Treatment of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome that Occurred in a Patient with Systemic Lupus Erythematosus by Plasmapheresis [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(4): 291-294 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.13540  

Treatment of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome that Occurred in a Patient with Systemic Lupus Erythematosus by Plasmapheresis

Zehra İpek Arslan1, Canan Kamile Turna1, Çiğdem Yasemin Özerdem2, Sara Yavuz3, Nur Baykara1, Mine Solak1
1Kocaeli University Medical Faculty, Anaesthesiology And Reanimation, Kocaeli
2Kocaeli University Medical Faculty, Neurology Department, Kocaeli
3Kocaeli University Medical Faculty, Nephrology Department, Kocaeli

Posterior reversible encephalopathy syndrome is characterized by visual and mental disturbances, nausea and vomiting and generalized or focal convulsions and often represents itself with parietal and occipital oedema formation. We want to report the treatment of posterior reversible encephalopathy syndrome with plasmapheresis, which developed in a 35-year-old woman with systemic lupus erythematosus diagnosed by renal biopsy 3 years ago. She has been followed up in the intensive care unit three times. However, she had been transferred to the nephrology department of our university hospital because of her uncontrolled blood pressure. Oral antihypertensive therapy, corticosteroid 500 mg 1 × 1 and cyclophosphamide were started for the activation of lupus. After the detection of low complement levels, systemic lupus erythematosus activation was suspected. She developed mental deterioration after her first plasmapheresis treatment and was then consulted by the neurology and intensive care unit doctors. Diffusion cranial magnetic resonance imaging was found compatible with posterior reversible encephalopathy syndrome. The patient was transferred to our intensive care unit. The patient gained consciousness after her second plasmapheresis. After 5 days of follow-up in our intensive care unit and after significant regression was observed in the magnetic resonance imaging analysis, the patient was transferred to the nephrology service conscious, cooperated and orientated. At the nephrology service, after a total of 13 times of plasmapheresis, complement levels were increased and she was discharged with corticosteroid therapy. Posterior reversible encephalopathy syndrome can be observed in patients with systemic lupus erythematosus and intensive care unit treatment may be required. To control the hypertension, plasmapheresis should be kept in mind in addition to the multiple antihypertensive therapy in these patients.

Keywords: Systemic lupus erythematosus, posterior reversible encephalopathy syndrome, plasmapheresis, intensive care unit


Sistemik Eritematosuslu Hastada Gelişen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromunun Tedavisinde Plazmaferez

Zehra İpek Arslan1, Canan Kamile Turna1, Çiğdem Yasemin Özerdem2, Sara Yavuz3, Nur Baykara1, Mine Solak1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Posterior reversible ensefalopati sendromu, bulantı-kusma, görsel ve mental değişiklikler, jeneralize veya fokal nöbetler ile karakterize olan ve genellikle kendini pariyetal ve oksipital bölgede yaygın ödem formasyonu ile kendini gösterir. Otuz beş yaşında 3 yıl önce böbrek biyopsisi ile sistemik lupus eritematozus tanısı konulan kadın hastada gelişen posterior reversibl ensefalpati olgusunun plazmaferezle tedavisini rapor etmek istedik. Hasta 3 kez yoğun bakımda takip edilmişti. Ancak kontrolsüz kan basıncı nedeniyle üniversitemiz nefroloji servisine sevk edilmişti. Hastaya lupus aktivasyonuna yönelik antihipertansif tedavi, kortikosteroid 1 x 500 mg ve siklofosfamid başlandı. Hastanın kompleman düzeylerinin düşük tespit edilmesi üzerine lupus aktivasyonundan şüphelenildi. İlk plazmaferez tedavisi sonrası bilinci bozulan hasta nöroloji ve yoğun bakım doktorları tarafından konsülte edildi. Diffüzyon kraniyal manyetik rezonans görüntülemesi, posterior reversibl ensefalopati ile uyumlu bulundu. Hasta yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Hastanın ikinci plazmaferezden sonra bilinci açıldı. Hasta 5 gün yoğun bakım ünitemizde takip edildikten ve kontrol manyetik rezonans görüntülemesinde de belirgin gerileme gözlendikten sonra nefroloji servisine bilinç açık, oryente, koopere olarak devredildi. Nefroloji servisinde de toplam 13 kez plazmaferez sonrası kompleman seviyeleri yükseldi ve kortikosteroid ile taburcu edildi. Sistemik lupus eritematozus hastalarında posterior reversibl ensefalopati görülebilmekte ve yoğun bakımda takip gerektirmektedir. Bu gibi hastalarda hipertansiyonun kontrolünde çoklu antihipertansif tedaviye ek olarak plazmaferez seçeneği de akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sistemik lupus eritematosus, poterior reversibl eensefalopati sendromu, plazmaferez, yoğun bakım ünitesi


Zehra İpek Arslan, Canan Kamile Turna, Çiğdem Yasemin Özerdem, Sara Yavuz, Nur Baykara, Mine Solak. Treatment of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome that Occurred in a Patient with Systemic Lupus Erythematosus by Plasmapheresis. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(4): 291-294

Corresponding Author: Zehra İpek Arslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar