Can Sevoflurane Induce Micronuclei Formation in Nasal Epithelial Cells of Adult Patients? [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(5): 264-269 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.09475  

Can Sevoflurane Induce Micronuclei Formation in Nasal Epithelial Cells of Adult Patients?

Elvin Kesimci1, Erdem Çoşkun2, Gökçer Uğur1, Togay Müderris3, Seval İzdeş4, Bensu Karahalil2
1Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Toxicology, Gazi University School of Pharmacy Ankara, Turkey
3Clinic of Ear Nose and Throat Surgery, Ataturk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Anaesthesiology and Reanimation, Yıldırım Beyazıt University School of Medicine, Ankara, Turkey

Objective: Volatile anaesthetics can inhibit the bronchociliary clearence in a dose- and time-dependend way. Moreover, they can have potential mutagenic/carcinogenic effects under chronic exposure. A genotoxicity test -micronuclei assay- was carried out in nasal epithelial cells to analyze the genotoxic effect of sevoflurane in adult patients undergoing general anesthesia.
Methods: In this study, micronucleus (MN) assay was conducted using nasal epithelial cells of 37 adult patients (age, 18–65 years) who underwent elective, minor, short surgical procedures under general anaesthesia with sevoflurane. Anaesthesia was induced and maintained using 8% sevoflurane (in 6 L min−1 of oxygen) and an inspired concentration of 2% in O2–air mixture, respectively. Nasal epithelial samples were collected at three time points: before anaesthesia induction (T1), after recovery from anaesthesia in the postanaesthesia care unit (T2) and on postoperative day 21 (T3).
Results: Sevoflurane significantly increased mean MN (‰) frequencies in nasal epithelial cells at T2 (6.97±2.33) and T3 (6.22±2.47) compared with those at T1 (3.84±1.89) (p<0.001). Similar result were observed for MN frequencies if the patients were analysed with regard to age (>40 or <40 years) or sex.
Conclusion: Short-term administration of sevoflurane anaesthesia induces MN formation in nasal epithelial cells of this patient population. Further studies are required for evaluation of the results. The prolonged administration of volatile anaesthetics in various risk groups and surgical protocols should be conducted for evaluating their safety.

Keywords: Volatile anaesthetics, sevoflurane, mask induction, genotoxicity, nasal epithelium


Sevofluran Erişkinlerde Burun Epitel Hücrelerinde Mikroçekirdek Oluşumunu İndükleyebilir mi?

Elvin Kesimci1, Erdem Çoşkun2, Gökçer Uğur1, Togay Müderris3, Seval İzdeş4, Bensu Karahalil2
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji Departmanı, Ankara, Türkiye
3Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Volatil anestezikler, solunum yollarında bronkosiliyer klirensi doz ve zamana bağlı olarak inhibe edebilirler. Bunun yanında kronik maruziyete bağlı olası mutajenik ve karsinojenik etkilerinin de olduğu tahmin edilmektedir. Bu çalışmada sevofluran anestezisi uygulanan hastaların burun epitelinde genotoksisite testlerinden biri olan mikroçekirdek oluşumunu araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Çalışma, sevofluran ile genel anestezi altında elektif, minör ve kısa cerrahi girişim uygulanan 37 yetişkin hastanın (18-65 yaş) burun epitel hücrelerindeki mikroçekirdek analizi ile gerçekleştirildi. Anestezi indüksiyon ve idamesinde sevofluran sırasıyla %8 (6 L dk-1 oksijen içinde) ve %2 inspirasyon konsantrasyonlarında (oksijen-hava karışımı içinde) kullanıldı. Burun epitel örnekleri, anestezi indüksiyonu öncesi (T1), anesteziden derlenme sonrasında postanestezi bakım ünitesinde (T2) ve postoperatif 21. günde (T3) olacak şekilde üç ayrı zamanda toplandı.
Bulgular: Sevofluran, burun epitel hücrelerinde ortalama mikroçekirdek frekanslarında (‰) T2 (6,97±2,33) ve T3’te (6,22±2,47), T1'e (3,84±1,89) göre anlamlı artışa yol açmıştır (p<0,001). Hastalar yaş (>40 veya <40 yaş) veya cinsiyete göre değerlendirildiklerinde benzer sonuçlar gözlenmiştir.
Sonuç: Sevofluran anestezisinin kısa süreli uygulanması, hasta popülasyonunun burun epitel hücrelerinde mikroçekirdek oluşumunu başlatmaktadır. Sevoflurana bağlı gelişen MÇ oluşumların uzun dönem sonuçları veya klinik anlamlılığı için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Farklı risk gruplarında ve cerrahi protokollerde uzun süreli volatil anestezik ajan uygulamasının güvenilirliği tartışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Volatil anestezikler, sevofluran, maske indüksiyonu, genotoksisite, burun epiteli


Elvin Kesimci, Erdem Çoşkun, Gökçer Uğur, Togay Müderris, Seval İzdeş, Bensu Karahalil. Can Sevoflurane Induce Micronuclei Formation in Nasal Epithelial Cells of Adult Patients?. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(5): 264-269

Corresponding Author: Elvin Kesimci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar