The Effect of Anakinra on Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathic Pain in Rats [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(6): 287-294 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.02212  

The Effect of Anakinra on Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathic Pain in Rats

Ufuk Kuyrukluyıldız1, İlke Kupeli1, Zehra Bedir1, Özgür Özmen1, Didem Onk1, Bahadır Süleyman2, Renad Mammadov2, Halis Süleyman2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Erzincan University School of Medicine, Erzincan, Turkey
2Department of Pharmacology, Erzincan University School of Medicine, Erzincan, Turkey

Objective: Paclitaxel is used in the treatment of cancer, and it may cause interleukin-1 beta (IL-1β)-related peripheral neuropathic pain. While our primary aim was to investigate the analgesic efficacy of an IL-1β antagonist, a secondary outcome was to assess whether a correlation exists between analgesic effects and antioxidant activity.
Methods: A total of 24 albino Wistar male rats were divided into the following groups: paclitaxel-control, paclitaxel+50 mg kg−1 anakinra, paclitaxel+100 mg kg−1 anakinra and healthy group (HG). After the normal paw pain threshold in all animal groups was measured using a Basile algesimeter, a single dose of 2 mg kg−1 paclitaxel was intraperitoneally administered on the 1st, 3rd, 5th and 7th days. Anakinra was intraperitoneally administered following the final paclitaxel administration. The paw pain thresholds in the groups were measured before and seven days after paclitaxel administration and at the 1st and 3rd hours after anakinra administration. After the third hour of measurement, the rats were killed with high doses of ketamine, and the paw tissues were removed. Malondialdehyde, myeloperoxidase and total glutathione levels were measured in claw tissues, and IL-1β gene expression was determined. The biochemical results were compared with the results of the HG; in the meanwhile the claw pain threshold results were compared with the results obtained after the last paclitaxel and the results obtained from the 1st and 3rd hours after the anakinra application.
Results: The claw paw pain threshold of the rats decreased one and three hours after anakinra administration. Further, 100 mg kg−1 anakinra had greater analgesic activity than 50 mg kg−1 anakinra. A correlation was found between the antioxidant and analgesic activities of 100 mg kg−1 anakinra.
Conclusion: Anakinra may be useful to reduce paclitaxel-induced neuropathic pain; further, 100 mg kg−1 anakinra may have greater analgesic and antioxidant activities.

Keywords: Paclitaxel, anakinra, peripheral neuropathy, pain, oxidative stress


Sıçanlarda Paklitaksel İlişkili Periferik Nöropatik Ağrı Üzerine Anakinra'nın Etkisi

Ufuk Kuyrukluyıldız1, İlke Kupeli1, Zehra Bedir1, Özgür Özmen1, Didem Onk1, Bahadır Süleyman2, Renad Mammadov2, Halis Süleyman2
1Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzincan
2Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı,Erzincan

Amaç: Paklitaksel kanser tedavisinde kullanılan ve IL-1 Beta ilişkili periferal nöropati meydana getirebilen bir ilaçtır. Primer amacımız Paklitaksel ilişkili periferal nöropatik ağrıda Anakinra'nın analjezik etkinliğini araştırmak iken bir diğer hedefimiz ise anakinranın analjezik etkinliği ile antioksidan aktivitesi arasında korelasyon olup olmadığını araştırmaktır.
Yöntemler: Toplamda 24 Albino Wistar deney hayvanları, paklitaksel uygulanan kontrol (PAC), paklitaksel+50 mg kg-1 anakinra (PAC-50), paklitaksel+100 mg kg-1 anakinra (PAC-100) ve herhangi bir işlem uygulanmayan sağlıklı gruplara (HG) ayrıldı. Tüm hayvan gruplarının normal pençe ağrı eşikleri Basile Aljezimetre kullanılarak ölçüldükten sonra, sıçanların PAC, PAC-50 ve PAC-100 gruplarına paklitaksel 2 mg kg-1 tek doz 1, 3, 5, ve 7. günlerde intraperitoneal olarak toplam dört kez uygulandı. Son Paklitaksel dozundan sonra sıçanlara intraperitoneal yoldan Anakinra verildi.Tüm sıçanların pençe ağrı eşikleri son paklitaksel dozundan sonra ayrıca Anakinra verildikten 1 ve 3 saat sonra ölçüldü. Üçüncü saatteki ölçümden hemen sonra sıçanlar yüksek doz ketamin anestezisi ile öldürülerek ayak pençe dokuları çıkartıldı. Pençe dokularında malondialdehit, myeloperoksidaz ve total glutatyon düzeyleri ölçüldü ve IL-1β gen ekspresyonu tayini yapıldı. Elde edilen biyokimyasal sonuçlar HG grubu ile; pençe ağrı eşikleri ise son paklitaksel dozu sonrası ile Anakinra 1. ve 3. saatler karşılaştırılarak değerlendirildi.
Bulgular: Elli ve 100 mg kg-1 anakinra uygulanan hayvanların ayak pençesinde ağrı eşiği birinci ve üçüncü saatlerde anlamlı düşüş gösterdi. Ayrıca anakinra uygulanan PAC-100 grubunun analjezik aktivitesi PAC-50 grubundan daha fazla saptandı. 100 mg kg-1 Anakinra'nın antioksidan ve analjezik aktiviteleri arasında korelasyon bulundu.
Sonuç: Anakinra paklitaksele bağlı nöropatik ağrının azaltılmasında yararlı olabilir. Ayrıca 100 mg kg-1 anakinra daha etkin analjezik ve antioksidan aktivite sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Paklitaksel, anakinra, periferal nöropati, ağrı, oksidatif stres


Ufuk Kuyrukluyıldız, İlke Kupeli, Zehra Bedir, Özgür Özmen, Didem Onk, Bahadır Süleyman, Renad Mammadov, Halis Süleyman. The Effect of Anakinra on Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathic Pain in Rats. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(6): 287-294

Corresponding Author: Ufuk Kuyrukluyıldız, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar