Scientific Publication Performance of Turkish Anaesthesia Clinics in High Impact Factor International Journals Between 2005 and 2014: A Bibliometric Analysis [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(1): 16-25 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.16680  

Scientific Publication Performance of Turkish Anaesthesia Clinics in High Impact Factor International Journals Between 2005 and 2014: A Bibliometric Analysis

Hüseyin Oğuz Yılmaz1, Rovnat Babazade2, Oğuz Alp Turan3, Betül Babazade4, Onur Koyuncu5, Alparslan Turan6
1Etimesgut Sait Ertürk Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi, Ankara, Türkiye
2Department of Anesthesiology, University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas, USA
3Faculty of Biomedical Engineering, Case Western Reserve University, Oh, USA
4Department of Therapy and Rehabilitation, Cleveland Clinic Children, Oh, USA
5Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sokmen Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
6Department of Outcomes Research, Anesthesiology Institute, Cleveland Clinic, Oh, USA

Objective: : International scientific publication productivity is a tangible indicator for the accuracy of scientific policies. The quality of scientific publications is not increasing despite the fast increase in the publication count in Turkey. The international publication activities of Turkish anaesthesia clinics have not been previously explored. Thus, we aimed to evaluate the high quality scientific productivity of Turkish anesthesia clinics within the last 10 years.
Methods: We searched for studies conducted by anaesthesiologists in Turkey within the last 10 years and published in journals listed under the medical subject categories of anaesthesiology and critical care using ‘Thomson Reuters InCites’ and PubMed databases. We recorded publication year, subject, method, citation count and origin of each paper and conducted descriptive analyses.
Results: There were 630 papers meeting our inclusion criteria. Among those, 525 (83%) were studies on anaesthesia, 66 (10%) were studies on critical care and 39 (6%) were studies on pain. The average citation count was 9.90. There were 376 controlled/randomized controlled trials, 98 observational studies, 66 laboratory studies, 64 case series/reports, 5 reviews and 21 letters to the editor. Studies were conducted by universities (82.4%), by training and research hospitals (15.56%), by state and military hospitals (0.63%) and by physicians in private practice (1.27%). Baskent University had the highest publication count, Istanbul University had the highest citation count and Trakya University had the highest publication count per faculty teaching staff.
Conclusion: The high-impact scientific productivity of Turkish anesthesia clinics is in a downward trend in the last 10 years, and the average citation count is lower than the global average.

Keywords: Turkey, anaesthesia, national bibliography, bibliometric analysis, anaesthesia publications from Turkey


Türkiye’deki Anestezi Kliniklerinin Yüksek Etki Değerli Uluslararası Dergilerde 2005 ile 2014 Yılları Arasındaki Bilimsel Yayın Performansı: Bibliometrik Bir Analiz

Hüseyin Oğuz Yılmaz1, Rovnat Babazade2, Oğuz Alp Turan3, Betül Babazade4, Onur Koyuncu5, Alparslan Turan6
1Etimesgut Sait Ertürk Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi, Ankara, Türkiye
2Department of Anesthesiology, University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas, USA
3Faculty of Biomedical Engineering, Case Western Reserve University, Oh, USA
4Department of Therapy and Rehabilitation, Cleveland Clinic Children, Oh, USA
5Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sokmen Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
6Department of Outcomes Research, Anesthesiology Institute, Cleveland Clinic, Oh, USA

Amaç: Uluslararası yayın etkinliklerinin ölçülmesi bilim politikalarının doğru şekilde yürütülüp yürütülmediğinin somut göstergelerinden biridir. Türkiye`nin genel bilimsel etkinlik değerlendirmelerinde yayın sayısındaki hızlı artışa rağmen yayın kalitesinde aynı artışın görülmediği bildirilmiştir. Özel olarak ülkemizdeki anestezi bilim dalının uluslararası yayın etkinlikleri henüz değerlendirilmemiştir. Çalışmamızda Türkiye`deki anestezi kliniklerinin son 10 yıl içerisindeki uluslararası yüksek kaliteli yayın üretkenliklerini değerlendirerek güncel durumu ortaya koymayı amaçladık.
Yöntemler: “Thomson Reuters InCities” ve Pubmed veri tabanlarını kullanarak, son 10 yılda Türkiye`deki anestezistler tarafından yapılan ve 2013 yılı etki değeri 1 ve üzerinde olan anestezi ve yoğun bakım konulu dergilerde yayınlanan çalışmaları listeledik. Her bir çalışmanın yayın yılını, konusunu, yöntemini, aldığı atıf sayısını ve hangi kurum tarafından yapıldığını kaydettik ve tanımlayıcı analizler yaptık.
Bulgular: Seçtiğimiz ölçütlere uyan toplam 630 yayın bulundu. Yayınların 525’i (%83) anestezi, 66’sı (%10) yoğun bakım, 39’u (%6) ağrı konuluydu. Yayınların ortalama atıf sayısı 9,90 idi. 376 kontrollü/randomize kontrollü klinik çalışma, 98 gözlemsel klinik çalışma, 66 laboratuvar çalışması, 64 vaka serisi/sunumu, 5 derleme ve 21 editöre mektup yayınlanmıştı. Yayınların %82,4’ü üniversite, %15,56’sı eğitim araştırma, %0,63’ü devlet/asker ve %1,27’i özel hastanelere aitti. En çok yayına sahip kurum Başkent Üniversitesi, en çok atıf alan kurum İstanbul Üniversitesi ve öğretim görevlisi başına en çok yayın üreten kurum Trakya Üniversitesi idi.
Sonuç: Son 10 yıl içerisinde Türkiye’deki anestezi kliniklerinin yüksek etki değerli uluslararası dergilerde yer alan yayın sayısı azalma eğilimindedir ve ortalama atıf sayısı dünya ortalamasının altındadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, anestezi, ulusal bibliografi, bibliometrik analiz, Türkiye adresli anestezi yayınları


Hüseyin Oğuz Yılmaz, Rovnat Babazade, Oğuz Alp Turan, Betül Babazade, Onur Koyuncu, Alparslan Turan. Scientific Publication Performance of Turkish Anaesthesia Clinics in High Impact Factor International Journals Between 2005 and 2014: A Bibliometric Analysis. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(1): 16-25

Corresponding Author: Hüseyin Oğuz Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar