Comparing the Laryngeal Mask Airway, Cobra Perilaryngeal Airway and Face Mask in Children Airway Management [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 81-85 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.19970  

Comparing the Laryngeal Mask Airway, Cobra Perilaryngeal Airway and Face Mask in Children Airway Management

Beyza Tekin1, Zehra Hatipoğlu2, Mediha Türktan2, Dilek Özcengiz2
1Cukurova Aşkım Tüfekçi State Hospital, Adana, Turkey
2Cukurova University Faculty Of Medicine, Depatment Of Anaesthesiology and Reanimation, Adana, Turkey

INTRODUCTION: We compared the effects of the laryngeal mask airway (LMA), face mask and Cobra perilaryngeal airway (PLA) in the airway management of spontaneously breathing paediatric patients undergoing elective inguinal surgery.
METHODS: In this study, 90 cases of 1–14-year-old children undergoing elective inguinal surgery were scheduled. The patients were randomly divided into three groups. Anaesthesia was provided with sevoflurane and 50%–50% nitrous oxide and oxygen. After providing an adequate depth of anaesthesia, supraglottic airway devices were inserted in the group I and II patients. The duration and number of insertion, haemodynamic parameters, plateau and peak inspiratory pressure and positive end-expiratory pressure of the patients were recorded preoperatively, after induction and at 5, 10, 15 and 30 min peroperatively.
RESULTS: There were no statistical differences between the groups in terms of haemodynamic parameters (p>0.05). In group II, instrumentation success was higher and instrumentation time was shorter than group II. The positive end-expiratory pressure and plateau and peak inspiratory pressure values were statistically lower in group II (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We concluded that for airway safety and to avoid possible complications, LMA and Cobra PLA could be alternatives to face mask and that the Cobra PLA provided lower airway pressure and had a faster and more easy placement than LMA.

Keywords: Laryngeal mask airway, inguinal hernia, children


Çocukların Havayolu Yönetiminde Laringeal Maske, Cobra Perilaringeal Airway ve Yüz Maskesinin Karşılaştırılması

Beyza Tekin1, Zehra Hatipoğlu2, Mediha Türktan2, Dilek Özcengiz2
1Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi, Anestezi Kliniği, Adana, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamız elektif inguinal bölge cerrahisi uygulanan pediyatrik olgularda havayolu açıklığı sağlamak için kullanılan laringeal maske, Cobra perilaringeal airway ve yüz maskesinin spontan ventilasyon sırasında etkilerinin karşılaştırılması amacıyla planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Elektif inguinal bölge cerrahisi uygulanacak 1-14 yaş arası 90 olgu çalışma kapsamına alındı. Üç gruba ayrılan hastalara anestezi indüksiyonunda sevofluran ve %50-50 azot protoksit-oksijen uygulandı. Yeterli anestezi derinliği sağlanarak Grup I ve II’ye supraglottik havayolu gereçleri yerleştirildi. Grup III’e ise yüz maskesi ile devam edildi. Güvenli havayolu sağlamak için geçirilen süre, kaçıncı denemede başarılı olduğu, olguların hemodinamik parametreleri, plato basıncı, pik inspirasyon basıncı, ekspirasyon sonu pozitif basınç indüksiyon sonrası, enstrümantasyon sonrası, peroperatif 5, 10, 15. ve 30. dakikada kaydedildi.
BULGULAR: Hemodinamik parametreler açısından gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Grup II’de enstrümantasyon süresinin daha kısa ve enstrümantasyon başarısının daha yüksek olduğu saptandı. ekspirasyonu sonu, plato ve pik inspirasyon basınçları Grup II’de istatistiksel olarak daha düşük saptandı (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Havayolu güvenliği ve oluşabilecek komplikasyonlar açısından LMA ve Cobra’nın yüz maskesine alternatif olabileceği, Cobra PLA’nın LMA’ya göre daha hızlı ve kolay bir şekilde yerleştirilerek daha düşük havayolu basınçları sağlayacağı kanısına varıldı

Anahtar Kelimeler: Laringeal maske havayolu, inguinal herni, çocuk


Beyza Tekin, Zehra Hatipoğlu, Mediha Türktan, Dilek Özcengiz. Comparing the Laryngeal Mask Airway, Cobra Perilaryngeal Airway and Face Mask in Children Airway Management. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 81-85

Corresponding Author: Zehra Hatipoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar