Postoperative Respiratory Failure in a Patient with Undiagnosed Myastenia Gravis [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 108-110 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.03274  

Postoperative Respiratory Failure in a Patient with Undiagnosed Myastenia Gravis

Funda Özel, Ali Aydın Altunkan, Mustafa Azizoğlu
Mersin University Medical Faculty, Department of Anaesthesiology and Reanimation, Mersin, Turkey

Myasthenia gravis (MG) is an autoimmune disease caused by the development of antibodies against the nicotinic acetylcholine receptor. There is hypersensitivity against non-depolarizing muscle relaxants in these patients. Sugammadex eliminates the effects of steroid non-depolarizing muscle relaxants, such as rocuronium and vecuronium, by selectively encapsulating their molecules. In this case report, we present a case of recurarization and respiratory failure after the use of sugammadex and rocuronium in a patient with preoperatively undiagnosed myasthenia gravis.

Keywords: Myasthenia gravis, rocuronium, sugammadex, respiratory failure


Tanı Konmamış Myastenia Gravisli Hastada Postoperatif Solunum Yetmezliği

Funda Özel, Ali Aydın Altunkan, Mustafa Azizoğlu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Myastenia gravis (MG) nikotinik asetilkolin reseptörlerine karşı antikor gelişmesiyle oluşan otoimmün bir hastalıktır. Hastalarda nondepolarizan kas gevşeticilere karşı aşırı duyarlılık söz konusudur. Roküronyum ve veküronyum gibi steroid yapılı nondepolarizan kas gevşeticileri seçici şekilde bağlayarak etkilerini ortadan kaldırır. Bu olgu sunumunda preoperatif tanı konmamış myastenia gravisli hastada roküronyum ve sugammadeks kullanımı sonrası gelişen rekürarizasyon ve solunum yetmezliği tablosunu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Myastenia gravis, roküronyum, sugammadeks, solunum yetmezliği


Funda Özel, Ali Aydın Altunkan, Mustafa Azizoğlu. Postoperative Respiratory Failure in a Patient with Undiagnosed Myastenia Gravis. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 108-110

Corresponding Author: Ali Aydın Altunkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar