Anaesthesia for Caesarean Delivery in a Pregnant with Acute Type B Aortic Dissection [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(5): 178-181 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.27  

Anaesthesia for Caesarean Delivery in a Pregnant with Acute Type B Aortic Dissection

Gülay Erdoğan Kayhan, Nurçin Gülhaş, Taylan Şahin, Ülkü Özgül, Mukadder Şanlı, Mahmut Durmuş, Mehmet Özcan Ersoy
Inonu University Faculty Of Medicine, Department Of Anaesthesiology And Reanimation,malatya

About 50% of aortic dissections in women younger than 40 years occur during pregnancy; mostly in the 3rd trimester and postpartum period. Aortic dissection in pregnancy creates a serious mortality risk for both mother and the foetus. The ultimate goal is to ensure the safety of both the mother and the foetus. In such cases, the best method of anaesthesia for caesarean delivery is still controversial. The first aim of anaesthetic management is to reduce the effect of cardiovascular instability on the dissected aorta. Here, we report anaesthetic management of a 36 year-old patient who developed acute type B aortic dissection at the 30th gestational week and whom was scheduled for caesarean section. Since haemodynamic stability could not be achieved despite nitroglycerine and esmolol infusions, together with invasive arterial monitoring, the decision for caesarean delivery was taken. A team of Cardiovascular Surgeons and an operating room were prepared because of the risks of aortic rupture and haemodynamic collapse during operation. A combined-spinal epidural anaesthesia was administered using 5 mg hyperbaric bupivacaine and 20 µg fentanyl given at the L3-4 spinal level in the lateral position. After achieving T4 sensorial level, the operation proceeded and a baby weighing 1432 grams was delivered in 4 mins with a median sub-umbilical incision. Epidural patient controlled analgesia was applied to the patient during follow-up with medical treatment at postoperative period. Application of combined-spinal epidural anaesthesia with a combination of low dose local anaesthetics and an opioid with additional doses for insufficient sensorial levels is a s

Keywords: Caesarean section, combined-spinal epidural anaesthesia, aortic dissection


Gebelik Sırasında Akut Tip B Aort Diseksiyonu Gelişen Olguda Sezaryen İçin Anestezi Yaklaşımı

Gülay Erdoğan Kayhan, Nurçin Gülhaş, Taylan Şahin, Ülkü Özgül, Mukadder Şanlı, Mahmut Durmuş, Mehmet Özcan Ersoy
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya

Kırk yaşın altındaki kadınlarda, aort diseksiyonu olgularının %50’si gebelik sırasında, sıklıkla 3. trimesterde ve loğusalık döneminde görülmektedir. Gebelerde aort diseksiyonu, anne ve fetüs için ciddi risk oluşturmaktadır ve mortalite oranları her ikisi için de yüksektir. Tedavide amaç anne ve fetüsün güvenliğini sağlamaktır. Sezaryen için anestezi metodu ise tartışmalıdır. Anestezi yönetimindeki öncelikli amacın, kardiyovasküler istikrarın sağlanması ve aort üzerine olabilecek etkilerini azaltmak olduğu bildirilmiştir. Bu makalede 36 yaşında, otuzuncu gebelik haftasında, akut Tip B aort diseksiyonu gelişmiş ve acil sezaryen kararı verilmiş bir hastada perioperatif yaklaşım anlatılmaktadır. Hastada invazif arter basıncı monitörizasyonu eşliğinde nitrogliserin ve esmolol infüzyonlarına rağmen, hemodinamik istikrarın sağlanamaması üzerine sezaryen kararı verilmiştir. Sezaryen esnasında yaşanabilecek rüptür ve hemodinamik çöküş riski nedeniyle, Kalp Damar Cerrahisi ekibi ve ameliyathanesi hazır bulundurulmuştur. Yan yatar pozisyonda, L3-4 seviyesinden 5 mg hiperbarik bupivakain+20 mcg fentanil verilerek kombine spinal, epidural anestezi uygulanan hastada, duyu bloğu seviyesinin T4 olması üzerine ameliyata izin verildi ve göbek altı median kesi ile dördüncü dakikada, 1432 g ağırlığında bebek doğurtuldu. Postoperatif dönemde ilaç tedavisi altında takibe alınan hastaya, epidural hasta kontrollü analjezi uygulandı. Akut, Tip B aort diseksiyonu gelişen gebede, spinal düşük dozda lokal anestetik ve opioid kombinasyonunu takiben, yeterli duyu bloğu seviyesinin sağlanamadığı durumlarda ek dozlar yapmaya imkan veren, kombine spinal epidural anestezinin uygun bir seçenek olabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, kombine spinal epidural anestezi, aort diseksiyonu


Gülay Erdoğan Kayhan, Nurçin Gülhaş, Taylan Şahin, Ülkü Özgül, Mukadder Şanlı, Mahmut Durmuş, Mehmet Özcan Ersoy. Anaesthesia for Caesarean Delivery in a Pregnant with Acute Type B Aortic Dissection. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(5): 178-181

Corresponding Author: Gülay Erdoğan Kayhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar