Sensitivity of the Combination of Mallampati Scores with Anthropometric Measurements and the Presence of Malignancy to Predict Difficult Intubation [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 7-12 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.24993  

Sensitivity of the Combination of Mallampati Scores with Anthropometric Measurements and the Presence of Malignancy to Predict Difficult Intubation

Tünay Kandemir, Serpil Şavlı, Süheyla Ünver, Erbin Kandemir
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital Department of Anesthesia Ankara, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the combinations of the Mallampati test and anthropometric measurements with the highest selectivity value. In addition, we aim to identify a possible correlation between head circumference measurement, the presence of malignancy and difficult intubation.
METHODS: Patients who were scheduled to undergo elective surgery under general anaesthesia, who fell into Group 1-2 according to ASA criteria and were between the ages of 18-70 years were included in the study. Patients with Cormack-Lehane scores of 3-4 were considered to be difficult intubations. Thyromental distance, sternomental distance, mandibular distance, neck length, neck circumference and head circumference were measured during the anthropometric measurements.
RESULTS: According to the ROC analysis, there was a significant difference in the thyromental distance, sternomental distance, neck length, neck circumference and head circumference between the easy and difficult intubation groups (p<0.05). The incidence of difficult intubation was 8.3% in patients with non-head-neck malignancies, whereas the incidence was 7.1% in patients without any malignancies. The difference between these groups was not statistically significant (χ2=0.101; p=0.751).
CONCLUSION: To predict the incidence of difficult intubation, the test with the highest selectivity and highest positive predictive values was the combination of Mallampati-thyromental distance. We believe that the head circumference and neck length measurement, in addition to the current anthropometric measurements, may be crucial to predict the incidence of difficult intubations. In addition, we believe that the anticipation of difficult intubations in patients with non-head-neck malignancies is not different from the normal population.

Keywords: Difficult intubation, Mallampati, anthropometric measurements, malignancy, head circumference


Zor Entübasyonun Öngörülmesinde Mallampati Testinin Antropometrik Ölçümlerle Kombinasyonunun Seçiciliği ve Malignite Varlığı

Tünay Kandemir, Serpil Şavlı, Süheyla Ünver, Erbin Kandemir
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Amaç: Bu çalışmadaki amacımız zor entübasyonu belirlemede Mallampati testi ile kombine edilen antropometrik ölçümlerden en yüksek seçicilik değerine sahip kombinasyonları belirlemektir. Ayrıca malignite varlığı, baş çevresi ölçümü ile zor entübasyon arasında bir ilişkinin olup olmadığını incelemektir.
YÖNTEMLER: Yöntemler: Bu çalışmaya genel anestezi altında elektif ameliyata alınan Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) kriterlerine göre grup 1-2 olan, 18-70 yaş arası hastalar dahil edildi. Baş-boyun bölgesine cerrahi girişim uygulanacak baş-boyun tümörleri ve baş-boyun anomalisi olanlar çalışma dışı bırakıldı. Olguların orofaringeal yapıları Mallampati’nin tanımladığı şekilde incelendi. Laringoskopiyi yapan anestezist Cormack-Lehane laringoskopik görünümüne göre değerlendirdi. Laringoskopik görünüm Cormack-Lehane 3-4 olan hastalar zor entübasyon olarak kabul edildi. Antropometrik ölçümler için tiromental, sternomental mesafeler, mandibula uzunluğu, boyun uzunluğu ve genişliği ve bunlara ilaveten baş çevresi ölçüldü.
BULGULAR: Değişkenlerin kolay ve zor entübasyon grubu referans alınarak yapılan Receiver Operating Characteristic (ROC) analizi sonucunda; triomental mesafe, sternomental mesafe, boyun uzunluğu, boyun çevresi ve baş çevresinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0,05). Baş-boyun malignitesi dışındaki malignitesi olan hastalarda zor entübasyon oranı %8,3, olmayan hastalarda ise %7,1’dir ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (χ2=0,101; p=0,751). Baş çevresi 57,35 cm ve üstünde zor entübasyon öngörmede %85,7 seçicilik ve %57,1 pozitif tahmin değeri elde edildi.
SONUÇ: Zor entübasyon tahmini ile ilişkili olarak en seçici ve en yüksek pozitif tahmin değerlerine sahip test olarak Mallampati-tiromental mesafe kombinasyonunu bulduk. Mevcut antropometrik ölçümlere ilaveten baş çevresi ve boyun uzunluğu ölçümlerinin de zor entübasyonu tahmin etmede önemli olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca baş-boyun malignitesi dışındaki maligniteli hastalarda zor entübasyon beklentisi normal popülasyondan farklı olmadığı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Zor entübasyon, Mallampati, antropometrik ölçümler, malignite, baş çevresi


Tünay Kandemir, Serpil Şavlı, Süheyla Ünver, Erbin Kandemir. Sensitivity of the Combination of Mallampati Scores with Anthropometric Measurements and the Presence of Malignancy to Predict Difficult Intubation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 7-12

Corresponding Author: Tünay Kandemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar