Relieving Pain After Arthroscopic Knee Surgery: Ultrasound-Guided Femoral Nerve Block or Adductor Canal Block? [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(4): 218-224 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.00868  

Relieving Pain After Arthroscopic Knee Surgery: Ultrasound-Guided Femoral Nerve Block or Adductor Canal Block?

Poupak Rahimzade1, Hamid Reza Faiz1, Farnad Imani1, Geoffrey Grant Hobika2, Armaghan Abbasi1, Nader D. Nader2
1Pain Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2Department of Anesthesiology, State University of New York At Buffalo, NY, USA

Objective: To compare the analgesic effects of femoral nerve block (FNB) and adductor canal block (ACB) after arthroscopic knee surgery.
Methods: This was a prospective randomised clinical trial that enrolled 92 patients undergoing arthroscopic knee surgery. Ultrasound- guided FNB or ACB was performed immediately after surgery for pain relief. Visual analogue scale (VAS) scores and modified sedation-agitation scale (SAS) were recorded and analysed immediately following block and at 3, 6, 12 and 24 hours. The satisfaction level was also evaluated using a Likert-based patient questionnaire.
Results: VAS scores decreased to 4.1±0.8 from 5.6±1.2 immediately after any nerve block, and within 3 hours, they continued to decrease to 2.0±0.6 in the FNB group and 3.4±1.0 in the ACB group (P=0.014). More patients in the FNB group were satisfied with the quality of the pain control compared to the ACB group. Additionally, patients in the ACB group required more supplemental analgesia compared to the FNB group.
Conclusion: This study demonstrated that patients with FNB had denser analgesia after arthroscopic knee surgery and had less analgesic requirement compared with ACB. Greater satisfaction scores also reflected superior analgesia in patients receiving FNB.

Keywords: Knee arthroscopy, femoral nerve, saphenous nerve, ultrasound


Artroskopik Diz Cerrahisi Sonrasında Ağrının Giderilmesi: Ultrason Eşliğinde Femoral Sinir Bloğu mu, Addüktör Kanal Bloğu mu?

Poupak Rahimzade1, Hamid Reza Faiz1, Farnad Imani1, Geoffrey Grant Hobika2, Armaghan Abbasi1, Nader D. Nader2
1Pain Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2Department of Anesthesiology, State University of New York At Buffalo, NY, USA

Amaç: Bu çalışmanın amacı artroskopik diz cerrahisi sonrasında kullanılan femoral sinir bloğu (FSB) ve addüktör kanal bloğunun (AKB) analjezik etkilerini karşılaştırmaktır.
Yöntemler: Bu prospektif randomize klinik çalışmaya artroskopik diz ameliyatı geçiren 92 hasta dahil edildi. Ağrıyı dindirmek amacıyla cerrahiden hemen sonra ultrason eşliğinde FSB veya AKB uygulandı. Bloğun hemen ardından ve 3., 6., 12. ve 24. saatlerde vizüel analog skalası (VAS) ve modifiye sedasyon-ajitasyon skalası (SAS) skorları kaydedildi ve analiz edildi. Aynı zamanda Likert tipi hasta anketi kullanılarak memnuniyet düzeyi de değerlendirildi.
Bulgular: VAS skorları her iki sinir bloğundan hemen sonra 5,6±1,2’den 4,1±0,8’ye düştü ve 3 saat içerisinde FSB grubunda 2,0±0,6’ya ve AKB grubunda 3.4±1.0 değerine kadar düştü (p=0,014). AKB grubu ile kıyaslandığında, ağrı kontrolünün kalitesinden memnuniyet duyma oranı FSB grubunda daha yüksekti. Ek olarak, AKB grubundaki hastalarda ilave analjezi ihtiyacının, FSB grubundaki hastalara göre daha yüksek olduğu görüldü.
Sonuç: Çalışmanın sonucuna göre, artroskopik diz cerrahisi sonrasında FSB daha yoğun analjezi ve AKB ile kıyaslandığında bu hastalarda daha az analjezik gereksinimi görülmüştür. Ayrıca daha yüksek memnuniyet skorları, FSB uygulanan hastalarda daha iyi analjezi sağlandığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Diz artroskopisi, femoral sinir, safenöz sinir


Poupak Rahimzade, Hamid Reza Faiz, Farnad Imani, Geoffrey Grant Hobika, Armaghan Abbasi, Nader D. Nader. Relieving Pain After Arthroscopic Knee Surgery: Ultrasound-Guided Femoral Nerve Block or Adductor Canal Block?. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(4): 218-224

Corresponding Author: Nader D. Nader, United States


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar