years, it has attracted much attention. Vitamin D deficiency is a clinical condition that can be widely observed in the society. Thus, patients with vitamin D deficiency are often seen in anaesthesia practice. In the absence of vitamin D, prolongation of intensive care unit stay, increase in mortality and morbidity and also association of chronic diseases further increase the importance of vitamin D deficiency. The results obtained from studies have led to the question of whether poor surgical outcome is associated with vitamin D deficiency. We assessed the vitamin D deficiency and its negative consequences for the anaesthesiologist.

Keywords: Vitamin D, anaesthesia, intensive care, pain


Vitamin D ve Anestezi

Ebru Biricik, Yasemin Güneş
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Vitamin D; vücutta sadece kalsiyum, fosfor metabolizmasını değil aynı zamanda birçok organ sistemini etkileyen bir vitamindir ve son yıllarda özellikle immün sistem üzerine etkilerinden dolayı daha çok dikkat çekmeye başlamıştır. Vitamin D eksikliği ise hala yaygın olarak toplumda gözlenebilen bir klinik durumdur. Dolayısıyla da anestezi uygulamalarında sıklıkla vitamin D eksikliği olan hasta ile karşılaşılabilmektedir. Eksikliğinde yoğun bakımda kalış sürelerinin uzaması, mortalite ve morbiditenin artışının yanı sıra kronik hastalıklarla sıklıkla birlikte olabilmesi vitamin D eksikliğinin önemini bir kat daha artırmaktadır. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar vitamin D eksikliğinin kötü cerrahi prognozla ilgisinin olup olmadığının sorgulanmasına neden olmuştur. Biz de vitamin D eksikliğini ve buna bağlı ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçları anestezistler açısından değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler: Vitamin D, anestezi, yoğun bakım, ağrı


Ebru Biricik, Yasemin Güneş. Vitamin D and Anaesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(4): 269-273

Corresponding Author: Ebru Biricik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar