Comparison of Laryngeal Mask Airway SupremeTM Versus UniqueTM in Edentulous Geriatric Patients [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(1): 32-36 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.22129  

Comparison of Laryngeal Mask Airway SupremeTM Versus UniqueTM in Edentulous Geriatric Patients

Tangül Beydeş1, Semih Küçükgüçlü2, Şule Özbilgin2, Bahar Kuvaki2, Meltem Ademoğlu3, Melek Sarı4
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Medical Park Hospital, Ordu, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Marmaris State Hospital, Marmaris, Turkey
4Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ardahan State Hospital, Ardahan, Turkey

INTRODUCTION: It is more difficult to perform bag-mask ventilation in edentulous patients than in patients with intact dentition. The laryngeal mask airway (LMA) provides a better alternative to the standard face mask if the facial contours of the patient are not suited for the standard face mask. We aimed to compare these two different LMAs in edentulous geriatric patients.
METHODS: Edentulous patients aged ≥65 years of American Society of Anesthesiologists physical status I-III were included in the study. They were randomly assigned to Supreme group (n=30) and Unique group (n=30). Success of first insertion attempt, ease and time of insertion and oropharyngeal leak pressure were recorded.
RESULTS: The success rate of the first insertion attempt was higher in the Supreme group than in the Unique group (86.6 and 73.3%, respectively; p=0.04). Time of insertion was similar (10.04 s and 11.87 s, respectively) and insertion was easy in 90% and 100% of patients, respectively. Oropharyngeal leak pressures were measured as 20.56-cm H2O and 17.10-cm H2O for LMA Supreme™ and LMA Unique™, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The efficacy and safety in both groups were comparable in edentulous geriatric patients during short surgical procedures. Even the success rate of insertion with both was lower than that mentioned in the literature; the success of insertion at the first attempt was superior with the LMA Supreme™ in our edentulous study group.

Keywords: Laryngeal mask, edentulous, geriatrics


Dişsiz Geriyatrik Hastalarda Laringeal Maske UniqueTM ile SupremeTM’in Karşılaştırılması

Tangül Beydeş1, Semih Küçükgüçlü2, Şule Özbilgin2, Bahar Kuvaki2, Meltem Ademoğlu3, Melek Sarı4
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Medical Park Hospital, Ordu
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Marmaris State Hospital, Marmaris
4Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ardahan State Hospital, Ardahan

GİRİŞ ve AMAÇ: Dişsiz hastaların maske ile ventilasyonu dişi olan hastalara göre daha zor olur. Laringeal Maske (LMA) standart yüz maskesinin uygun olmadığı yanakları çökük hastalarda daha iyi bir alternatif sağlayabilir. Biz, dişşiz geriyatrik hastalarda iki farklı laringeal maskeyi karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II I,65 yaş ve üzeri elektif cerrahi geçirecek hastalar dahil edildi. Hastalar randomize olarak grup LMA Supreme™ (n=30) ve grup LMA Unique™ (n=30) olarak ikiye ayrıldı. İlk deneme başarısı, yerleştirme süresi ve kolaylığı ve orofaringeal kaçak basınçları kaydedildi.
BULGULAR: İlk denemede yerleştirme başarı oranı LMA Supreme grubunda LMA Unique grubuna göre daha yüksek bulundu (86,6 karşı %73,3, p=0,04). Yerleştirme süresi benzerdi (10,04 s ve 11,87 s), yerleştirme kolaylığı %90 ve %100 olarak bulundu. Orofaringeal kaçak basıncı LMA Unique’in 17,10 cm H2O, LMA Supreme’in 20,56 cm H2O olarak ölçüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her iki gerecin de kısa süreli cerrahi girişimlerde ve dişsiz geriyatrik hastalarda etkinliği ve havayolu güvenirliği açısından benzerdir. Laringeal maske Supreme’in bu olgularda ilk denemedeki yerleştirme başarısının daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Laringeal maske, dişsiz, geriyatri


Tangül Beydeş, Semih Küçükgüçlü, Şule Özbilgin, Bahar Kuvaki, Meltem Ademoğlu, Melek Sarı. Comparison of Laryngeal Mask Airway SupremeTM Versus UniqueTM in Edentulous Geriatric Patients. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(1): 32-36

Corresponding Author: Şule Özbilgin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar