Anaesthetic Management in a Patient with Hemangioma of Upper Lip Lying to Oral Cavity (Case Report) [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(5): 276-280 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.276  

Anaesthetic Management in a Patient with Hemangioma of Upper Lip Lying to Oral Cavity (Case Report)

Salih Yıldırım1, Mehmet Bayram2, Yılmaz Apaydın1, Fatih Özkan3, Fikret Özkan1
1Sivas Numune Hospital Anesthesiology And Reanimation Clinic, Sivas
2Sivas Numune Hospital, Chest Diseases Clinic, Sivas
319 Mayıs University, Medical Faculty, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Samsun

We report an alternative approach to intubation which a gum elastic bougie (GEB) is used to facilitate an anticipated difficult endotracheal intubation in a patient undergoing thyroidectomy due to nodular goitre in a patient with hemangioma of upper lip lying to hard and soft palate and left mandibular mass. It was considered as difficult intubation after a careful preoperative evaluation. GEB was inserted through to the trachea with palpations tracheal cartilages after an unsuccessful try of intubation. Hereby intubation tube was easily placed to trachea. GEB can be used effectively in difficult intubation due to congenital anomalies like orofacial hemangioma.

Keywords: Orofacial, hemangioma, goiter, intubation, difficult airway


Oral Kavite Uzanımlı Üst Dudak Hemanjiyomu Olan Hastada Anestezi Yönetimi

Salih Yıldırım1, Mehmet Bayram2, Yılmaz Apaydın1, Fatih Özkan3, Fikret Özkan1
1Sivas Numune Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Servisi, Sivas
2Sivas Numune Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Sivas
319 Mayıs Ünv. Tıp Fak. Anestezi Ve Reanimasyon Ad, Samsun

Multinodüler guatr nedeniyle opere olacak üst dudaktan sert ve yumuşak damağa uzanan hemanjiyomu ve sol mandibular kitlesi olan bir hastada, zor entübasyonda alternatif bir yaklaşım olarak gum elastik buji (GEB) kullanımı sunuldu. Hasta, dikkatli bir preoperatif değerlendirme sonucu zor entübasyon olarak değerlendirildi. Başarısız bir entübasyon denemesinden sonra trakea halkaları hissedilerek gum elastik buji itildi. Sonrasında da entübasyon tüpü trakeaya kolaylıkla yerleştirildi. Orofasiyal hemanjiyom gibi konjenital anomaliye bağlı zor entübasyon durumlarında gum elastik buji başarılı bir şekilde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Orofasiyal, hemanjiyom, guatr, entübasyon, zor hava yolu


Salih Yıldırım, Mehmet Bayram, Yılmaz Apaydın, Fatih Özkan, Fikret Özkan. Anaesthetic Management in a Patient with Hemangioma of Upper Lip Lying to Oral Cavity (Case Report). Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(5): 276-280

Corresponding Author: Mehmet Bayram, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar