Current Approaches in Hip and Knee Arthroplasty Anaesthesia [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 188-195 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.26096  

Current Approaches in Hip and Knee Arthroplasty Anaesthesia

Gülen Güler1, Şebnem Atıcı2, Ercan Kurt3, Saffet Karaca4, Aysun Yılmazlar5
1Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Mersin University, Mersin, Turkey
3Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Gulhane Medicine Academia, Ankara, Turkey
4Department Of Anaesthesiology And Reanimation,ıstanbul University, Cerrahpasa Medicine Faculty,ıstanbul, Turkey
5Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Private Medicabil Hospital, Bursa, Turkey

Risk assesment, preoperative drug regulation, the anesthesia and analgesia techniques are very important and the effectivity on success of surgery is grade. So, these topics in arthroplasty were review under current knowledge.

Keywords: Arthroplasty, preopertive evaluation, risk assesing, anaesthesia, analgesia


Kalça ve Diz Artroplastisi Anestezisinde Güncel Yaklaşımlar

Gülen Güler1, Şebnem Atıcı2, Ercan Kurt3, Saffet Karaca4, Aysun Yılmazlar5
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Özel Medicabil Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Bursa, Türkiye

Anestezist için artroplastide risk belirlemesi, preoperatif hastanın kullandığı ilaçların düzenlenmesi, kullanılacak anestezi ve analjezi yöntemleri çok önemlidir ve cerrahinin başarısına etkisi büyüktür. Bu nedenle; artroplastide güncel bilgilerin ışığında bu konuların derlemesi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Artroplasti, preoperatif değerlendirme, risk belirlemesi, anestezi, analjezi


Gülen Güler, Şebnem Atıcı, Ercan Kurt, Saffet Karaca, Aysun Yılmazlar. Current Approaches in Hip and Knee Arthroplasty Anaesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 188-195

Corresponding Author: Aysun Yılmazlar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar